• Briccius Gauske ze Zhořelce v kontextu kamenosochařství poslední třetiny 15. století 

   Matějka, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   This master thesis is focused on Briccius Gauzske, stone-scupturer od late 15th century. That was tracked in the archives in Görlitz, Wroclaw and Kutná Hora. It deals with the oeuvre subscipted to the artist by various ...
  • Ikonografie Světelského oltáře 

   Kolářová Takácsová, Kornélia (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Resumé Kornélia Kolářová Takácsová: Ikonografie Světelského oltáře Tématem této bakalářské práce je ikonografie Světelského oltáře v Adamově u Brna. Jedná se o zachovalou část pozdně gotického oltáře, který byl původně ...
  • Kopie ruských ikon Bohorodičky v barokních Čechách 

   Hřebíčková, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 1. 2014
   Diplomová práce "Kopie ruských ikon Bohorodičky v barokních Čechách" uvádí toto téma charakteristikou a nástinem počátků ikony. Ikona je v kontextu evropského umění velmi výjimečná a jedinečná tím, že není pouze obrazem ...
  • "Krásné piety" krásného slohu 

   Čtvrtníková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   The thesis in its first part outlines in general the iconographical type of pietà and its genesis from the very beginning of the representation of this type until the end of the 14th century. Furthermore the work interprets ...
  • Křivoklátská archa 

   Čepeláková, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Diplomová práce "Křivoklátská archa" monograficky zpracovává problematiku pozdně gotického oltářního retáblu, který je součástí intaktně pojatého prostoru hradní kaple na Křivoklátě. Umělecké dílo vynikající úrovně zkoumá ...
  • Malby v ambitu kostela svatého Václava v kontextu nástěnného malířství na přelomu 15. a 16. století v Olomouci 

   Haragová, Vladěna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   První část práce se věnuje nástěnným malbám s christologickým námětem na severní a východní stěně gotického ambitu, jenž je součástí Národní kulturní památky Přemyslovský hrad. V severním křídle je vyobrazen Poslední soud, ...
  • Mistr Madony ze Seeonu a jeho východiska. Otázky jeho hypotetické Salcburské dílny 

   Hladká, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Kateřina Hladká Resumé diplomové práce Mistr Madony ze Seeonu a jeho východiska. Otázky jeho hypotetické salcburské dílny Diplomová práce se zaměřila na sochařství období dvacátých a třicátých let 15. století v okolí ...
  • Mistr Týnské Kalvárie 

   Bartuňková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Keywords Master of the Týn Calvary, Beautiful style, wood carving, Prague, restoration works, Crucifiction, The man of sorrows Abstract The bachelor thesis is focused on the topic of Man of Sorrows in the work of Mistr ...
  • Mistr zvíkovského oplakávání 

   Slávková, Gabriela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 9. 2007
   RESUME Autorka v bakalářské práci popisuje Mistra zvíkovského Oplakávání, jednoho z hlavních představitelů pozdně gotického sochařství, působícího v první čtvrtině 16. století v jihozápadních Čechách. Tato oblast - zmíněná ...
  • Mistr žebráckého Oplakávání a jeho vztah k Mistru zvíkovského Oplakávání 

   Zítková, Gabriela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   MISTR ŽEBRÁCKÉHO OPLAKÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MISTRU ZVÍKOVSKÉHO OPLAKÁVÁNÍ Gabriela Zítková RESUME Diplomová práce poukazuje nejen na tvorbu Mistra žebráckého a Mistra zvíkovského Oplakávání, ale i na jejich slohové východisko. ...
  • Olivetská hora u kostela sv. Mořice v Olomouci 

   Kaňková, Andrea (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   RESUMÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Téma: Olivetská hora u kostela sv. Mořice v Olomouci Řešitel: Andrea Kaňková Rok: 2009 Hlavním cílem této práce bylo shromáždit a systematizovat dostupné informace a dosavadní hypotézy týkající se ...
  • Osobnost Mistra litoměřického oltáře a jeho předpokládaná činnost v kapli svatého Václava v pražské katedrále svatého Víta 

   Haragová, Vladěna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   České resumé Mistr litoměřického oltáře patří mezi nejvýznamnější osobnosti pozdní gotiky na našem území za Jagellonců, jejichž vláda u nás započala nástupem Vladislava Jagellonského na český trůn roku 1471. Po smrti jeho ...
  • Pieta ze Všeměřic v kontextu krásnoslohých piet 

   Čtvrtníková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Bakalářská práce podává obecný nástin ikonografického typu piety a jeho geneze od počátku 14. století do prvních desetiletí 15. století. Především se ale text věnuje samotné Pietě ze Všeměřic, vysoce kvalitní soše z první ...
  • Pozdně gotické architektonické sochařství na Hrádku v Kutné Hoře 

   Matějka, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Práce se zabývá pozdně gotickým kamenosochařským fondem na Hrádku v Kutné Hoře, sídla významného kutnohorského podnikatele. Po zhodnocení dosavadního bádání následuje kapitola o Janu Smíškovi z Vrchovišť a snaží se o ...
  • Rajhradský oltář 

   Špinková, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 1. 2009
   Rajhradský oltář: Resumé Tereza Špinková Rajhradský oltář je dílem vytvořeným v první polovině 15. století malířem českého původu. Dochovalo se z něj šest malovaných desek - dvě komponované na šířku a čtyři na výšku. Na ...
  • Technologický vývoj mozaikářského řemesla 

   Höferová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Mozaika má v umění napříč tisíciletími svébytné postavení. Od období antiky, kdy ovládla celé středomoří, zůstala i přes náročnost a nákladnost své tvorby aktivním uměleckým projevem až do současnosti, a to nejen v cizině, ...
  • Trůnící Madona z Týnského chrámu 

   Turečková, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 9. 2007
   - Resumé Hlavním úkolem této bakalárské práce je shromáždení starší literatury a prostudování literatury nové, souvisej ící s daným tématem a tvorící širší základnu pro lepší pochopení složité dejinné situace. Práce se ...
  • Umělecká tvorba Andreje Rubliova. Doložená díla 

   Nagatkina, Darja (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
  • Umění a kult v norimberské Frauenkirche. Příspěvek k interpretaci sochařství 3. čtvrtiny 14. století ve středoevropském prostoru 

   Srovnal, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 9. 2018
   Předmětem práce je celková uměleckohistorická analýza kostela Panny Marie v Norimberku (tzv. Frauenkirche) jako významné památky středoevropského sochařství doby vlády římského císaře a českého krále Karla IV. (1316-1378) ...
  • Vídeňské sochařství 3. čtvrtiny 14. století ve středoevropském kontextu 

   Srovnal, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Diplomová práce je věnovaná nejvýznamnějším dílům vídeňského sochařství 3. čtvrtiny 14. století, sochám tzv. "vévodské dílny" při svatoštěpánském dómu, jejichž zadání a ideová koncepce úzce souvisí s vévody Rudolfem IV. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV