• Aktivity žáků hotelové školy v době mimo vyučování 

   Defence status: DEFENDED
   Davídková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 5. 2014
  • Drogová problematika u žáků základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Bjaček, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   Práce se zaměřuje na zjišťování úrovně znalostí žáků základní školy z hlediska drogové problematiky. Zároveň se pokouší o zmapování prostředí základní školy a jejího okolí. Ke zjišťování informací bylo použito metody ...
  • Integrace dětí mladšího školního věku v zařízení pro volný čas 

   Defence status: DEFENDED
   Petržela, Marian (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Za cíl své práce považuji zmapování situace týkající se současného stavu zařízení volného času, podmínek pro jejich činnost a jejich možností v procesu integrace dětí mladšího školního věku. Chtěl bych poukázat na důležité ...
  • Nabídka volnočasových aktivit pro středoškolskou mládež ve vybraném regionu 

   Defence status: DEFENDED
   Macháček, Daniel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Cílem práce je shrnutí současných poznatků o volném čase a výchově ve volném čase, přehled nabídky volnočasových aktivit a zájem žáků o výchovu ve volném čase. V teoretické části jsem se zabýval shrnutím současných poznatků ...
  • Návrh realizace letních táborů a jejich ověření v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 5. 2011
  • Spolupráce rodiny a školy se zaměřením na waldorfskou pedagogiku 

   Defence status: DEFENDED
   Zemánková, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   Bakalářská práce je zaměřena na spolupráci rodiny a školy. Obsahem bakalářské práce je charakteristika waldorfské pedagogiky a její některé zvláštnosti. Teoretická část pojednává o zakladateli waldorfské pedagogiky Rudolfu ...
  • Vedení dětí ke kvalitnímu využívání volného času 

   Defence status: DEFENDED
   Pelnářová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 5. 2009
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou vedení dětí ke kvalitnímu využívání volného času. Teoretická část vymezuje pojmy, jež jsou spjaty s tématem diplomové práce. Rozebírá jednotlivé subjekty, které přijdou do ...
  • Volnočasové aktivity dětí a mládeže ve městě a na venkově 

   Defence status: DEFENDED
   Geringová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
  • Volnočasové aktivity dětí na letních táborech 

   Defence status: DEFENDED
   Janovský, Jaromír (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 5. 2011
  • Volný čas středoškolské mládeže v Karlových Varech 

   Defence status: DEFENDED
   Horová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   The aim of this bachelor's thesis is to find out how high school youth in Karlovy Vary spend their leisure time and to make a contribution to the improvement in spending their leisure time. Leisure time is an indispensable ...
  • Volný čas žáků na 1.stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelková, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Zadání tématu Volný čas žáků I. stupně základní školy rozumím jako odkazu k volnému času dětí mladšího školního věku, který mohou trávit po povinném vyučování ve škole nejen v rámci rodinného prostředí, ale samozřejmě i ...
  • Využití projektu pro volnočasové aktivity 

   Defence status: DEFENDED
   Brettová, Soňa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   Většina lidí si pod pojmem učení představí činnost, která je sama o sobě nepříjemná a na jejímž konci budou něco znát, umět. Využitím projektů se dá značně zvýšit motivace jedince, což následně proces učení velmi usnadní. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV