• Brandýský děkanát v pozdním středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Pořízka, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Práce se zabývá církevní správou v brandýském děkanátu v období pozdního středověku. Je zaměřena zejména na jednotlivé farnosti, z hlediska obsazování faráři, jejich majetkovým zázemím a jejich patronáty. Pozornost je také ...
  • Cechovní kniha pražských malířů od 1490 

   Defence status: DEFENDED
   Benátská, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá druhou cechovní knihou pražských malířů, která vznikala mezi lety 1490-1582. Aktualizuje starší edici doktora Chytila a doplňuje ji o nové poznatky se zvláštním zřetelem na popis a rozbor ...
  • Církevní správa na Sušicku v pozdním středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasák, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 9. 2. 2012
   Jiří VLASÁK, Církevní správa na Sušicku v pozdním středověku, bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, Práce se zabývá církevní správou v sušickém regionu, jako části prácheňského děkanátu, ...
  • Církevní správa na Turnovsku v pozdním středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Časárová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   ČASÁROVÁ V., Církevní správa na Turnovsku v pozdním středověku, diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, 93 s., 4 příl. Tématem diplomové práce je zachycení vývoje a stavu církevní správy na ...
  • Diplomatika a správa kláštera Teplá ve 2. polovině 15. století. 

   Defence status: DEFENDED
   Trnka, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Práce se zabývá písemnostmi tepelské kanonie a správními aspekty souvisejícími s klášterem ve středověku se zaměřením na období opata Zikmunda Hausmanna (1459-1506). Vedle úvodní kapitoly je práce rozdělena do tří hlavních ...
  • Klášter Doksany v pozdním středověku (cca1420-1526) 

   Defence status: DEFENDED
   Šámal, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 6. 2021
   Předkládaná práce se zabývá analýzou pramenů k dějinám Doksanského kláštera v letech 1420- 1526. Autor shromažďuje listinný materiál, dochovaný z dané doby v originálu či opisu. Snaží se též zmapovat, ve kterých edicích ...
  • Kniha cechu kožešníků v Žatci 1474-1814 

   Defence status: DEFENDED
   Benátská, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Předkládaná diplomová práce se věnuje cechovní knize žateckých kožešníků, která vznikala mezi lety 1474-1816. Jejím hlavním cílem je vytvořit edici této knihy a zpřístupnit ji tak pro další bádání. Práci lze rozdělit na ...
  • Kostel sv. Jošta v Chebu ve středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Hošková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá dějinami kostela sv. Jošta v Chebu. Cílem práce je zachytit zejména období středověku, proto podává informace o založení kostela, financování a činnosti hlavně v 15. a 16. století. Toto období ...
  • Městská kniha Březnice z let 1454-1630. Edice 

   Defence status: DEFENDED
   Wágnerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Kateřina WÁGNEROVÁ, Městská kniha Březnice z let 1454-1630. Edice, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce, Praha 2013. Předmětem této práce je nejstarší dochovaná březnická městská kniha a její ediční ...
  • Páni erbu zelené růže na stříbrném poli. O původu, rozrodu, pečetích a sídlech pánů z Krumlova 

   Defence status: DEFENDED
   Gersdorfová, Zlata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 1. 2020
   Předkládaná práce se pokouší o komplexní zpracování dějin jedné z rodových větví Vítkovců, pánů z Krumlova (ante 1213-1340). Úvodní části jsou věnované přehledu dosavadní literatury a bádání s exkurzem do legendistické ...
  • Podblanická šlechta v pozdním středověku (Mladovožicko) 

   Defence status: DEFENDED
   Šulc, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 2. 2013
   Práce se zabývá šlechtou v Podblanickém regionu, konkrétně jeho dílčí částí Mladovožickem, v období druhé poloviny 14. a první poloviny 15. století. Práce je zaměřena zejména na přesuny majetkové držby šlechty a její vztah ...
  • Podbrdský děkanát v pozdním středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Mandzák, Ondrej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Předmětem bakalářské práce je především sledování administrativní činnosti církevní správy v rámcipodbrdského děkanátu, na základě analýzy pramenů, zvláště knih ústřední církevní správy. Soustředí se hlavně na obsazování ...
  • Prácheňský děkanát v pozdním středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasák, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Bc. Jiří VLASÁK, Prácheňský děkanát v pozdním středověku, diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015, Práce se zabývá církevní správou v prácheňském děkanátu, a to především v období pozdního ...
  • Přibyslavská městská kniha z let 1487-1497 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíčková, Alice (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   1 Abstract The aim of the bachelor thesis is to compile a modern critical edition of Municipal book of Pribyslav city from the years 1479-1503, including an introduction describing the wider context of city development, ...
  • Rakovnický děkanát v pozdním středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Mandzák, Ondrej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato diplomová práce předkládá náhled na fungování církevní správy v rakovnickém děkanátu zejména v období druhé poloviny 14. století a počátku 15. století na základě analýzy pramenů, zvláště úředních knih ústřední církevní ...
  • Správa města Rakovníka v pozdním středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Zenklová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Správa města Rakovníka v pozdním středověku Práce pojednává o správě města Rakovníka v pozdním středověku, jak byla reflektována v dobových městských knihách. Sledován byl vývoj a fungování městské správy v tomto období z ...
  • Správa města Rakovníka v pozdním středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Zenklová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Správa města Rakovníka v pozdním středověku Práce pojednává o správě města Rakovníka v pozdním středověku, jak byla reflektována v dobových městských knihách a spisovém materiálu. Sledován byl vývoj a fungování městské ...
  • Šlechta na Ústecku ve světle raně novověkých heraldických a epigrafických památek 

   Defence status: DEFENDED
   Šrejber, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 6. 2015
   Šlechta na Ústecku ve světle raně novověkých heraldických a epigrafických památek Ústecko patří mezi oblasti, které byly po 2. světové válce postiženy ztrátou historické paměti, k čemuž nemalou měrou přispěla i likvidace ...
  • Turnovský děkanát v pozdním středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Časárová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   ČASÁROVÁ, V., Turnovský děkanát v pozdním středověku, bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011, 81 s., 2 příl. Tématem bakalářské práce je zachycení vývoje a stavu církevní správy na území ...
  • Účetní kniha města Chebu 1396-1419 

   Defence status: DEFENDED
   Hošková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   (in English) Municipal books are valuable historical sources of every town. They provide us an important information about history of the towns and thus they create a real picture of our ancestors' lives. This thesis focuses ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV