• Konflikt práva na informace a ochrany soukromí 

   Defence status: DEFENDED
   Hodina, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 4. 2018
   Conflict of right to information and privacy - Abstract The presented rigorous thesis concerns with the potential conflict and mutual interaction of both mentioned basic human rights based on the application of The Freedom ...
  • Náhrada škody způsobené výkonem veřejné moci a veřejné správy 

   Defence status: DEFENDED
   Varmuža, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Odpovědnost za škody způsobené při výkonu veřejné moci a veřejné správy a jejich náhrada je překvapivě mnohovrstevnatým tématem. Problém je potřeba začít studovat v největší obecnosti, s důrazem na jeho zejména teleologické ...
  • Ochrana práva na soukromí v judikatuře "evropských" soudů (případová studie: směrnice o uchovávání údajů o elektronické komunikaci) 

   Defence status: DEFENDED
   Durica, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 9. 2010
   Závěr Směrnice 2006/24/ES je v současné době předmětem předběžných otázek k Sounímu dvoru EU, dále ústavní stížnosti v České republice (její implementace), ve čtyřech členských státech ještě nebyla provedena do národní ...
  • Odpovědnost veřejné moci za škodu - otázka pro civilní nebo správní soudy? 

   Defence status: DEFENDED
   Burda, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 5. 2019
   ODPOVĚDNOST VEŘEJNÉ MOCI ZA ŠKODU - OTÁZKA PRO CIVILNÍ, NEBO SPRÁVNÍ SOUDY? Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje tématu odpovědnosti veřejné moci za škodu, speciálně potom otázce, které soudy by měly mít pravomoc ...
  • Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady 

   Defence status: DEFENDED
   Vyskočilová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Liability for Damage Caused by Exercise of Public Authority Focusing on the Institute of Regress Damages This thesis focuses on liability for damage caused by exercise of public authority with an emphasis on the institute ...
  • Opatření obecné povahy 

   Defence status: DEFENDED
   Krch, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   1 Abstract This thesis deals with the topic of general measure as one of the activities of public administration. The thesis is systematically divided into eight consecutive chapters that logically follow each other. The ...
  • Právní aspekty aktuálního vývoje ochrany osobních údajů 

   Defence status: DEFENDED
   Tumpachová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 12. 2018
   This doctoral thesis is divided into ten chapters in which, together with the introduction and conclusion, it aims to describe and analyse the current development of legal regulation of personal data protection, especially ...
  • Právní aspekty elektronické komunikace ve správních procesech 

   Defence status: DEFENDED
   Drábková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 6. 2020
   v českém jazyce Právní aspekty elektronické komunikace ve správních procesech Disertační práce má dvě základní části, první (nejrozsáhlejší) část nabízí ucelený pohled na elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci v ...
  • Právní postavení nezletilých a dalších zranitelných žadatelů o mezinárodní ochranu 

   Defence status: DEFENDED
   Edelmannová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 10. 2020
   Persons who seek international protection in the European Union are entitled to number of rights contained in the EU law, international law and national law. Some applicants for international protection are entitled to ...
  • Směrnice o volném pohybu služeb a její implementace v českém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabal, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   Tato práce se zabývá směrnicí o volném pohybu služeb (směrnice č. 2006/123/ES, o službách na vnitřním trhu) a její implementací v českém právu. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je stručně nastíněna úprava ...
  • Soudní dvůr Evropské unie jako správní soud 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 9. 2020
   The Court of justice of the European Union as an Administrative Court The aim of this thesis is to analyse the role of the Court of Justice of the EU as an administrative court with respect to the defined characteristics ...
  • Správní soudnictví v Maďarsku 

   Defence status: DEFENDED
   Balogh, Edina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 5. 2019
   Správní soudnictví v Maďarsku Abstrakt Cílem této práce je podat ucelený pohled na fungování správního soudnictví v Maďarsku v kontextu požadavků vyplývajících zejména z dokumentů Benátské komise Rady Evropy. Pomocí ...
  • Správní soudnictví v Spolkové republice Německo 

   Defence status: DEFENDED
   Micenková, Mária (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   The reason for my research is to provide an analysis of German administrative jurisdiction. The thesis is composed of seven chapters, each of them dealing with different aspects of analysed matter. Chapter one is introductory ...
  • Srovnání českého správního řádu se správními řády Švýcarské konfederace a kantonu Fribourg 

   Defence status: DEFENDED
   Codl, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   Srovnání českého správního řádu se správními řády Švýcarské konfederace a kantonu Fribourg Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje srovnání českého správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) se správními řády ...
  • Vývoj rozhodování v oblasti zadávání veřejných zakázek 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Zapalačová, Michala (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 9. 2020
   - Development of decision-making in the field of public procurement As the title of the dissertation suggests, its content is an analysis of decision-making in the field of public procurement, including its evolution. The ...
  • Zásady tvorby sekundární legislativy Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Říha, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 11. 2016
   Otázka moderního pojetí legislativy je všudypřítomná v politickém, filosofickém i právním diskurzu. Zvláště u struktur, které jsou odlišné od klasického konceptu národního státu, jako je i Evropská unie, je velmi těžké ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV