Now showing items 1-20 of 24

  • Aptamery - vazebné a regulační vlastnosti molekul RNA 

   Defence status: DEFENDED
   Oplová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Aptamery jsou jednořetězcové ribo- či deoxyribonukleotidy, obvykle délky 20-80 nukleotidů, které prostřednictvím intramolekulárních interakcí zaujímají komplexní trojrozměrné struktury a s vysokou afinitou specificky váží ...
  • CSL proteins of Schizosaccharomyces pombe 

   Defence status: DEFENDED
   Převorovský, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 12. 3. 2009
   The CSL family of transcription factors is essential for metazoan development,mostly due to their involvement in the Notch signaling pathway. We identified two novel classes of CSL genes in several fungal species, organisms ...
  • DNA vazebné vlastnosti proteinů rodiny CSL ve Schizosaccharomyces pombe 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáčková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Transkripční faktory rodiny CSL (CBF1/RBP-Jκ/Suppressor of Hairless/Lag-1) jsou jako výkonná složka signální kaskády Notch podstatné pro mnohé vývojové procesy metazoálních organismů, ale mohou působit také nezávisle na ...
  • Exozóm a jeho role v metabolismu RNA v kvasinkách S. cerevisiae 

   Defence status: DEFENDED
   Holická, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Exozóm je proteinový komplex přítomný v jádře a cytoplazmě kvasinek podílející se na degradaci, úpravách a nastavení hladiny vzniku a zániku RNA. Jeho jádro se skládá z devíti katalyticky inaktivních podjednotek, se kterými ...
  • Fenotyp Saccharomyces cerevisiae s delecí v genu Prp45 

   Defence status: DEFENDED
   Šimonová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
  • Funkce proteinu Slu7 v sestřihu pre-mRNA Saccharomyces cerevisiae 

   Defence status: DEFENDED
   Ničová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 15. 6. 2012
   Alternativní sestřih je jedním z nástrojů regulace genové exprese. Za různých podmínek mohou z jednoho buněčného transkriptu vznikat různé mRNA kódující proteiny s různou funkcí, lokalizací či stabilitou. Lidský protein ...
  • Genetické interakce mutace PRP45 v S. cerevisiae 

   Defence status: DEFENDED
   Valentová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
  • Helikáza Prp22 a její role v sestřihu pre-mRNA 

   Defence status: DEFENDED
   Ničová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Interakce proteinů Prp22 a Prp45 ve spliceosomu pučící kvasinky 

   Defence status: DEFENDED
   Senohrábková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Protein Prp22 je DEAH box RNA helikáza, která má dvě funkce v sestřihu pre-mRNA: účastní se druhé transesterifikační reakce (ATP independentní funkce) a uvolňuje maturovanou mRNA ze spliceosomu (ATP dependentní funkce). ...
  • Je sestřih pre-mRNA v kvasince S. cerevisiae procesem ko- nebo posttranskripčním? 

   Defence status: DEFENDED
   Cihlářová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Donedávna se pohlíželo na sestřih a transkripci jako na téměř nezávislé procesy. Dnes však řada studií přináší mnoho důkazů o jejich propojení, a to i u kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Propojení těchto procesů je ...
  • Mechanismus působení Calcofluor White na životaschopnost kvasinkové buňky 

   Defence status: DEFENDED
   Konířová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
  • Nonsense mediated mRNA decay u Saccharomyces cerevisiae 

   Defence status: DEFENDED
   Senohrábková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
  • Prp45 v regulaci exprese paralogních genů TUB1 a TUB3 v S. cerevisiae 

   Defence status: DEFENDED
   Cihlářová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   Prp45 je esenciální sestřihový faktor kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Lidský ortholog Prp45 - protein SNW1/SKIP - je zapojen do regulace sestřihu pre-mRNA a pravděpodobně ovlivňuje proces transkripce a modifikace histonů. ...
  • Příprava a testování polyklonálních protilátek proti Cbf11 a Cbf12, transkripčním faktorům rodiny CSL kvasinek Schizosaccharomyces pombe 

   Defence status: DEFENDED
   Tvarůžková, Jarmila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Proteiny rodiny CSL (CBF1/RBP-Jκ, Suppressor of Hairless, Lag-1) jsou transkripční faktory s klíčovou rolí ve vývoji metazoálních organismů, kdy působí nejen jako součást dráhy Notch, ale i nezávisle na této dráze. Homology ...
  • Regulation of pre-mRNA splicing in S. cerevisiae: where RNA cooperates with proteins. 

   Defence status: DEFENDED
   Gahura, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 2. 2012
   Ondřej Gahura, PhD Thesis 2011 Regulation of pre-mRNA splicing in S. cerevisiae: where RNA cooperates with proteins Abstract Removal of introns from protein coding transcripts occurs in two splicing reactions catalyzed by ...
  • RNA helikázy rodiny DEAH 

   Defence status: DEFENDED
   Valentová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
  • Role proteinu Prp45 v expresi a zrání mRNA 

   Defence status: DEFENDED
   Abrhámová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Prp45p of Saccharomyces cerevisiae and Snw1p of Schizosaccharomyces pombe are essential proteins, which share extensive homology with the mammalian transcription regulator and splicing factor SNW/SKIP. We have analyzed the ...
  • Sestřih atypických intronů v S. cerevisiae 

   Defence status: DEFENDED
   Cit, Zdeněk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Sestřih pre-mRNA je životně důležitý proces významný pro genovou expresi všech eukaryotických organismů. Pro správný průběh tohoto velmi složitého a dynamického děje je zapotřebí několik specializovaných RNA a velké množství ...
  • Sestřih intronu TUB3i v buňkách mutantních v genu PRP45 

   Defence status: DEFENDED
   Konířová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Protein Prp45 kvasinek Saccharomyces cerevisiae představuje esenciální faktor podílející se na sestřihu pre-mRNA. Již dříve byla v naší laboratoři připravena zkrácená verze genu PRP45, prp45(1-169), vykazující termosensitivní ...
  • Synteticky letální interakce genu PRP45 v Saccharomyces cerevisiae 

   Defence status: DEFENDED
   Gahura, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV