• Analýza sociálních služeb poskytovaných rodinám osob ve výkonu trestu 

   Defence status: DEFENDED
   Kolečkářová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   This paper analyses social services provided to the families of imprisoned person. Services for the families of imprisoned person are provided by non-state organisations. The providers of social services established by the ...
  • Je současná sociální práce s komunitou v České republice teorie nebo praxe? 

   Defence status: DEFENDED
   Deutschová, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 6. 2022
   The aim of this thesis is to draw the reader's attention to the importance and necessity of community and social work with the community, which is not anchored in the Czech Republic by any legislation. The thesis draws ...
  • Pěstounská péče na přechodnou dobu 

   Defence status: DEFENDED
   Švarcbachová, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Bakalářská práce se věnuje problematice pěstounské péče na přechodnou dobu v České (dále jen "PPPD"), která se rozvíjí až v posledních letech Jedná se o alternativu k pěstounské péči dlouhodobé. Mezi její úskalí patří ...
  • Podmínky pro vznik a fungování služby sociální prevence - azylového domu 

   Defence status: DEFENDED
   Ligocká, Gabriela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   LIGOCKÁ, Gabriela. Conditions for the Establishment and Functioning of the Social Prevention Service - The Asylum House. Bachelor thesis. Prague: Charles University, Evangelical Theological Faculty, 2018. This theoretical ...
  • Potenciál občanské pomoci lidem bez domova 

   Defence status: DEFENDED
   Ordošová, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Tato bakalářská práce pojednává o občanských iniciativách a dobrovolnických skupinách lidí, kteří se nějakým způsobem věnují činnosti v oblasti pomoci osobám bez přístřeší. Cílem práce je vyzdvihnout solidaritu, altruismus ...
  • Problematika bezdomovectví v seniorském věku 

   Defence status: DEFENDED
   Lavičková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku bezdomovectví osob v seniorském věku. Je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části jsem se zabývala převážně stářím, tělesnými, psychickými a sociálními ...
  • Problematika reintegrace osob bez přístřeší do majoritní společnosti na území hlavního města Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Kellnerová, Andrea (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Bakalářská práce se zabývá problematikou reintegrace osob bez přístřeší do majoritní společnosti na území hlavního města Prahy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována vysvětlení ...
  • Příčiny a rizikové faktory bezdomovectví mladých žen na území hlavního města Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Karmelitová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Bakalářská práce se zabývá příčinami bezdomovectví mladých žen a seznamuje s rizikovými faktory, které se s rolí bezdomovkyně a životem na ulici pojí. Cílovou skupinou jsou ženy ve věku od 18 do 26 let pobývající na území ...
  • Řešení migrace osob bez domova do hlavního města Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Pinkerová, Soňa (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Bakalářská práce má název Řešení migrace osob bez domova do hlavního města Praha, prostřednictvím agendy sociálního kurátora. Věnuje se řešení problematiky bezdomovectví prostřednictvím agendy sociálního kurátora. Cílem ...
  • Řešení problematiky bezdomovectví na území hl.m. Prahy - stačí současná záchranná sociální síť? 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlíková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Obsahem bakalářské práce je řešení problematiky osob bez domova z hlediska poskytování sociálních služeb v Praze. V teoretické části je obecně popsána problematika bezdomovectví, v rámci toho je popsán současný model ...
  • Sociální práce s lidmi bez přístřeší vykonávajícími výkon trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Deutschová, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   The aim of this bachelor's thesis is to introduce the reader to the work of a social worker with homeless people serving prison sentences during all the phases of their sentence. It defines the specifics of social work in ...
  • Součinnost OSPODu prostřednictvím sociální práce při rozvodovém řízení s rodinou 

   Defence status: DEFENDED
   Šrédlová, Erika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Bakalářské práce, pod názvem Součinnost OSPODu prostřednictvím sociální práce v rozvodovém řízení s rodinou, se zaměřuje na poskytovanou odbornou pomoc v nepříznivé životní situaci, jakým rozvod rozhodně je, s cílem ...
  • Využití humanitárního hostelu při řešení problematiky bezdomovectví 

   Defence status: DEFENDED
   Ertner, Dominik (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Bakalářská práce se zaměřuje na projekt Hlavního města Prahy humanitární hostel, který byl vytvořen pro osoby bez domova na jaře roku 2020 ve spojení s pandemií viru SARS-CoV-2. Práce se zaměřuje na problematiku bezdomovectví ...
  • Výskyt domácího násilí u žen původem z Ukrajiny využívající sociální služby v České republice. Možné příčiny vzniku této problematiky a následná pomoc. 

   Defence status: DEFENDED
   Velát, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 6. 2022
   Domestic violence in the Czech Republic is an ongoing phenomenon, which affects not only native Czech women, but also immigrant women from foreign countries. Dealing with domestic violence can be especially difficult for ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV