Now showing items 1-20 of 37

  • Bill Clinton's Economic Policy U.S. Economic Policy 1993-2001 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 8. 9. 2006
  • Centrálne bankovníctvo, banková regulácia a dohlaď v SR 

   Defence status: DEFENDED
   Madleňák, Peter (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 5. 9. 2007
   Diplomová práca na tému Centrálne bankovníctvo, banková regulácia a dohľad v SR pozostáva z piatich hlavných častí, v ktorej sa snažím podať ucelený obraz o bankovej regulácii a dohľade v SR a jej inštitucionálnom usporiadaní. ...
  • Československé bankovnictví v letech 1918-1926 

   Defence status: DEFENDED
   Haškovcová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 23. 6. 2006
  • Český poistný trh v centrálne plánovanej a tržnej ekonomike : príprava českého poisťovníctva na vstup do EU 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   In my master thesis I am trying to introduce the czech insurance market in the conditions of centrally planned economy (1948-1989). Then I am trying to describe the next development of it in the conditions of the market ...
  • Čínská cesta privatizace 

   Defence status: DEFENDED
   Suchánková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 22. 6. 2006
   Práce se zabývá privatizační strategií v nejlidnatější zemi světa. Ta na sebe poutá všeobecnou pozornost, a to nejen z hlediska uvažované velikosti privatizačního procesu, ale také vzhledem ke specifické strategii transferu ...
  • Dopad turecké okupace na kyperskou ekonomiku 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušková, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 31. 1. 2007
   Cílem této práce je podat ucelený obraz vlivu turecké okupace, ke které došlo v roce 1974, na hospodářství ostrova Kypru až do současnosti. V rámci analýzy ekonomického vlivu bude zohledněno rozdělení Kypru v důsledku ...
  • The economic development of Kazakhastan since year 1991 

   Defence status: DEFENDED
   Tanbayeva, Dina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 7. 6. 2007
   Předkládaná bakalářská práce zkoumá proces transformace ekonomiky Kazachstánu po roce 1991, t.j. po dosažení Kazachstánem samostatnosti. Během celé práce budu sledovat vývoj jednotlivých sektorů ekonomiky. Sovětské období ...
  • Historie evropských měnových unií 

   Defence status: DEFENDED
   Přílepková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 23. 6. 2006
   Práce mapuje měnovou unifikaci evropských zemí od 2. poloviny 19. století do období po 1. světové válce, která probíhala na pozadí kovových měnových systémů. Cílem je poskytnout ucelený pohled na historický vývoj evropských ...
  • Historie Živnostenské banky od roku 1989 do současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Dokulilová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 6. 9. 2007
   Tato bakalářská práce se zabývá historickým vývojem Živnostenské banky po roce 1989, zasazeným do kontextu vývoje bankovního sektoru po pádu komunismu u nás. V úvodu a prvních kapitolách tato práce popisuje stručně historii ...
  • Hospodárske znovuzrodenie západného Nemecka po druhej svetovej vojne 

   Defence status: DEFENDED
   Moleková, Táňa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 21. 6. 2007
   Bakalářská práce "Hospodářské znovuzrození západního Německa po druhé světové válce" se zabývá fenoménem hospodářské obnovy válkou zničené země, s cílem zjistit a rozebrat činitele podílející se na tzv. "Německém ...
  • Hospodársky vývoj Portugalska po roku 1974 

   Defence status: DEFENDED
   Matušík, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 7. 9. 2007
   Práce je zaměřena na analýzu portugalské ekonomiky po roce 1974 a její konvergenci k evropskému jádru. Vyhodnotí reformy aplikované v Portugalsku v poslední čtvrtině 20. století, které měly stabilizovat ekonomickou situaci ...
  • Hospodárský vývoj Macedónska ako samotného státu 

   Defence status: DEFENDED
   Slobodová, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 5. 9. 2008
  • Hospodářská politika Norska a Vládní penzijní fond 

   Defence status: DEFENDED
   Karasová, Renata (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 19. 6. 2008
   This bachelor thesis is engaged in Norway's economic policy after the year 1973. Above all it targets the main sources of revenues of the country which are the oil and gas industry. In introduction I describe the situation ...
  • Hospodářský vývoj Brazílie v 90. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Rippel, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 23. 6. 2006
   This paper analyzes transformation process of Brazilian economy during last decade of the 20th century from an industrional based country into modern open market economy. Special focus is given to the exchange rate anchor ...
  • Hospodářský vývoj Chorvatska jako samostatného státu 

   Defence status: DEFENDED
   Davidová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 23. 6. 2006
  • JZD AK Slušovice-hospodářský zázrak za socialismu 

   Defence status: DEFENDED
   Hait, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 15. 6. 2009
  • Kořeny transformačního myšlení v českém disentu před rokem 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Čech, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Diplomová práce sleduje kořeny transformačního myšlení v samizdatových publikacích českého disentu. Ačkoli od pádu komunismu, kdy tyto myšlenky nabyly na významu, uplynulo téměř dvacet let, stále chybí povědomí o této ...
  • Mediální analýza týdeníku Hospodářská politika ve 30. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Babišová, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Bakalářská práce "Mediální analýza týdeníku Hospodářská politika ve 30. letech 20. století" se zabývá vznikem a vývojem, obsahovou i formální stránkou ekonomického periodika Hospodářská politika ve 30. letech 20. století. ...
  • Mezinárodní rozvojová pomoc a spolupráce 

   Defence status: DEFENDED
   Cimrová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
   Zahraniční rozvojová pomoc je jedním z prostředků, jak předcházet prohlubující se nerovnováze mezi vyspělou a zaostávající částí světa. Od svého počátku se stala významnou součástí politického a ekonomického myšlení. Tématem ...
  • Nástin hospodářského vývoje Turecka 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 31. 1. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV