• České řezané barokní sklo 

   Defence status: DEFENDED
   Bednářová, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Resumé České řezané barokní sklo České řezané barokní sklo má kořeny v době vlády Rudolfa II., kdy do Prahy přicházeli četní umělci, mezi nimiž byli i řezáči kamenů a později i řezáči skla jako byl Caspar Lehmann. Slibný ...
  • České výšivky z doby vlády Lucemburků 

   Defence status: DEFENDED
   Čihánková, Ivana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Ivana Čihánková České výšivky z doby vlády Lucemburků Bakalářská práce Anotace Ve druhé polovině 14. století a na počátku 15. století bylo české vyšívačství na velmi vysoké úrovni, výšivky vytvořené ve vyšívačských dílnách ...
  • Jan Vermeyen - zlatník na dvoře Rudolfa II. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šemrincová, Markéta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Tato bakalářská práce, "Jan Vermeyen - zlatník na dvoře Rudolfa II." se nejprve věnuje komplikované osobnosti, kterou Rudolf II. byl, jeho dvoru a sběratelské činnosti. Zároveň s tím spojuje události, které se v té době ...
  • Jan Vermeyen - zlatník na dvoře Rudolfa II. 

   Defence status: DEFENDED
   Šemrincová, Markéta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Bakalářská práce s názvem "Jan Vermeyen - zlatník na dvoře Rudolfa II." se v první části věnuje komplikované osobnosti Rudolfa II., jeho dvoru a sběratelské činnosti, současně uvádí období jeho vlády do historického kontextu ...
  • Kaptorga v raném středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Feit, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   Presented BA thesis "Early medieval kaptorga" dealing with metal caskets which were worn on the neck by the women in the early medieval period and called by the archaeologists "kaptorgas".This work summarises available ...
  • Raně středověké gombíky z Čech v kulturně historickém kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Kalina, David (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Resumé Předložená bakalářská práce na téma "Raně středověké gombíky z Čech v kulturně historickém kontextu" shrnuje dostupné archeologické materiály a základní literaturu o nálezech slovanských gombíků z 9.-10. století v ...
  • Renesanční nábytek a interiér ve Střední Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Fričová, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Cílem bakalářské práce Renesanční nábytek a interiér ve střední Evropě je představení renesančního nábytkářství a kultury bydlení ve střední Evropě v kulturně historických souvislostech. Definuje specifické principy ...
  • Secesní dekor v pražském církevním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Inka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   RESUMÉ POSPÍŠILOVÁ, Inka: Secesní dekor v pražském církevním prostředí. Bakalářská práce na Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Praha 2009. Vedoucí práce Dr. phil.-hist. Karel ...
  • Soubor kasulí z doby vlády Jagellonců z hradu Karlštejna 

   Defence status: DEFENDED
   Koubová, Pavlína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 1. 2015
   Práce zahrnuje stručný nástin historie karlštejnské kapituly do 16. století, stavebně historický vývoj hradu Karlštejn, detailní popis a technologický průzkum kasulí, ikonografický rozbor a komparace s analogickými předměty ...
  • Stříbrné liturgické náčiní doby historizujících stylů v pražských kostelích 

   Defence status: DEFENDED
   Bodnárová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Stříbrné liturgické náčiní historizujících stylů je velmi zajímavou kapitolou dějin církevního uměleckého řemesla, dosud však tak trochu opomíjenou. Až v posledních letech je této problematice věnována větší pozornost v ...
  • Vnitřní umělecké vybavení svatovítské katedrály před regotizací 

   Defence status: DEFENDED
   Chrástecká, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Tato bakalářská práce "Vnitřní umělecké vybavení svatovítské katedrály před regotizací" se zabývá především třemi tématy: Architektonickou podobou katedrály sv. Víta v době před její novogotickou dostavbou, vnitřním uměleckým ...
  • Vybrané barokní zpovědnice v pražských kostelech 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Monika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Vybrané barokní zpovědnice v pražských kostelech Monika Zemanová Zpovědnice se v posttridentinském období stala významnou součástí chrámového zařízení. Jako taková představovala také uměleckou úlohu, které se úspěšně ...
  • Vyšívaná paramenta 19. století ze státních a církevních sbírek středních Čech. Od rukodělné k tovární výrobě 

   Defence status: DEFENDED
   Kuldová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 6. 2008
   Marie Kuldová Resumé Vyšívaná paramenta 19. století za státních a církevních sbírek y stredních Cech. Od rukodelné k tovární výrobe Predložená bakalárská práce vychází z aktuální potreby, kterou je záchrana textilních ...
  • Zbytky tkanin 14. století z královské hrobky u sv. Víta 

   Defence status: DEFENDED
   Brabcová, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Zbytky tkanin 14. století z královské hrobky u Sv. Víta Tato bakalářská práce se zabývá nejen stručnou historií středověkých hedvábných tkanin nalezených v královské kryptě v roce 1928, ale hlavně se soustředí na skupinu ...
  • Zlatá růže císařovny Marie Anny 

   Defence status: DEFENDED
   Kleinová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 9. 2007
   TAto bakalářská práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  • Zlatnická bohemika doby lucemburské ve vídeňských dvorních sbírkách 

   Defence status: DEFENDED
   Kodišová, Lucie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
   Resumé Předložená práce se věnuje významným českým z druhé poloviny 14. století uloženým ve vídeňské Světské a Duchovní klenotnici (Weltliche und Geistliche Schatzkammer). Na krátký popis vzniku vídeňských dvorních sbírek ...
  • Zlatnické přírůstky svatovítského chrámového pokladu v lucemburské době 

   Defence status: DEFENDED
   Kodišová, Lucie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Zlatnické přírůstky svatovítského chrámového pokladu v době lucemburské Dějiny téměř zcela ztraceného souboru vylíčili před 100 lety na základě zevrubného studia bohatých pramenů v kapitulním archivu Antonín Podlaha a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV