• Alexander Dreyschock. Virtuozita v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Hradecká, Dita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Reflexe virtuozity na pude ceskych zemi ve 30. a 40. letech 19. stoleti nese znaky pfechodoveho obdobi, kdy se do centra zajmu na misto rykonu virtuosa dostava rykon interpreta hudebniho dila. Pfedesle kapitoly naznaCily, ...
  • Antonín Dvořák: Suita A dur pro klavír, op. 98, B 184 

   Defence status: DEFENDED
   Šrámková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
  • Archiv nakladatelství Fr. A. Urbánek 

   Defence status: DEFENDED
   Turková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Hlavní částí práce je soupis torza archivu nakladatelství Fr. A. Urbánek, nacházejícího se v knihovně Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Textová část obsahuje dvě obecné kapitoly, přibližující ...
  • Bedřich Smetana: symfonická báseň "Tábor" 

   Defence status: DEFENDED
   Šochman, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Následující bakalářská práce se zabývá Smetanovou symfonickou básní Tábor z několika úhlů pohledu: V první kapitole je vyložen fenomén dějinné recepce husitství v 19. století jako úrodné půdy pro vznik řady uměleckých děl, ...
  • Cecilská jednota v pražském hudebním životě 

   Defence status: DEFENDED
   Vídenová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   ANOTACE: Diplomová práce pojednává o významném pražském hudebním spolku Cecilská jednota. Především na podkladě dosud neprostudovaného a částečně také neznámého pramenného materiálu k dané problematice, který je uložen v ...
  • Deníky Bedřicha Smetany. Jejich pramenná hodnota a ediční problematika 

   Defence status: DEFENDED
   Mojžíšová, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Deníky Bedřicha Smetany představují rozsahem i výpovědní hodnotou unikátní pramenný soubor. Skladatel si je psal po většinu svého života a jsou tak nejen zdrojem cenných biografických údajů, ale i informací z rodinného ...
  • Estetické postoje Rafaela Kubelíka ve světle mnichovských pramenů 

   Defence status: DEFENDED
   Kraftová, Nikol (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Diplomová práce pojednává o estetických názorech dirigenta Rafaela Kubelíka na základě pramenů přístupných v mnichovských archivních a provozovacích institucích a za pomoci výpovědí pamětníků, kteří působili v Symfonickém ...
  • František Gregora. Skladatel, pedagog a organizátor hudebního života na jihu Čech 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Luboš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Práce se zaměřuje na shrnutí a evidenci dosavadních poznatků o životě a díle skladatele Františka Gregory (1819 - 1887), na základě kterých se pokouší vyhodnotit vzájemné interakce skladatele a místního prostředí, jak se ...
  • František Škroup - kapelník 

   Defence status: DEFENDED
   Vídenová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
  • Hobojové sólo ve Smetanově Blaníku v kontextu pastorálních motivů v hudbě 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Podroužek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Cílem mé bakalářské práce je poukázání na pastorální tradici v symfonické hudbě 19. století s využitím sólového hoboje či anglického rohu jako charakteristických nástrojů pro tento kolorit. Opěrným bodem pro mou bakalářskou ...
  • Hudební kultura v konventu alžbětinek na Novém Městě Pražském 

   Defence status: DEFENDED
   Michl, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Music Culture of the Elisabethan Convent in Prague Jakub Michl Abstract The Sisters of Saint Elizabeth (Elizabethan Nuns) were a spiritual order primarily focused on administering healthcare. Therefore, music was never the ...
  • Johann Alois Lamb v kontextu hudební kultury v Čechách 2. poloviny 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Michl, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato diplomová práce si klade za cíl shrnout poznatky o životě a díle Johanna Aloise Lamba, kantora působícího ve Vrchlabí od 2. poloviny 18. století až do své smrti roku 1820. Ve snaze zasadit tuto osobnost do kulturního ...
  • Josef Jiránek ve světle pražských pramenů 

   Defence status: DEFENDED
   Křivský, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 2. 2011
   Diplomová práce se zabývá osobností Josefa Jiránka (1855 - 1940), klavírního virtuóza a pedagoga, hudebního teoretika a skladatele. Vychází z pozůstalosti a pramenů, které jsou uloženy v pražských archivních institucích. ...
  • Josef Proksch a jeho metodika výuky hry na klavír (ve světle šesti sešitů Praktické školy hry na piano) 

   Defence status: DEFENDED
   Šimsová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   Cílem práce je analyzovat metodický postup výuky hry na klavír uplatněný v šestidílné Praktické škole hry na klavír Josefa Proksche. Hudební náplň jednotlivých dílů je analyzována z hlediska postupu technické náročnosti ...
  • K otázce dramaturgie Kittlovy opery Bianca und Giuseppe oder Die Franzosen vor Nizza 

   Defence status: DEFENDED
   Šochman, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Česká operní produkce tzv. "předsmetanovského" období představuje doposud hudebními historiky nezaslouženě opomíjené téma. Cílem této práce je zčásti splatit onen dluh, a to ukázáním Kittlovy opery Bianca und Giuseppe oder ...
  • Kabaret Červená sedma ve světle materiálů archivu Českého rozhlasu 

   Defence status: DEFENDED
   Vítková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato bakalářská práce mapuje stav, v jakém se v současnosti nachází archiv kabaretu Červená sedma, který je dnes z velké části uložen v prostorách archivu Českého rozhlasu v Praze. Porovnává údaje z původního katalogu, ...
  • Karel Ančerl 1968-1973. Dokumentární monografie 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 9. 2015
   Karel Ančerl 1968-1973. A documentary monograph OBJECTIVES: The main objective of this thesis is to capture and describe the last five years (1968-1973) of life and artistic achievements of the conductor Karel Ančerl. This ...
  • Korespondence Hugo Riemanna Josefu Jiránkovi z fondu Muzea Bedřicha Smetany 

   Defence status: DEFENDED
   Vejvodová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá autografy dopisů Hugo Riemanna adresovaných Josefu Jiránkovi, které jsou uloženy ve fondu Muzea Bedřicha Smetany. Celkem se jedná o 9 dopisů (dvakrát opis Josefa Jiránka), 12 dopisnic a 2 obálky. ...
  • Ladislav Vycpálek: kantáta Blahoslavený ten člověk… 

   Defence status: DEFENDED
   Kraftová, Nikol (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Bakalářská práce se zabývá kantátou Blahoslavený ten člověk… v kontextu dobové kantátové tvorby a recepce díla Ladislava Vycpálka. Úvodem je předkládán ucelený skladatelův životopis s přehledem jeho mimohudebních aktivit ...
  • Ludvík Vítězslav Čelanský: Písňová tvorba 

   Defence status: DEFENDED
   Lukajová, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 2. 2012
   Bakalářská práce se zabývá písňovou tvorbou Ludvíka Vítězslava Čelanského (1870 - 1931). Cílem této práce je zařadit tuto tvorbu do kontextu doby na základě vybraného vzorku typů. Práce nejprve pojednává o vývoji písňové ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV