• Břidlicový plyn a perspektivy jeho energetického využití 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šindler, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   V úvodní části bakalářské práce je představen pojem břidlicový plyn - co je to za druh plynu, proč se mu říká břidlicový apod. Detailně je zde rozebrána technologie těžby a získávání tohoto plynu. Další kapitola informuje ...
  • Břidličný plyn a budoucnost jeho energetického využití 

   Defence status: DEFENDED
   Šindler, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   V úvodní části bakalářské práce je představen pojem břidlicový plyn - co je to za druh plynu, proč se mu říká břidlicový apod. Detailně je zde rozebrána technologie těžby a získávání tohoto plynu. Další kapitola informuje ...
  • Ekologické výhody použíti tepelných čerpadel v novostavbách rodinných domů v klimatických podmínkách Běloruska 

   Defence status: DEFENDED
   Kazhamiaka, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Srovnání typů a účinností tepelných čerpadel (TČ), krátký rozbor fyzických principů a vyhovujících podmínek provozu TČ v rodinných domech. Srovnání emisních a energetických charakteristik běžně používaných typů paliv pro ...
  • Ekonomické aspekty a dopady na životní prostředí využívání cíleně pěstované biomasy 

   Defence status: DEFENDED
   Chejnová, Romana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
  • Energie z biomasy 

   Defence status: DEFENDED
   Chejnová, Romana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
  • Hybridní automobily a možnosti jejich budoucího využití 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vlasenkova, Tatiana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Jednou z hlavních myšlenek (můžete dokonce říci, že účelem) naší doby se stává porozumění nevyhnutelnosti změn ve vzniklých názorech na vztah mezi člověkem a přírodou. Hlavní myšlenka tohoto vztahu je velmi jednoduchá: my ...
  • Legislativa na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie v zemích EU 

   Defence status: DEFENDED
   Fikar, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 7. 9. 2006
  • Mechanismus vzniku antarktické ozonové díry 

   Defence status: DEFENDED
   Fryčová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Antarktická ozonová díra je natolik závažným ekologickým problémem, že se stala předmětem studia mnoha vědců a studií. Díky nim byly podrobně prostudovány nejen chemické reakce probíhající ve stratosféře, ale také zcela ...
  • Mechanismus vzniku antarktické ozónové díry 

   Defence status: DEFENDED
   Valeška, Přemysl (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
  • Metody a prespektiva odstraňování oxidu uhličitého z emisí zdrojů v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Pulkrábek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   S přibývající frekvencí výskytu problémů způsobených globální změnou klimatu se vědecká obec snaží najít možná řešení omezení emisí skleníkových plynů do atmosféry. Za jedno z možných řešení tohoto problému se považuje ...
  • Měření solární konstanty a globální teploty 

   Defence status: DEFENDED
   Valeška, Přemysl (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Nízkoenergetické a pasivní domy 

   Defence status: DEFENDED
   Raška, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Práce se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních domů, včetně předložení důvodů pro jejich výstavbu. Poukazuje na jejich vlastnosti a sledované parametry pro splnění požadovaných hodnot. Dále pojednává o ...
  • Otázky bezpečnosti moderních jaderných reaktorů 

   Defence status: DEFENDED
   Kukla, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Jaroslav Kukla Otázky bezpe nosti moderních jaderných reaktor Bakalá ská práce Abstrakt: Tato práce se zabývá bezpe ností jaderných reaktor . Shrnuje historii vývoje jaderných reaktor a rozebírá p í iny n kterých závažných ...
  • Perspektivní využití biopaliv 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Perspektivy a úskalí fytoenergetiky 

   Defence status: DEFENDED
   Eršil, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Fytoenergetika vzbuzuje zájem nejen zastánců trvale udržitelného rozvoje, ale i zemědělců, investorů, politiků a ekonomů. Z tohoto odvětví se tak stává byznys a ten zřídkakdy bere ohled na ochranu životního prostředí. Proto ...
  • Perspektivy rozvoje jaderné energie v Arménii 

   Defence status: DEFENDED
   Grigorjan, Rafajel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
  • Politika podpory Obnovitelných zdrojů energie v rámci Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
  • Progresivní trendy energetického využívání fosilnich paliv 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Tato práce se zabývá rešeršním zhodnocením progresivních trendů při vývoji technologií na energetické využití fosilních paliv. Úvodní kapitola je zaměřena na důvody pro zvyšování energetické účinnosti spalovacích procesů, ...
  • Vliv jaderné havárie v Černobylu na životní prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Moderní civilizace je závislá na produkci energie, ovšem jediné zdroje energie, které jsou schopny pokrýt naše potřeby, jsou energie získaná spalováním fosilních paliv a energie získaná jaderným štěpením. V souvislosti s ...
  • Vyhodnoceni vlivů vybraných technologií OZE na životní prostředí v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlica, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   The Abstract The main objectives of the presented thesis - The Assessment of Environmental Impacts of Representative Renewable Energy Technologies in the Czech Republic were complex assessment of representative renewable ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV