• Analýza činnosti Papežských misijních děl v České republice 

   Hajičová, Ivana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Diplomová práce "Analýza činnosti Papežských misijních děl v České republice" si klade za cíl prozkoumat, nakolik je činnost Papežských misijních děl u nás opravdu misijní. Nejprve definuje základní pojmy: misijní činnost, ...
  • Anatomie viny a Boží amnestie 

   Novák, Robert (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   This work examines from various points of view the role and signifikance of guilt within the history of humankind and a man, shows the traps and obstacles during its processing as well as the destructive consequences of ...
  • Asistovaná reprodukce z hlediska církevní nauky a současné praxe 

   Kopová, Vlasta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   Resumé Práce poukazuje na prudce se rozvíjející a téměř nekontrolovaný rozvoj vědy na půdě reprodukční medicíny. Možnost vývoje a využívání či znevažování poznatků má za následek velké bezpráví páchané na člověku a to ...
  • Autonomie člověka a narativní pojetí bioetiky 

   Šípová, Karolína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Práce kriticky nahlíží současný princip osobní autonomie člověka, a představu autonomního jedince odvozené z politické filozofie liberalismu moderní společnosti. Autonomie v bioetice, která přebírá rysy tohoto politického ...
  • Církev a film 

   Jirsa, František (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
   František Jirsa: Církev a film, diplomová práce na KTF UK, Praha 2007 - resumé. V první části práce je popsán vztah církve k filmu ve světle církevních dokumentů. Církev se zabývá filmem od jeho vzniku až do současnosti. ...
  • Člověk, společnost a trest 

   Zemánek, Jindřich (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   Resumé ZEMÁNEK Jindřich: Člověk, společnost a trest, Praha: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2010, 74 s. V diplomové práci Člověk, společnost a trest se autor věnuje problematice týkající se oprávnění státu ...
  • Etické aspekty v díle Karla Čapka, zejména v dramatech Bílá nemoc a Matka 

   Jíchová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Práce se zabývá tvorbou Karla Čapka v soudobém historickém, politickém a společenském kontextu se zaměřením na dramata Bílá nemoc a Matka. Práce má za cíl v dílech Karla Čapka dešifrovat etické aspekty a odkazy na morální ...
  • Etické aspekty v novoročních projevech Václava Havla 

   Kovářová, Klára Marie-Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Diplomová práce "Etické aspekty v novoročních projevech Václava Havla" interpretuje a hodnotí obsah novoročních projevů prezidenta Havla ve světle občanské a politické etiky. Ve studijní části nejprve pojednává o teoretických ...
  • Etika reklamy. Přístup z hlediska teologické etiky 

   Musilová, Lenka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 6. 2009
   Bc. Lenka Musilová 30.4.2009 ETIKA REKLAMY Přístup z hlediska teologické etiky Reklama je fenomén, který proniká do života každého jedince mnohem hlouběji, než si dokážeme připustit. Její úlohou je nejen oslovit spotřebitele, ...
  • Etika v nakladatelské praxi v České republice 

   Juhaňák, Stanislav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   The thema of this bachelor's thesis is publishing ethics in the Czech republic. This issue has not been thoroughly worked out. In historical context, the attention was focused more likely on unauthorised reprints and ...
  • Etika, pravdivost a objektivita v historii fotografie, zejména žurnalistické 

   Folprecht, Vladimír (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Etika, pravdivost a objektivita v historii fotografie, zejména žurnalistické Tato práce se zabývá fotografií jako sociálně etickým obrazovým médiem od doby jejího vynálezu do poloviny padesátých let 20. století. Popisuji ...
  • Eutanazie. Argumentace proti jejímu zákonnému povolení a pro ně 

   Hlavička, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Diplomová práce "Eutanazie. Argumentace proti jejímu zákonnému povolení a pro ně", se věnuje tématu dobrovolné eutanazie a asistované sebevraždy. Cílem práce je poskytnout přehled nejčastějších stanovisek a tvrzení, která ...
  • HIV/AIDS a některé etické otázky 

   Staněk, Josef (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   STANĚK, J. HIV/AIDS a některé etické otázky. Praha 2010. Diplomová práce. Karlova universita v Praze. Katolická teologická fakulta. Katedra teologické etiky a spirituální teologie. Vedoucí práce PhDr. Libor Ovečka, Th.D. ...
  • Hranice svobody bádání aneb člověk pánem své evoluce? 

   Mašková, Hedvika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 9. 2014
   Možnost terapeutického klonování přináší řadu etických problémů. Na jedné straně nemocný, trpící člověk a na straně druhé možnost statusu osoby embrya. Ne vše, co člověk udělat může, udělat také má. Práce se podrobněji ...
  • Human enhancement - etické problémy vylepšovania človeka 

   Langer, Peter (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Diplomová práca sa pokúsi systematicky zmapovať jeden zo súčasných, vysoko aktuálnych problémov - tzv. human enhnacement. Nové biotechnológie umožňujú manipuláciu s našou genetickou a nervovou sústavou a otvárajú tak ...
  • Ideál lidského těla a jeho obraz v médiích 

   Vaněk, Miroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   The ideal of the human body and it's portrayal in the media The bachelor thesis named "The ideal of the human body and it's portrayal in the media" compares the differences between the approach to the human body in the ...
  • Ideál lidského těla a jeho obraz v médiích 

   Vaněk, Miroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Ideál lidského těla a jeho obraz v médiích Bakalářská práce Ideál lidského těla a jeho obraz v médiích, zpracovává dva různé pohledy na lidské tělo. Pohled biblický, jak k tělu přistupovaly knihy Písma svatého ve Starém a ...
  • Informovanost katolíků ohledně problematiky asistované reprodukce 

   Daly, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   How informed are Catholics about assisted reproduction Infertility is on the increase and alongside this problem thre has been a growth in the number of clinics offering assisted reproduction mainly in the developed world. ...
  • Katolická církev a lidská práva 

   Gál, Miroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
   Miroslav Gál Katolická církev a lidská práva (Bakalářska práce) RESUMÉ Práca sa pokúša v stručnosti charakterizovať problematiku ľudských práv a slobôd v profánnom a cirkevnom svete. Vychádza z dvoch koncepcií, z ktorých ...
  • Klonování a hodnota člověka v perspektivě teologické etiky a etiky odpovědnosti 

   Kašpaříková, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Diplomová práce s názvem "Klonování a hodnota člověka v perspektivě teologické etiky a etiky odpovědnosti" pojednává o etických souvislostech realizace klonování člověka. Jedná se o problematiku mravní oprávněnosti ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV