• Algoritmy pro faktorizaci čísel speciálního tvaru 

   Defence status: DEFENDED
   Lorenc, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Bakalářská práce se zabývá třemi faktorizačními algoritmy - Pollardovou p-1 metodou, Williamsovou p+1 metodou a metodou eliptických křivek ECM. Cílem práce je algoritmy teoreticky popsat a poté je porovnat na konkrétních ...
  • Aplikace Groebnerových bází 

   Defence status: DEFENDED
   Skalová, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Groebnerovy báze lze využít jako nástroj algebraické geometrie s aplikací v dokazo- vání geometrických tvrzení. V této práci představujeme metodu automatického dokazo- vání geometrických tvrzení ve dvou variantách, nejprve ...
  • Cyklotomická tělesa 

   Defence status: DEFENDED
   Kubečka, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 6. 2009
  • Diffie a Hellman si vyměňují matice nad grupovým okruhem 

   Defence status: DEFENDED
   Linkeová, Romana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   Název práce: Diffie a Hellman si vyměňují matice nad grupovým okruhem Autor: Romana Linkeová Katedra: Katedra algebry Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D., Katedra algebry Abstrakt: Diffieho-Hellmanův protokol ...
  • Důkazy bezpečností hashovacích funkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Zpěváček, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   Tato práce se zaměřuje na důkaz redukce přibližného SBP na SIS. Důkaz provedl již Miklós Ajtai v roce 1996 ve své přelomové práci, avšak jeho důkaz je místy často nejasný a některé kroky nejsou dostatečně rozepsány. Redukce ...
  • Generické algoritmy 

   Defence status: DEFENDED
   Snítilá, Jitka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Práce se zaměřuje na odhad složitosti generických algoritmů pro problém dis- krétního logaritmu a Diffie-Hellmanových problémů. Pro tento účel práce zavádí dva rozdílné modely Black-Box. Na těchto modelech pak práce odhaduje ...
  • Idempotentní ideály v celočíselné grupové algebře symetrické grupy 

   Defence status: DEFENDED
   Lachman, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
   V této práci se zabývám hypotézou, že každý oboustranný idempotentní ideál v grupovém okruhu ZSn, generuje-li v QSn vlastní ideál, jedná se nutně o takzvaný augmentační ideál. Platnost hypotézy by dávala oslabenou verzi ...
  • Koetheho problém 

   Defence status: DEFENDED
   Kálnai, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Kombinatorická teorie grup v kryptografii 

   Defence status: DEFENDED
   Ferov, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   V předkládané práci se zabýváme aplikací rozhodovacích problémů z kombinatorické teorie grup v kryptografii, konkrétně protokolem Shpilrain- Zapata. Formálně dokážeme, že grupy s malým krácením slouží jako vhodná platforma ...
  • Kryptosystém NTRU a jeho varianty 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Kristýna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 11. 2. 2016
   V této práci nejprve uvedeme čtenáře do mřížkových problémů. Dále studujeme různé aspekty kryptosystému NTRU, založeného na těchto problémech a porovnáváme ho s dnes běžně užívanými šifrovacími metodami. Krátce zmíníme ...
  • Kryptosystémy založené na problému batohu 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Tato práce se zabývá kryptosystémem, přesněji řečeno šifrovacím schématem s veřejným klíčem, který je založený na problému batohu. Nejprve zformulujeme pojmy jako \mathcal{NP} -úplný problém, jednosměrná funkce, těžký bit, ...
  • Kubická a bikvadradická reciprocita 

   Defence status: DEFENDED
   Staško, Samuel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Hlavní motivací pro zkoumání kubické a bikvadratické reciprocity je rozhod- nout, zda mají kongruence x3 ≡ a (p) nebo x4 ≡ a (p), kde a ∈ Z, p prvočíslo, nějaké celočíselné řešení. Jádrem této práce je prostřednictvím ...
  • Malé kořeny celočíselných polynomů více proměnných 

   Defence status: DEFENDED
   Todorovová, Dora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Tato práce se zabývá Coppersmithovou metodou na hledání kořenů celo- číselných polynomů modulo N, která je založena na redukci báze mřížky. Nejprve zadefinujeme pojem mřížka a ukážeme si LLL algoritmus ve zjed- nodušené ...
  • Metody komutativní algebry v teorii lineárních kódů 

   Defence status: DEFENDED
   Fritzová, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
  • Náhodné procházky na grupách 

   Defence status: DEFENDED
   Štrupl, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 6. 2010
  • Nekomutativní teorie čísel 

   Defence status: DEFENDED
   Tlustá, Stanislava (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Nekomutativní teorie čísel Stanislava Tlustá Abstrakt Tento text shrnuje základní poznatky o mřížích nad Dedekindovými obory vnořených v separabilních algebrách. K tomu zavádí termín mřížový okruh. Dále jsou definovány ...
  • Pokročilé metody hledání diskrétního logaritmu 

   Defence status: DEFENDED
   Matocha, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   Let G be a finite cyclic group. Solving the equation g^x = y for a given generator g and y is called the discrete logarithm problem. This problem is at the core of many modern cryptographic transformations. In this paper ...
  • Problém batohu a jeho aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Linkeová, Romana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Název práce: Problém batohu a jeho aplikace Autor: Romana Linkeová Katedra: Katedra algebry Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D., Katedra algebry Abstrakt: V této práci se zabýváme kryptosystémy postavenými ...
  • Problém LWE a bezpečnost schémat pro výměnu klíče 

   Defence status: DEFENDED
   Václavek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   Hrozba silného kvantového počítače vede ke snaze založit kryptosystémy na problémech, které budou těžké i pro kvantový počítač. V této práci si předsta- víme problém LWE, o kterém se předpokládá, že by takovým problémem ...
  • Singular points of algebraic varieties 

   Defence status: DEFENDED
   Vančura, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Tato práce je úvodem do zkoumání sigularit alebraických variet. V první kapitole uvádíme základní definice a věty pro zkoumání singularit. Nejprve definujeme algebraické variety a jim odpovídající ideály, také vysvětlujeme ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV