• Analysis of Selected Linguistic Aspects of Simplified Fiction as against the Originals 

   Defence status: DEFENDED
   Romanenko, Elena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Tato diplomová práce představuje mnohovrstevnou analýzu zjednodušené beletrie na úrovni B2 a C1 a jejích originálních, nezjednodušených protějšků. Práce zkoumá způsob zjednodušení a jazykovou transformaci, která byla na ...
  • Aspects of Politeness in a Classroom of English as a Second Language 

   Defence status: DEFENDED
   Šubertová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   This thesis deals with politeness and its realization in a classroom discourse. The theoretical part describes the most influential politeness theories and also the findings on the topic of teaching pragmatics and linguistic ...
  • Bilingual English-Czech Dictionary of Swimming Technigue Terminology and Qualitive Analysis of its Terms 

   Defence status: DEFENDED
   Pomališová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 1. 2006
   Cílem této práce bylo zpracování překladového anglicko-českého slovníku z oblasti techniky plavání metodou excerpce odborných textů. Ze získané terminologie vytvořila autorka překladový slovník, kde jsou termíny seřazeny ...
  • Comparison of Czech and English Speaker's Use of English Intersentential Connectives in Geographic Articles 

   Defence status: DEFENDED
   Jirsová, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
   The present thesis is a corpus study comparing English and Czech (non-native) speakers' use of intersentential connectives in English geographic articles. The corpus contains English articles written by British English ...
  • Compounding in Four Registers of Contemporary English 

   Defence status: DEFENDED
   Šolcová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 5. 2007
   Tato studie se zabývá výskytem složenin ve čtyřech registrech současné britské angličtiny: ve stylu novin, beletrie, rozhlasového vysiláni a konverzace. Zkoumaný korpus se skládá ze 64000 slov a obsahuje tematicky srovnatelné ...
  • Gender-based linguistic differences in the context of social variables 

   Defence status: DEFENDED
   Županičová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Tato práce se zabývá problematikou genderových rozdílů v jazyce, a to zejména v kontextu sociálních proměnných. Cílem této práce je na pozadí teoretických poznatků v oblasti genderových rodzílů v užití jazyka pojednat o ...
  • Initiating Acts in Classroom Discourse 

   Defence status: DEFENDED
   Dudková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 5. 2008
   This thesis is a contribution to the linguistic and methodological analysis of classroom discourse. The linguistic analyses and interpretations, based on the classification of initiating acts suggested by A. B. M. Tsui, ...
  • Language and Ageing - Cognitive and Educational Aspects in the Elderly with Special Focus on Cognitive Training in a Foreign Language in People with Dementia 

   Defence status: DEFENDED
   Veltruská Šmídová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 2. 2018
   The thesis explores cognitive as well as educational aspects in elderly people. The main emphasis is put on investigating the influence of cognitive training carried out in a foreign language on the elderly suffering from ...
  • Language and Ageing - On the Role of Second Language in Cognitive Training in People with Dementia 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 1. 2015
   Diplomová práce se zabývá vlivem kognitivního tréninku v cizím jazyce u starších lidí trpících demencí. Po popsání základní anatomie nervového systému, neurolingvistických teorií a také stárnutí a kognitivních aspektů v ...
  • Lexical and Stylistic Features of the Language of Sport 

   Defence status: DEFENDED
   Liška, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
   Tato diplomová práce zkoumá jazyk sportu z hlediska slovní zásoby, syntaxe a, v menší míře, stylistiky. Teoretická část poskytuje stručný přehled jeho nejtypičtějších rysů, s využitím příslušných zdrojů. Empirická část ...
  • Multi-Aspectual Analysis of Personal E-mails 

   Defence status: RECOGNIZED
   Šilhavá, Romana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 2. 2008
   Cílem této studie je rozbor osobních, neformálních, výhradně Analyzuji tento rychle se rozvíjející žánr z mnoha hledisek. Soustředím se na grafický, morfologický, lexikální a pragmatický aspekt. Další, samostatná kapitola ...
  • On Some significant aspects of growing L1 communicative competence 

   Defence status: DEFENDED
   Klikarová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 5. 2007
   The main purpose of the thesis was to investigate the role of the age factor in discourse and to observe some significant aspects of the growing LI communicative competence in children. The analysis was based on a corpus ...
  • On the Interface between Thematic Progressions and Cohesive Ties in Selected Modern Short Stories and a Fairy Tale 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Diplomová práce se zabývá srovnáním dvou povídek Angely Carterové s pohádkou, ze které vycházejí. Cílem práce je určit, do jaké míry autorka ve svých povídkách zachovala jazykovou strukturu pohádky. Práce také interpretuje ...
  • Pragmatic and stylistic aspects of expressions of futurality in professional economic text and their didactic consequences 

   Defence status: DEFENDED
   Mikuláš, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 9. 2015
   The dissertation surveys the use of expressions of futurality in professional economic texts (the linguistic part). In addition, it investigates didactic aspects of futurality in the process of English as a second language ...
  • Representation of Social Actors in New Year Speeches of British Prime Ministers 

   Defence status: DEFENDED
   Hromuško, Radek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 1. 2021
   1 ABSTRAKT Tato diplomová práce vychází z teoretického rámce oboru Kritické analýzy diskursu a klade si za cíl provést analýzu textových prostředků, které prezentují společenské aktéry v novoročních projevech britských ...
  • Role and Use of Speech Acts in the Dialogues of the Novel Pride and Prejudice by Jane Austen 

   Defence status: DEFENDED
   Pellar, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   This work from the field of pragmatics introduces the application of the concept of speech acts (see J. L. Austin, J. Searle) to the literary sample of 15 chosen dialogues i.e. 1122 sentences from the novel Pride and ...
  • Scottish - Language or Dialect? 

   Defence status: DEFENDED
   Končelová, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 1. 2008
   Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html ...
  • Situational Parameters and Formality Scale: Multiaspectual Analysis of Authentic Discourse Samples 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   The thesis aims to investigate the influence of situational parameters on the choice of lexicogrammatical units of language producers. The main focus is placed on the register of language and individual aspects of it are ...
  • Sociolinguistic Concept of Political Correctness and lts Impact on Modern Public English 

   Defence status: DEFENDED
   Ženíšek, Filip (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 1. 2010
   Tato práce se zabývá sociolingvistickým konceptem politické korektnosti a zkoumá jeho dopad na moderní veřejnou angličtinu. Popisuje změny, které tento současný trend navrhuje za účelem odstranění veškerých kontroverzních ...
  • Some Features of Persuasive Language in Selected Presidential Campaign Speeches of Two Candidates 

   Defence status: DEFENDED
   Šlesingrová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Diplomová práce "Některé prvky přesvědčivého jazyka ve vybraných projevech volební kampaně u dvou prezidentských kandidátů" se snaží zkoumat, jak je řečnická figura konceptuální metafory uplatňována ve volebních projevech ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV