Now showing items 1-20 of 73

  • Alterations in gene expression of hepatobiliary transporters as potential mechanisms for drug-induced cholestasis by amoxicillin and clavulanic acid 

   Defence status: DEFENDED
   Řepová, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 14. 2. 2019
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Veronika Řepová Školitel: Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., Prof. Ramiro Jover Atienza, Ph.D. Název diplomové práce: ...
  • Alterations in gene expression of hepatobiliary transporters as potential mechanisms for drug-induced cholestasis by amoxicillin and clavulanic acid 

   Defence status: DEFENDED
   Řepová, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 21. 9. 2018
   Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Veronika Řepová Supervisor: Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., Prof. Ramiro Jover Atienza, Ph.D. Title of diploma ...
  • Anti-inflammatory effects of ursodeoxycholyl lysophosphatidylethanolamide on THP-1 human macrophages via Toll-like receptor 4 

   Defence status: DEFENDED
   Horvátová, Alžbeta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 31. 5. 2016
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Alžbeta Horvátová Školitel: prof. PharmDr. Petr Pávek PhD. Název diplomové práce: Protizánětlivý účinek UDCA-LPE ...
  • Bioinformatické aspekty nukleárních receptorů ve farmakoterapii 

   Defence status: DEFENDED
   Škoda, Josef (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 2. 6. 2022
   IN ENGLISH LANGUAGE Candidate: Mgr. Josef Škoda Supervisor: Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. Title of the doctoral thesis: Bioinformatical aspects of nuclear receptors in pharmacotherapy The liver plays a central role in ...
  • Delivery of protein or peptide into the skin using cubosomes and microneedles 

   Defence status: DEFENDED
   Pekáčová, Simona (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Simona Pekáčová Školitel: Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph. D. Název diplomové práce: Transport proteinu či peptidu ...
  • Dissecting the role of GPR55 agonist lysophosphatidylinositol in mechanically evoked pain 

   Defence status: DEFENDED
   Škoricová, Dagmar (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 7. 6. 2011
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Dagmar Škoricová Školitelé: Prof. Dr. Rohini Kuner Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Název diplomové práce: ...
  • Drug-drug interactions (DDI) and pharmacodynamic effects of metformin 

   Defence status: DEFENDED
   Hakeem-Habeeb, Babalola (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 7. 6. 2011
   Karlova Univerzita v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Babalola Hakeem-Habeeb Školitel : Doc. PharmDr. Petr Pávek Ph.D. Drug-drug interactions (DDI) and pharmacodynamic ...
  • Effect of Nicotinic Acid on infiltration of macrophages in the ischemic brain 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 7. 6. 2011
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Barbora Pokorná Školitel: Doc. PharmDr. Petr Pávek Ph.D. Školitel specialista: Prof. Dr. med. Markus Schwaninger ...
  • Farmakogenetika v revmatologii - role miRNA 

   Defence status: DEFENDED
   Vicherková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 31. 5. 2017
   Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of pharmacology and toxicology Candidate: Bc. Petra Vicherková Supervisor: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Title of master thesis: Pharmacogenetics in ...
  • Farmakogenetika v revmatologii. 

   Defence status: DEFENDED
   Kobrlová, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Martina Kobrlová Supervisor: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Title of diploma thesis: Pharmacogenetics ...
  • Farmakologické ovlivnění nukleárních receptorů při terapii diabetes mellitus 

   Defence status: DEFENDED
   Draský, Jakub (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Jakub Draský Supervisor: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Title of diploma thesis: Pharmacological influence of ...
  • The impact of apixaban on overall hemostatic potential. 

   Defence status: DEFENDED
   Cablíková, Ladislava (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Bc. Ladislava Cablíková Školitelé: Ass. Prof. Mojca Božič-Mijovski, Ph.D., prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., RNDr. ...
  • Implication of the Gabaergic System in Altered Responses to Stress Associated to Maternal Separation 

   Defence status: DEFENDED
   Martišová, Eva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 5. 6. 2007
   IN CZECH (SOUHRN PRÁCE) Summary in Czech (Souhrn práce) 2 Tato práce se zabývá zapojením GABAergního systému do změněné reakce na stres vyvolané maternální separací u potkana. Cílem práce bylo studovat vliv maternální ...
  • In vitro and in silico evaluation of biological activity of new compounds 

   Defence status: DEFENDED
   Želazková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Pro šest derivátů kumarinu, u nichž byl v některých případech v předešlé studii prokázán antikoagulační účinek a schopnost inhibovat cyklooxygenázu I, byla stanovena cytotoxicita vůči HepG2 buněčné linii pomocí LDH a MTS ...
  • Inhibice histon-deacatyláz a mitochondriální pohyb v neuronech 

   Defence status: DEFENDED
   Prokopová, Iva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 4. 6. 2009
   Inhibice histon deacetyláz a mitochondriální pohyb v neuronech Mitochondriální pohyb je nezbytný pro správnou funkci neuronů a jeho narušení vede k neurodegeneraci. Podařilo se nám nalézt signifikantní rozdíly v pohybu ...
  • Interakce léčiv s nukleárními receptory při regulaci biotransformačních enzymů a lékových transportérů 

   Defence status: DEFENDED
   Nová, Alice (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Alice Nová Školitel: Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Název dizertační práce: Interakce léčiv s nukleárními ...
  • Interakce MRP2 transportéru s vybranými antiepileptiky 

   Defence status: DEFENDED
   Garajová, Katarína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   Interakce MRP2 transportéru s vybranými antiepileptiky Epilepsie je časté neurologické onemocnění postihující přibližně 1-2% populace. U většiny epileptických pacientů jsou záchvaty účinně kontrolovány v současnosti ...
  • Interakce MRP2 transportérů s vybranými antiepileptiky 

   Defence status: DEFENDED
   Bačová, Jitka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 5. 6. 2007
   Cíl studie: Na základě současných studií, které odhalily zvýšenou expresi efluxního transportéru MRP2 v hematoencefalické bariéře pacientů rezistentních k léčbě antiepileptiky, byla učiněna hypotéza, že by tato zvýšená ...
  • Interakce vybraných přírodních látek s farnesoidním x receptorem 

   Defence status: DEFENDED
   Trojanová, Eliška (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Mgr. Eliška Trojanová Školitel: Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Název rigorózní práce: Interakce vybraných ...
  • Kvantitativní analýza inhibitorů tyrozinkinázy metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí 

   Defence status: DEFENDED
   Maier, Jan (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   The submitted thesis is devoted to the quantitative analysis of tyrosine kinase inhibitors, specifically imatinib and nilotinib, by liquid chromatography-mass spectrometry method. The main purpose of developing this new ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV