• Důvody zrušení a neplatnosti ochranné známky Evropské unie a české národní ochranné známky 

   Defence status: DEFENDED
   Rohlena, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Grounds for Revocation and Invalidity of the European Union Trade Mark and the Czech National Trade Mark The grounds for revocation and invalidity of the European trade mark (hereinafter as the "EUTM") and the Czech national ...
  • Európsky patent 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavenková, Pavlína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   Predložená diplomová práca sa zaoberá európskym patentovým systémom. Cieľom práce je čitateľovi poskytnúť ucelený prehľad úpravy patentového práva na európskej úrovni od jeho raných začiatkov v 70. rokoch 20. storočia, ...
  • Ochrana priemyselného vlastníctva a medzinárodné právo 

   Defence status: DEFENDED
   Davidovová, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 10. 2008
   Cieľom diplomovej práce je zhrnutie poznatkov z oblasti ochrany priemyselného vlastníctva a jeho koexistencie s medzinárodným právom. Jedná sa o tému síce zložitú, ale aktuálnu a zaujímavú. Východiskové poznatky čerpám z ...
  • Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo 

   Defence status: DEFENDED
   Trbušková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 10. 2008
   V této diplomové práci se zabývám právní oblastí průmyslových práv a jejich ochranou z hlediska vnitrostátního a mezinárodního práva. Pokud hovoříme o průmyslových právech, pojednáváme o široké skupině práv k nehmotným ...
  • Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo 

   Defence status: DEFENDED
   Tenková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
  • Ochrana tvůrčích činností v oblasti průmyslového vlastnictví. 

   Defence status: DEFENDED
   Plesník, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 3. 2011
   Resume Ve své práci jsem popsal a analyzoval širokou škálu právních předpisů, jež upravují tvůrčí činnosti v oblasti průmyslového vlastnictví. Je zřejmé, že se tento předmět hospodářského života těší široké pozornosti nejen ...
  • Ochranná známka a mezinárodní právo 

   Defence status: DEFENDED
   Assefová, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 2. 2007
  • Ochranná známka Společenství 

   Defence status: DEFENDED
   Drobílková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 10. 2008
  • Ochranná známka Společenství 

   Defence status: DEFENDED
   Floriánová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 10. 2008
  • Ochranná známka Společenství ve světle rozhodnutí OHIM 

   Defence status: DEFENDED
   Hajný, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Ochranné známky s dobrým jménem ve světle rozhodovací praxe EU 

   Defence status: DEFENDED
   Peřinová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 2. 2016
   The rigorous thesis "Trade marks with reputation in light of case-law of the EU" submits a complex overview of the issues concerning trade marks with reputation in relation to the case-law of the EU. The initial part looks ...
  • Omezení účinku patentu 

   Defence status: DEFENDED
   Kronusová, Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Omezení účinku patentu Diplomová práce je zaměřena na problematiku legálních možností omezení účinku patentu. V prvé řadě jsou vyjasněny základní pojmy, zejména vztah mezi pojmy patent a vynález, patentovatelné řešení a ...
  • Osobnostní práva dle občanského zákoníku a autorského práva 

   Defence status: DEFENDED
   Zahálka, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 3. 2008
  • Patentovatelnost biotechnologických vynálezů podle Evropské patentové úmluvy 

   Defence status: DEFENDED
   Macháček, Roman (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 1. 4. 2014
   Title: Patentability of biotechnological inventions under European Patent Convention The topic of thesis is the patentability of biotechnological inventions under the European Patent Convention (Munich, 1973) (hereinafter ...
  • Patentová ochrana léčiv a její současné problémy 

   Defence status: DEFENDED
   Sůvová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 3. 2010
   Závěr Ve své práci jsem se zaměřila na problematiku patentové ochrany především ve vztahu k léčivým přípravkům. Z tohoto důvodu jsem pouze nastínila základy procesu udělování patentu před Úřadem průmyslového vlastnictví, ...
  • Patentová ochrana léčiv a její současné problémy 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 6. 2009
   - 56 - 4. Závěr V předchozím textu bylo ukázáno, že přes nejednoznačný historický vývoj se garantování patentové ochrany léčiv stalo v současnosti globálním standardem a nepochybně jím i v předvídatelné budoucnosti zůstane. ...
  • Patentová ochrana léčiv a její vliv na mezinárodní obchod a rozvojové země 

   Defence status: DEFENDED
   Haindlová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
  • Patentový systém v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Lebedová, Radana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 9. 2015
   Resumé Předkládaná diplomová práce pojednává o právní úpravě patentového práva v České republice. Cílem této práce je prozkoumat stávající právní úpravu zejména s ohledem na získání patentové ochrany a řízení navazujících ...
  • Postavení patentových zástupců v České republice a jejich práva a povinnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Martásková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 2. 2007
  • Postavení patentových zástupců v České republice a jejich práva a povinnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 2. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV