Now showing items 1-20 of 50

  • Bariéry suburbánního rozvoje na rozhraní Pardubicka a Královéhradecka 

   Defence status: DEFENDED
   Formánková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   V obcích v okolí Pardubic a Hradce Králové probíhá v současnosti výrazný suburbánní rozvoj. Bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci obcí, které se přesto v této lokalitě v období od r. 2000 do současnosti populačně a ...
  • Budoucnost pražských panelových sídlišť 

   Defence status: DEFENDED
   Šnýdr, Milan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
  • Ceny bydlení v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Wagner, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   This master thesis deals with the analysis of housing prices in Prague. The main goal is to identify and explain the factors which have an influence on the prices of flats at the macro and micro level. Two spatial statistic ...
  • Cizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Klsák, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 5. 2017
   Cizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí Cizinci se stávají stále významnější složkou obyvatelstva našich sídel, a to v souvislosti s výjimečnými migračními charakteristikami ...
  • Časoprostorová mobilita studentů v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Šťástka, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Šťástka, J. (2010): Časoprostorová mobilita studentů v Praze. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha. Diplomová práce se zabývá hodnocením ...
  • Časoprostorová strukturace Pražské metropolitní oblasti 

   Defence status: DEFENDED
   Zevl, Jiří-Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá mobilitou, která strukturuje čas a prostor pražského zázemí. Struktura prostoru je sledována pomocí časoprostorových regionů, které jsou v práci konceptualizovány. Za tímto účelem byla navržena ...
  • Denní mobilita a socioekonomické aspekty regionů a jejich vliv na funkční prostorovou organizaci společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Nemeškal, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 12. 9. 2022
   Population mobility is a key urban shaping element that shows the functional relationships of the urban environment through the generalization of individual movement. The mutual process whereby the structure of the city ...
  • Diferenciace cen bytů v Česku 2001-2017 

   Defence status: DEFENDED
   Jizba, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   The master thesis deals with the regional differentiation of housing prices in Czechia at the district level. The main goal of the thesis is to evaluate and explain the regional differentiation and development of apartment ...
  • Dopady suburbánního rozvoje na chráněnou krajinnou oblast Český kras 

   Defence status: DEFENDED
   Šváb, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
  • Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Peter (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů Pracovní proces, jeho uspořádání a důsledky byly a jsou neodmyslitelnou součástí vývoje společnosti v prostoru. Práce jako významný faktor ...
  • Komerční suburbanizace v zázemí Prahy: edge city 

   Defence status: DEFENDED
   Nemeškal, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá komerční suburbanizací v zázemí Prahy a jejím vztahem ke konceptu edge city. Základní cíle práce jsou analýza vývoje komerčních aktivit v Praze a okolí, zhodnocení současného stavu komerčních ...
  • Kontraurbanizace: rytmy, identity, domovy 

   Defence status: DEFENDED
   Šimon, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   8 Abstract Counterurbanisation research, which is a central topic of this thesis, represents an appropriate field where transformations of contemporary societies and their socio- spatial organization can be examined. The ...
  • Kreativní třída v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Hurtová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Kreativní třída v Praze Abstrakt Cílem této práce je vymezit městské části Prahy, které vykazují vyšší podíl kreativní třídy. Dalším cílem je pojmenovat důvody tohoto jevu. Výzkum byl proveden kombinací kvantitativního a ...
  • Kvalita rezidenčního prostředí a rezidenční spokojenost seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Nina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   Poznání kvality života je interdisciplinární záležitostí. Fyzické a sociální prostředí, které člověk obývá, považujeme za základní stavební kameny kvality lidského života. Klasickou geografickou otázkou je, jaký vztah mezi ...
  • Lokality nové rezidenční výstavby v Praze a struktura jejich obyvatel 

   Defence status: DEFENDED
   Macešková, Dana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   This thesis deals with the analysis of housing construction in Prague in the years 2000-2009, and evaluation of socio-demographic structure of the population in the selected new residential areas. First is with the use of ...
  • Lokální aktéři procesu suburbanizace na příkladu Českých Budějovic 

   Defence status: DEFENDED
   Čejková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá identifikováním lokálních aktérů procesu rezidenční suburbanizace. Zájmovým územím práce je suburbánní zóna města České Budějovice, které prodělává v post-socialistickém období intenzivní rezidenční ...
  • Migrace mezi metropolitním regionem Prahy a krajskými městy 

   Defence status: DEFENDED
   Šťástka, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
  • Migrace, cizinci a město: sociálně-prostorová diferenciace a lokální sociální prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Přidalová, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Stěhování obyvatelstva bylo a je neodmyslitelnou součástí vývoje společnosti, a díky svému podílu na utváření sídelních systémů a společenských změnách i jedním z klíčových předmětů zájmu sociálně-geografického výzkumu. V ...
  • Morfologie sídel suburbánní zóny Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Zevl, Jiří-Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   Settlements Morphology within the suburban zone of Prague This bachelor's thesis works on the topic of settlements morphology and structure of suburban landscape. The main aim of this paper is to measure and explain the ...
  • Morfologie suburbií v zázemí Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Vojáček, Přemysl (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV