• Jan Slavík a Stalinův Sovětský svaz 30. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Jindřichová, Marija (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   (in English): Thesis maps the professional activity of the Czechoslovak historian and sociologist Jan Slavik during the 1920s and 1930s and focuses mainly on his research on the Bolshevik Revolution and Stalinism, while ...
  • Kozácký mýtus a jeho role ve formování ruského historického vědomí 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kokuňková, Adriana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   The diploma thesis aims to map the transformation of the image of the Cossacks in the works of key Russian historians of the 19th century and early 20th century. Formulating the topic, the author assumes that the Cossacks ...
  • Období tzv. Smuty 1605-1613 očima novodobé ruské historiografie (od Karamzina po Ključevského) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Anna Novotná Období tzv. Smuty 1605-1613 očima novodobé ruské historiografie (od Karamzina po Ključevského) Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá reflexí událostí tzv. období zmatků "Smuty" v Rusku přelomu 16. a 17. století ...
  • Obraz Borise Godunova a jeho vlády v historických vyprávěních o Smutě první poloviny 17. století 

   Defence status: DEFENDED
   Steinbergerová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Hlavním tématem bakalářské práce je zkoumání obrazu Borise Godunova a jeho vlády na materiálu vybraných ruských historických vyprávění o Smutě první poloviny 17. století. Práce se věnuje pramenné základně a přibližuje ...
  • Obraz inozemcev v pamjatnikach moskovskoj pis'mennosti o Smute XVII veka 

   Defence status: DEFENDED
   Leshkova, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá otázkami obrazu cizinců v moskevských textech ze 17. století, popisujících Období zmatků (tzv. Smuty), a specifickými rysy soudobého vnímání vlivu cizinců na duchovní a politický vývoj Moskevského ...
  • Obraz ruskej a americkej účasti v sýrskej občianskej vojne v periodikách Rossijskaja gazeta a Nezavisimaja gazeta (po roku 2014) 

   Defence status: DEFENDED
   Semianová, Annamária (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   The diploma thesis deals with media discourse of a participation of russian and american armed forces in Syrian Civil War since 2014 until the end of 2018. The aim of the thesis is to show by discourse analysis how oficial ...
  • Pojetí sovětského období v ruských školních učebnicích po roce 2000 

   Defence status: DEFENDED
   Šolle, Cyril (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Práce se zabývá interpretací sovětského období v soudobých ruských učebnicích dějepisu. Popisuje jejich vývoj a politiku ruské vlády v oblasti dějepisného vzdělávání. Zmiňuji také předchozí období - devadesátá léta a ...
  • Politický vývoj na Ukrajině po parlamentních volbách v říjnu 2012 pohledem českého periodického tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Čeplová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá reflexí parlamentních voleb v říjnu 2012 na Ukrajině a následným politickým vývojem v zemi do summitu Východního partnerství konaném ve dnech 28. a 29. 11. 2013 ve Vilniusu na stránkách českého ...
  • Polské téma v ruských historických vyprávěních o Smutě první poloviny 17. století 

   Defence status: DEFENDED
   Brůha, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Hlavním tématem diplomové práce je zkoumání polského vlivu na Moskevskou Rus během období tzv. Smuty, jak jej zachytili ruští pisatelé první poloviny 17. století ve svých historických vyprávěních. V první části práce je ...
  • Postavení a perspektivy integrace ukrajinské menšiny v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Anastasiya (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
   Diplomová práce "Postavení a perspektivy integrace ukrajinské menšiny v České republice" shrnuje dosavadní znalosti o problematice přistěhovalectví z východní Evropy. Věnuje se otázce imigrace jako takové a postupně přechází ...
  • První bulharský stát v historické paměti období byzantské nadvlády a druhého bulharského carství 

   Defence status: DEFENDED
   Kulhavý, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Diplomová práce se zabývá problematikou historické paměti v kontextu bulharských středověkých dějin. Jejím hlavním cílem je zhodnocení role, jakou hrála historická paměť na První bulharský stát v období byzantské nadvlády ...
  • Reflexe referenda a změny ústavy v Bělorusku roku 2004 v českém tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Drahovzalová, Michala (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá referendem a změnou ústavy v Bělorusku v roce 2004 a ohlasem těchto událostí na stránkách českého tisku. První část práce je teoretická; snaží se definovat podobu současného politického režimu ...
  • Role prezidenta v ústavním systému Ukrajiny v letech 1994-1999 

   Defence status: DEFENDED
   Dubecký, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Cílem bakalářské práce je zpracování, popsání a zhodnocení změn politického systému na Ukrajině v letech 1994-1999 v době prvního prezidentského mandátu Leonida Kučmy. Práce se dotýká jak vztahů prezidenta s parlamentem a ...
  • Ruskaja Pravoslavnaja Cerkov v gody Vělikoj Otěčestvěnnoj vojny 

   Defence status: DEFENDED
   Harvalíková, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 2. 2009
   The aim of this thesis is to explore relationship between soviet state and the Russian Orthodox Church in the USSR during period of the 2nd World War, to add more, special approach of state politics towards church and its ...
  • Sergej Witte a jeho vize reforem Ruského impéria 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šnajdrová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   The aim of the bachelor thesis is to bring closer the vision of reforms of Sergei Witte, the Minister of Finance in 1892-1903 and then the Prime Minister (until 1906), who entered into history as a reformer and supporter ...
  • Ukrajinská otázka v době vlády Kateřiny II. 

   Defence status: DEFENDED
   Husáková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   (česky) Bakalářská práce mapuje ukrajinskou otázku a vývoj historického prostoru Ukrajiny v době vlády carevny Kateřiny II. (1762-1796). Důraz je kladen na vnitřní politiku carského Ruska vůči ukrajinskému území a na ruskou ...
  • Ukrajinský nacionalismus v programech hlavních politických stran na Ukrajině od Oranžové revoluce do současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Rychterová, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato práce je zaměřena na hledání ideologie nacionalismu v programech hlavních politických stran na Ukrajině od Oranžové revoluce do roku 2012. Navzdory časové- mu vymezení "do současnosti" v názvu práce se autorka rozhodla ...
  • Viktor Juščenko v době prezidentství Leonida Kučmy: jeho politický vzestup a role v ukrajinské politice (1999-2004) 

   Defence status: DEFENDED
   Mitscherling, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   (in English) This bachelor thesis deals with the mapping of the role of Viktor Yushchenko in Ukrainian politics during the presidency of Leonid Kuchma between 1999-2004. Emphasis is put on the beginnings of Yushchenko's ...
  • Vzájemná reflexe pobaltských zemí ve společenském životě po roce 1991 

   Defence status: DEFENDED
   Kaucká, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá současnou vzájemnou reflexí pobaltských zemí. Na základě charakteristiky regionu, kapitol z dějinného vývoje prostoru, na jehož území se nynější státy vyskytují, a uvedením některých určujících ...
  • Zahraniční politika Ivana Mazepy pohledem novodobé východoevropské a západní historiografie 

   Defence status: DEFENDED
   Kokuňková, Adriana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   (česky) Cílem bakalářské práce je zhodnocení zahraniční politiky Ivana Stepanovyče Mazepy, kozáckého hetmana druhé poloviny 17. století a počátku 18. století. Mapován je počátek jeho politického působení, jeho vztah k ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV