• Marketingové plánování v informační a zpravodajské agentuře (Případová úloha - marketingový plán České informační agentury) 

   Defence status: DEFENDED
   Machovcová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Tématem diplomové práce je představení výhod, druhů a procesů marketingového plánování v informační a zpravodajské agentuře působící na českém trhu. Zvláštní důraz je kladen především na představení a konkrétní využití ...
  • Požadavky odborných uživatelů na systémy právních informací: porovnání právních systému relevantních pro české právní prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Rozsypal, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Tématem práce JSOU systémy právních informací relevantní pro české právní prostředí. Cílem práce je formulace požadavků odborných uživatelú na takové systémy, zpracování nutných teoretických východisek a následná analýza ...
  • Přehled základních nedostatků a příčin ztrát informací při špatném naslouchání v rámci mluvené komunikace 

   Defence status: DEFENDED
   Stuparičová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   Ústředním tématem této bakalářské práce je ztráta informací během mluvené komunikace. Úvodní kapitola se zaměřuje na informaci, na jejímž přenosu je celá komunikace založena. V dalších kapitolách se práce zabývá komunikací ...
  • Příčiny a důsledky softwarového pirátství 

   Defence status: DEFENDED
   Kolátor, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Práce je věnována příčinám a důsledkům softwarového pirátství. Podává přehled definic a typologie softwarového pirátství, přehled historie vývoje sledované problematiky i důvodů a podmínek vzniku softwarového pirátství. ...
  • Role nasloucháni v komunikaci odborných poznatků verbálními kanály 

   Defence status: DEFENDED
   Mašát, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
   Diplomová práce se věnuje verbální části mezilidské komunikace. Rozebírá zejména fázi naslouchání, snaží se tento proces zdůraznit, vyzdvihnout jeho důležitost pro efektivní komunikaci, zdůraznit úskalí a složitosti tohoto ...
  • Role obrazu ve vizuální kultuře 

   Defence status: DEFENDED
   Stuparičová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   Hlavní důraz mé práce je kladen na médium obrazu, a to zejména v souvislosti s oborem vizuální kultury. Právě ta ho dokáže nahlédnout z několika rozličných úhlů pohledů. Jak je v práci dále uvedeno, obraz může být komunikován, ...
  • Tomáš Garrigue Masaryk a jeho přínos k pořádání informací a znalostí 

   Defence status: DEFENDED
   Elnerová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   T. G. Masaryk byl osobností všestrannou. Počet titulů publikací o Masarykovi je značně rozsáhlý a zejména jeho činnost politická byla velmi podrobně zmapována. Za Masarykova života a pochopitelně i po jeho smrti se rozvinula ...
  • Vizualizované informační systémy - přehled a analýza základních typů 

   Defence status: DEFENDED
   Hons, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Tématem diplomové práce jsou informační systémy využívající informační vizualizaci a její metody. Cílem práce je analýza a hodnocení vybraných vizualizovaných informačních systémů a shrnutí metod a teoretických východisek ...
  • Vstup nového odborného periodika na trh 

   Defence status: DEFENDED
   Šplíchal, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Cílem této práce je komplexní náhled na postupy a úkony nutné při nově vznikajícím odborném časopisu se zaměřením na skladbu obsahové části časopisu a multimediální přílohy. Pozornost je také věnována webové prezentaci ...
  • Vývoj využití desetinného třídění v českém prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Poljaková, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Cílem bakalářské práce je shrnutí vývoje a využití desetitmého třídění v českých knihovnách a jiných informačních institucích. V práci jsou nejprve popsány hlavní rozdíly mezi nejvýznamnějšími pořádacími systematyckými ...
  • Zdeněk Václav Tobolka a jeho přínos k pořádání informací a znalostí 

   Defence status: DEFENDED
   Ehrlichová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Cílem bakalářské práce je shrnutí přínosu Zdeňka Václava Tobolky k pořádání informací a znalostí. V práci je nejprve stručně shrnut jeho soukromý život a zájmy, které přímo nesouvisejí s cílem práce, tj. historie, knihovnické ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV