• Barokní kupole a křižovnický kostel sv. Františka z Assisi v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkora, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá křížovnickým kostelem sv. Františka z Assisi na Starém Městě pražském jakožto stavbou, kde byla poprvé provedena pravá kupole na tamburu, jejímž autorem je původem vyučený malíř Jean Baptista ...
  • Barokní památky v Sedlčanech 

   Defence status: DEFENDED
   Kocurová, Pavla (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Bakalářská práce "Barokní památky v Sedlčanech" se nejprve věnuje vymezení oblasti středního Povltaví a Sedlčanska s přihlédnutím k jejich historii. Následuje kapitola zabývající se vznikem a historií Sedlčan za jejich ...
  • Barokní sochy z kaplí na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

   Defence status: DEFENDED
   Brokešová, Vilma (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 6. 2006
  • Bon Repos a barokní památky v okolí Lysé nad Labem 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Zuzana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Diplomová práce Bon Repos a barokní památky v okolí Lysé nad Labem se zabývá areálem Bon Repos a barokními památkami v okolí Lysé nad Labem, které vznikly díky mecenáši hraběti Františku Antonínu Šporkovi. Bohužel, většina ...
  • Carlo Innocenzo Carlone a malířská výzdoba Clam-Gallasova paláce v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Ungrová, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   The bachelor thesis deals mainly with the painting decoration of the Clam-Gallas palace in Husova street in Prague, painted by Carlo Innocenzo Carlone. Particular attention is paid to painting on the main staircase, the ...
  • Dušičkové kaple v umění řádu Tovaryšstva Ježíšova 

   Defence status: DEFENDED
   Čížkovská, Zdeňka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Cílem této diplomové práce je představit na vybraných stavbách dušičkové kaple řádu Tovaryšstva Ježíšova v období baroka v Čechách. Spojujícím vodítkem se pro vybrané prostory stala myšlenka posledních věcí člověka a ...
  • František Siard Nosecký 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Staňková, Petra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Tato diplomová práce se věnuje osobě Františka Siarda Noseckého (1693-1753), českého malíře vrcholného baroka a jeho nástěnné tvorbě. Narodil se do uměleckého prostředí. Jeho otec Jindřich Nosecký byl rovněž malířem, což ...
  • Fresky Siarda Noseckého v Sepekově 

   Defence status: DEFENDED
   Bendová, Petra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Tato bakalářská práce Fresky Siarda Noseckého v Sepekově se věnuje osobě malíře Františka Siarda Noseckého (1693-1753) a jeho vrcholně barokní tvorbě pro premonstrátský řád, jehož byl sám členem. Nosecký pocházel z uměleckého ...
  • Grafická tvorba Jana Jiřího Balzera inspirovaná Norbertem Grundem ve sbírkách Národní galerie v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Žaneta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Cílem mé diplomové práce je nastínit charakter tvorby grafických děl Jana Jiřího Balzera uchovávaných ve sbírkách Národní galerie v Praze. Fond grafických děl J. J. Balzera dle námětů Norberta Grunda čítá přes pět a půl ...
  • Jan Kryštof Liška ve službách cisterciáckého řádu 

   Defence status: DEFENDED
   Študlarová, Alena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
  • Jan Spinetti (de Angelo) a jeho dílo 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   Bibliographic citation Jan Spinetti (de Angelo) and his work [manuscript]: Bachelor Thesis / Veronika Šmídová; Leader: PhDr. Petra Oulíková, PhD. - Praha 2013-71 pg. Abstract: In Bachelor Thesis Jan Spinetti (de Angelo) ...
  • Jiří František Pacák a jeho tvorba ve východních Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Bouček, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá životem a dílem barokního sochaře Jiřího Františka Pacáka v regionu východních Čech. Studuje sochařovy umělecké počátky na Chlumku u Luže, analyzuje vliv Matyáše Bernarda Brauna na Pacákovu tvorbu ...
  • K. I. Dientzenhofer ve službách Tovaryšstva Ježíšova 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Mariana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   K. I. Dientzenhofer ve službách Tovaryšstva Ježíšova Anotace Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat nejen známé jezuitské sakrální stavby vzniklé v Českém království z rukou Kiliána Ignáce Dientzenhofera, ale také ...
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi 

   Defence status: DEFENDED
   Bábíčková, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 1. 2018
   Church of the Assumption of the Virgin Mary in Stará Boleslava This diploma thesis deal the pilgrimage church of the Assumption of the Virgin Mary in Stará Boleslav. The first part will mainly dedicate the church, which ...
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bábíčková, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Church of the Assumption of the Virgin Mary in Stará Boleslava This diploma thesis deal the pilgrimage church of the Assumption of the Virgin Mary in Stará Boleslav. The first part will mainly dedicate the church, which ...
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích 

   Defence status: DEFENDED
   Parkánová, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Bakalářská práce Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích obsahuje stručnou historii a vývoj městečka Zlonice s přiblížením rodu Kinských, jako dlouholetých majitelů panství. Dále se zabývá již samotným barokním kostelem, ...
  • Kostel Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří 

   Defence status: DEFENDED
   Dercaci, Alexandra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 1. 2017
   Kоstel Nejsvětější Trоjice v Klášterci nad Ohří Anotace Kоstel Nejsvětější Trоjice byl postaven v polovině 60. let 17. století. Nechal ho postavit hrabě Michаel Osvаld Thun jako součást bаrokní přestavby svého panství v ...
  • Kostel sv. Františka Serafinského v Lipníku nad Bečvou 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíková, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Práce se bude zabývat piaristickým kostelem sv. Františka Serafinského v Lipníku nad Bečvou. V úvodu budou představeny společenské poměry města a působení kardinála Františka z Dietrichsteinu, který piaristy do Lipníku nad ...
  • Kostel sv. Jakuba v Praze na Zbraslavi 

   Defence status: DEFENDED
   Šipr, Dominik (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   St. Jacob's church in Prague-Zbraslav [manuscript] : bachelor's thesis/ Dominik Šipr ; supervisor: PhDr. Petra Oulíková, PhD. - Prague 2014. - 70s. The topic of this bachelor's thesis is the interior of the St. Jacob's ...
  • Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce na Novém Městě v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Mariana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá kostelem sv. Jana Nepomuckého na Skalce. První část se věnuje osobě sv. Jana Nepomuckého pro pochopení jeho kultu, který se velice rozvinul v době baroka. Dále přechází pozornost na barokní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV