• Briccius Gauske ze Zhořelce v kontextu kamenosochařství poslední třetiny 15. století 

   Defence status: DEFENDED
   Matějka, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   This master thesis is focused on Briccius Gauzske, stone-scupturer od late 15th century. That was tracked in the archives in Görlitz, Wroclaw and Kutná Hora. It deals with the oeuvre subscipted to the artist by various ...
  • Ikonografie Světelského oltáře 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová Takácsová, Kornélia (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Resumé Kornélia Kolářová Takácsová: Ikonografie Světelského oltáře Tématem této bakalářské práce je ikonografie Světelského oltáře v Adamově u Brna. Jedná se o zachovalou část pozdně gotického oltáře, který byl původně ...
  • Kopie ruských ikon Bohorodičky v barokních Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Hřebíčková, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 1. 2014
   Diplomová práce "Kopie ruských ikon Bohorodičky v barokních Čechách" uvádí toto téma charakteristikou a nástinem počátků ikony. Ikona je v kontextu evropského umění velmi výjimečná a jedinečná tím, že není pouze obrazem ...
  • "Krásné piety" krásného slohu 

   Defence status: DEFENDED
   Čtvrtníková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   The thesis in its first part outlines in general the iconographical type of pietà and its genesis from the very beginning of the representation of this type until the end of the 14th century. Furthermore the work interprets ...
  • Křivoklátská archa 

   Defence status: DEFENDED
   Čepeláková, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Diplomová práce "Křivoklátská archa" monograficky zpracovává problematiku pozdně gotického oltářního retáblu, který je součástí intaktně pojatého prostoru hradní kaple na Křivoklátě. Umělecké dílo vynikající úrovně zkoumá ...
  • Malby v ambitu kostela svatého Václava v kontextu nástěnného malířství na přelomu 15. a 16. století v Olomouci 

   Defence status: DEFENDED
   Haragová, Vladěna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   První část práce se věnuje nástěnným malbám s christologickým námětem na severní a východní stěně gotického ambitu, jenž je součástí Národní kulturní památky Přemyslovský hrad. V severním křídle je vyobrazen Poslední soud, ...
  • Mariánská úcta v zrcadle olomoucké nástěnné malby pozdního středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíková, Vladěna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 9. 2019
   Disertační práce se věnuje mariánské zbožnosti se zvláštním důrazem na růžencový kult. S ohledem na tuto skutečnost bylo pro studium vybráno město Olomouc, jež ani v době husitských bojů nezměnilo své katolický charakter. ...
  • Mistr Budňanského oltáře a kontext dílenského provozu konce 15. století v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Šindlář, Ondřej (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   The Master of the Budnany Altarpiece (in other circumstances also called Master of the Vejprnice Altarpiece) appears to be a painting workshop operating in the 1590s, probably in Prague or hypothetically in Cheb (Eger). ...
  • Mistr Madony ze Seeonu a jeho východiska. Otázky jeho hypotetické Salcburské dílny 

   Defence status: DEFENDED
   Hladká, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Kateřina Hladká Resumé diplomové práce Mistr Madony ze Seeonu a jeho východiska. Otázky jeho hypotetické salcburské dílny Diplomová práce se zaměřila na sochařství období dvacátých a třicátých let 15. století v okolí ...
  • Mistr Michelské madony a jeho příchod do střední Evropy 

   Defence status: DEFENDED
   Vrablik, Stéphane (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   Keywords Master of the Madonna from Michle, gothic sculpture, woodcarving, 14th century Abstract Master of the Madonna from Michle and his arrival in Central Europe This work addresses several issues regarding so-called ...
  • Mistr Týnské Kalvárie 

   Defence status: DEFENDED
   Bartuňková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Keywords Master of the Týn Calvary, Beautiful style, wood carving, Prague, restoration works, Crucifiction, The man of sorrows Abstract The bachelor thesis is focused on the topic of Man of Sorrows in the work of Mistr ...
  • Mistr zvíkovského oplakávání 

   Defence status: DEFENDED
   Slávková, Gabriela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 9. 2007
   RESUME Autorka v bakalářské práci popisuje Mistra zvíkovského Oplakávání, jednoho z hlavních představitelů pozdně gotického sochařství, působícího v první čtvrtině 16. století v jihozápadních Čechách. Tato oblast - zmíněná ...
  • Mistr žebráckého Oplakávání a jeho vztah k Mistru zvíkovského Oplakávání 

   Defence status: DEFENDED
   Zítková, Gabriela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   MISTR ŽEBRÁCKÉHO OPLAKÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MISTRU ZVÍKOVSKÉHO OPLAKÁVÁNÍ Gabriela Zítková RESUME Diplomová práce poukazuje nejen na tvorbu Mistra žebráckého a Mistra zvíkovského Oplakávání, ale i na jejich slohové východisko. ...
  • Olivetská hora u kostela sv. Mořice v Olomouci 

   Defence status: DEFENDED
   Kaňková, Andrea (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   RESUMÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Téma: Olivetská hora u kostela sv. Mořice v Olomouci Řešitel: Andrea Kaňková Rok: 2009 Hlavním cílem této práce bylo shromáždit a systematizovat dostupné informace a dosavadní hypotézy týkající se ...
  • Osobnost Mistra litoměřického oltáře a jeho předpokládaná činnost v kapli svatého Václava v pražské katedrále svatého Víta 

   Defence status: DEFENDED
   Haragová, Vladěna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   České resumé Mistr litoměřického oltáře patří mezi nejvýznamnější osobnosti pozdní gotiky na našem území za Jagellonců, jejichž vláda u nás započala nástupem Vladislava Jagellonského na český trůn roku 1471. Po smrti jeho ...
  • Osobnosti II. generácie tzv. československej reštaurátorskej školy a ich činnosť v reštaurátorskom oddelení pražskej Národnej galérie v období 1956 až 1970 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Daniela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 12. 1. 2022
   Title: Personalities of the second generation of the Czechoslovak restoration school and their activities in the Department of Conservation and Restoration of the National Gallery in Prague between 1956 and 1970 Abstract ...
  • Pieta ze Všeměřic v kontextu krásnoslohých piet 

   Defence status: DEFENDED
   Čtvrtníková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Bakalářská práce podává obecný nástin ikonografického typu piety a jeho geneze od počátku 14. století do prvních desetiletí 15. století. Především se ale text věnuje samotné Pietě ze Všeměřic, vysoce kvalitní soše z první ...
  • Pozdně gotické architektonické sochařství na Hrádku v Kutné Hoře 

   Defence status: DEFENDED
   Matějka, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Práce se zabývá pozdně gotickým kamenosochařským fondem na Hrádku v Kutné Hoře, sídla významného kutnohorského podnikatele. Po zhodnocení dosavadního bádání následuje kapitola o Janu Smíškovi z Vrchovišť a snaží se o ...
  • Rajhradský oltář 

   Defence status: DEFENDED
   Špinková, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 1. 2009
   Rajhradský oltář: Resumé Tereza Špinková Rajhradský oltář je dílem vytvořeným v první polovině 15. století malířem českého původu. Dochovalo se z něj šest malovaných desek - dvě komponované na šířku a čtyři na výšku. Na ...
  • Severní portál kostela sv. Prokopa v Třebíči ve středoevropském kontextu se zvláštním zřetelem ke kostelům benediktinských klášterů v Uhrách 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová Takácsová, Kornélia (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 9. 2021
   Kornélia Kolářová Takácsová: The North Portal of the Church of St. Procopius in Třebíč in a Central European Context with Special Reference to Churches in Hungary Abstract The present dissertation places the northern portal ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV