Now showing items 1-20 of 25

  • Doping ve sportu jako lež o výkonu lidského těla 

   Defence status: DEFENDED
   Burdová, Karolína (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 6. 2017
   This bachelor thesis deals with problems of doping in sport. It conceives doping as a lie not only about athletes themselves but even to the whole society. It is focused on doping as an ethical problem. Ethical aspects of ...
  • Hiphop jako sociální subkultura a filosofie sebeprojevu. Možný způsob práce s mladými lidmi. 

   Defence status: DEFENDED
   Kračmanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 6. 2017
   This bachelor thesis focuses on the emergence of Hip Hop subculture, the development of subcultural elements and on the use of Hiphop in social work with the youth. The main topic of this work is the aspect of physical ...
  • Hra jako prostředek výchovovy k hodnotám 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdá, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
  • Komunitní zahrady: místo, kde se setkává péče o životní prostředí se sociální prací 

   Defence status: DEFENDED
   Hronová, Magdalena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Tato práce se zabývá komunitními zahradami jako místem, které má význam jak při sociální práci, tak při péči o životní prostředí. Autorka se v první, teoretické části textu, zabývá klíčovou terminologii této problematiky. ...
  • Lidé s mentálním postižením a význam pohybu v jejich životě 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 9. 2007
   Práce pojednává ve své první části obecně o mentálním postižení, příčinách vzniku a o možnostech vzdělávání takto postižených osob. Díky zvyšujícímu se zájmu společnosti o kvalitu života mentálně postižených získávají na ...
  • Naplnění cílů zážitkového kurzu "Pojďte pane, budeme si hrát" pořádaného studenty Jaboku 

   Defence status: DEFENDED
   Mostová, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Tato práce se snaží přijít na to, jestli na zážitkovém kurzu pořádaném studenty Jaboku byly naplněny stanovené cíle. V teoretické části jsou popsány základní metody a principy v zážitkové pedagogice, jako je historie ...
  • Pedagogický a sociální rozměr v tréninku moderní gymnastiky 

   Defence status: DEFENDED
   Rypáčková, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 9. 2007
   Cílem této bakalářské práce je ukázatpedagogický a sociální rozměr v moderní gymnastice. První část popisuje obecně moderní gymnastiku a její historií. V teoretické části práce jsou popsány momenty v tréninku, které je ...
  • Pedagogický potenciál Školního klubu při ZŠ Dobřichovice 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 1. 2020
   Bachelor's thesis refers the issue of leisure time for pupils of first - degree primary school in a school club. The aim of work is to focus on an annual plan of the "School Club" at Primary School in Dobřichovice, for ...
  • Práce v dětském kolektivu - Aktivity podporující rozvoj vztahů v dětské skupině 

   Defence status: DEFENDED
   Mikešová, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   The topic of this bachelor thesis is a children's group, group relation-ships and their development with the help of physical activities, focusing on affective competencies. This thesis is about children's group limited ...
  • Prožívání těla a sebepojetí u lidí se získaným tělesným postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Ištoková, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   V bakalářské práci "Prožívání těla a sebepojetí u lidí se získaným tělesným postižením" se snažím poodhalit, jak vnímají lidé se získaným tělesným postižením své fyzické tělo a jak se změny v tělesném prožívání prolínají ...
  • PŘIPRAVA PROGRAMU LETNÍHO TÁBORA NA ZÁKLADĚ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY 

   Defence status: DEFENDED
   Čašková, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 6. 2010
  • Rostlinná strava a trvale udržitelný rozvoj na pozadí sociální práce 

   Defence status: DEFENDED
   Rozsívalová, Eliška (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tato práce se zabývá alternativními směry stravování, jako jsou vegetariánství a veganství. Snaží se poukázat na výhody těchto životních stylů z hlediska jejich důležitosti pro trvale udržitelný rozvoj naší planety. Uchopuje ...
  • Sociální aspekty a benefity spojené s jízdou na monoski 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Ivana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Tato bakalářská práce má za cíl zjistit, zda a jakým způsobem ovlivňuje lyžování osob s tělesným postižením kvalitu jejich života. Vymezuje základní rozdělení pohybových vad. Zabývá se problematikou psychologie osob s ...
  • Sociální práce a udržitelný rozvoj na pozadí intenzivního programu SoS! v Antverpách 

   Defence status: DEFENDED
   Musilová, Hana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Tato bakalářská práce se věnuje zejména intenzivnímu programu IP SoS!, který se konal v Antverpách v roce 2013. Cílem semináře bylo propojit udržitelný rozvoj se sociální prací. Sociální práci je v bakalářské práci věnován ...
  • Sociální práce a udržitelný rozvoj na pozadí problému plýtvání jídlem, aneb jaký dopad má náš odpad 

   Defence status: DEFENDED
   Švaříčková, Ivana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tato bakalářská práce popisuje propojení sociální práci a udržitelného rozvoje na pozadí celosvětového problému plýtvání jídlem. Upozorňuje na něj prostřednictvím širokého spektra ekologických organizací, iniciativ a ...
  • Specifikace práce s dětmi s Tourettovým syndromem ve školských zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Budínová, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
  • Sportovní aktivity osob s tělesným postižením na území Prahy. Vybrané bariéry limitující vozíčkáře v metropoli 

   Defence status: DEFENDED
   Kulhánek, Jakub (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
  • Technika pro účely sociální práce: Aplikace pro vybrané skupiny lidí s postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Georgievová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Práce se zabývá technikou, jež může být použita pro účely sociální práce. Začátek práce je věnován pojmu sociální práce v České republice a mezinárodně, s cílem poukázat na širší chápání sociální práce. Zbylý text se ...
  • Tělesnost je Boží dar 

   Defence status: DEFENDED
   Kubeš, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   In the following work I try to grasp the theme of body and corporeality as a gift in Christian conception. Thus, in its first chapter, the work itself will go from the basic presentation of the polarity human body and ...
  • Vliv školské legislativy z roku 2016 na chod ZŠ Práčská 

   Defence status: DEFENDED
   Gregarová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   This bachelor work deals with problematics of Czech modern education. It describes a new scholastic legislation and its influence on the operation of a primary school, established along §16 par. 9 Education Act. This work ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV