• Africká kultura jako inspirační zdroj západního umění 

   Defence status: DEFENDED
   Klicperová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Práce je zaměřena na inspirační vlivy afrického umění, odrážející se v tvorbě západních umělců. Je rozčleněna do několika kapitol, v nichž se autor chronologicky zabývá prvky africké kultury v západních výtvarných dílech ...
  • Alfons Mucha: Slovanská epopej. Otázka uložení obrazového cyklu 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkorová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   V bakalářské práci je představen obrazový cyklus Slovanská epopej a její autor, český malíř Alfons Mucha, v období vzniku obrazů až do současnosti. Bakalářská práce se zabývá problematikou instalace obrazů, která tento ...
  • Dandysmus jako životní styl 

   Defence status: DEFENDED
   Hercogová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Bakalářská práce se zabývá dandysmem jako specifickým životním stylem. Představuje teoretické vymezení dandysmu a zároveň jeho významné představitele v západní společnosti 19. století, jimiž byli George Brummell, George ...
  • Institucionální flexibilita mateřských škol ve vztahu k dětem cizinců 

   Defence status: DEFENDED
   Žáčková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The subject of the diploma thesis will be the analysis of nursery schools as an independent institution providing education and training of preschool children. Special attention will be paid to verifying the readiness of ...
  • Kultura a umění v období pavlovienu 

   Defence status: DEFENDED
   Pánová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   1 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá holistickým popisem kultury a umění v období pavlovienu. První část je věnována prvním lidem a kulturám v Evropě, přírodním podmníkám, se kterými se museli pavlovienci vyrovnávat, a ...
  • Kulturní dějiny vybraných segmentů každodennosti. Kult Absintu: Absint v kultuře 

   Defence status: DEFENDED
   Frič, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   V úvodu práce autor obeznamuje čtenáře se stručnými fakty týkajícími se absintové historie, toho co absint je a co dnes pro mnohé představuje. Dotýká se několika mýtů, se kterými polemizuje a zmiňuje pravděpodobnost, že i ...
  • Poškvrnené symboly: Nacistická symbolika v kultúrno-historickom kontexte 

   Defence status: DEFENDED
   Přibylová, Natália (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 5. 2016
   Autor se v práci věnuje symbolice, která byla používána v období nacismu, jejím významem a podobou. Snažil se sledovat výskyt a užití vybraných symbolů napříč historií a kulturami. Hlavním cílem práce bylo najít prvotní ...
  • Pravěké skalní umění severní Skandinávie 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Rejnková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 6. 2017
   (česky) Hlavní cílem této diplomové práce je seznámení se skalním umění severní Skandinávie. Severní tradice skalního umění je spojena s pravěkými lovci, sběrači a rybáři. Pozornost je věnována třem vybraným lokalitám Altě, ...
  • Pravěké skalní umění severní Skandinávie 

   Defence status: DEFENDED
   Rejnková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   (česky) Hlavní cílem této diplomové práce je seznámení se skalním umění severní Skandinávie. Severní tradice skalního umění je spojena s pravěkými lovci, sběrači a rybáři. Pozornost je věnována třem vybraným lokalitám Altě, ...
  • Pražská a florentská neorenesanční architektura 19. století: Kulturně-historické souvislosti a komparace vybraných staveb s renesančními vzory 

   Defence status: DEFENDED
   Grmelová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Kateřina Grmelová Pražská a florentská neorenesanční architektura 19. století: Kulturně-historické souvislosti a komparace vybraných staveb s renesančními vzory Prague and Florentine Neo-Renaissance Architecture of the ...
  • Prostituce v České republice po roce 2010 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Husová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This bachelor thesis is focused on the current situation of prostitution. Defined area of the theme is Czech Republic. The work focuses the current situation. Attention will be given to people who have direct connection ...
  • Průkopníci české abstraktní fotografie Jaroslav Rössler a Jaromír Funke 

   Defence status: DEFENDED
   Gromovová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Bakalářská práce pojednává o životě a díle Jaroslava Rösslera a Jaromíra Funkeho, průkopníků české fotografické abstrakce. Úvod práce je věnován médiu fotografie a fenoménu abstraktní fotografie. Další část přibližuje ...
  • Příběh místa a jeho lidí: Vilová čtvrť Čechovy sady v Kolíně 

   Defence status: DEFENDED
   Mejzr, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Vilová čtvrť Čechovy sady vznikla na začátku 20. století jako rezidenční oblast místní společenské elity, jejímiž stavebníky vil byli např. umělci, učitelé, podnikatelé či architekti. Za "První republiky" se z tohoto místa ...
  • Role kurátora v podmínkách současného českého umění 

   Defence status: DEFENDED
   Pechová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Bakalářská práce se snaží objasnit úlohu kurátora současného umění v kontextu české umělecké scény. Za účelem dosažení tohoto záměru je postava kurátora zasazena do širšího rámce. Práce začíná popisem historických událostí, ...
  • Středověká kulturní střediska Sahary 

   Defence status: DEFENDED
   Buchtyar, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   1 Abstract This bachelor's thesis focuses on various ethnic groups in the region of the Sahara, particulary during the golden age of medieval empires. It also emphasizes the importance and influence of Islam in the whole ...
  • Transformace společností centrální Afriky 

   Defence status: DEFENDED
   Vašíčková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Práce se věnuje problematice formování rwandského království na pozadí širší oblasti, jež je dnešním státem Rwanda. Popsáno je členění království na provincie a distrikty, systém jejich správy i jednotlivé instituce ...
  • Úpravy a prezentace Pražského hradu v období první republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Měchura, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Úpravy a prezentace Pražského hradu v období první republiky Hlavním tématem práce je rozbor jedné z nejmladších etap vývoje Pražského hradu. Proměna, kterou historické ústředí českého státu v období první republiky prošlo, ...
  • Vnímání umění v české kultuře na přelomu 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Pogranová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá výtvarným uměním a jeho reflexí v české kultuře na přelomu 19. a 20. století. Popisuje vznik moderního umění a to, jak na něj reagovala veřejnost i kritika. Situace v Českých zemích je komparována ...
  • Vnímání ženské nahoty v 2. polovině 19. století v kontextu francouzského umění 

   Defence status: DEFENDED
   Bažantová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Předmětem diplomové práce je analýza vnímání nahého ženského těla ve francouzské společnosti 2. poloviny 19. století. Ohniskem práce je snaha o objevení, vyzdvižení a interpretaci tématu ženské nahoty v dílech umělců tohoto ...
  • Závěsný obraz v současné vizuální kultuře 

   Defence status: DEFENDED
   Vranková, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Předmětem bakalářské práce je závěsný obraz v současném obytném interiéru se speciálním zaměřením na problematiku prefabrikovaných reprodukcí prodávaných v hypermarketech typu Ikea či Hornbach. Závěsný obraz je zasazen do ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV