• Bosenská identita v postjugoslávské literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Janečková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 2. 2014
   This disertation deals with the question of the common Bosnian identity in post-Yugoslavian fiction. It first sets up basic theoretical principles: the phenomenon of national literature and literature identity - only to ...
  • Cesty prózou Miljenka Jergoviće. Naratologický komentář k dílu 

   Defence status: DEFENDED
   Martinčák, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Základním cíle této práce však bylo popsat dosud málo a fragmentárně zpracovanou problematiku narativního budování Jergovićových próz. Z naší analýzy vyplývá, že autor ve svých dílech užívá neobvykle bohatý rejstřík ...
  • Chorvatské renesanční drama na českých scénách po roce 1945 

   Defence status: DEFENDED
   Prchlíková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Diplomová práce se zabývá chorvatským renesančním dramatem. Nejprve krátce vymezuje období jeho vzniku z hlediska historického, společenského a estetického. V teoretické části stručně definuje základní pojmy a nejčastější ...
  • Češi a Bělehrad 1918-1939 

   Defence status: DEFENDED
   Trojan, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Masovější příchod Čechů do Srbska se datuje do druhé poloviny 19. století hlavně z důvodů ekonomických, v rozvíjejícím se Srbsku tehdy chyběli specialisté v mnoha oborech a proto byli oficiálně zváni. Češi se sdružovali ...
  • Deskripce rodinné slávy, její původ, funkce a význam v srbské společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Barbara (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Sláva, svátek domácího patrona v některých pravoslavných zemích,l patří bezesporu mezi nejvýznamnější okamžiky téměř každé rodiny v Srbsku. Jedná se o rodinný svátek, který slaví většina srbských rodin, a to na den svého ...
  • Hermeneutický rozbor básnické tvorby (1930-1945) Augustina Ujeviće 

   Defence status: DEFENDED
   Ejubovič, Denis (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Augustin (Tin) Ujević (1891/1955) patří k nejvýznamnějším chorvatským básníkům. Cílem této práce je představit Ujevićův život, dílo a světonázor na pozadí jeho básnické tvorby ze třicátých a první poloviny čtyřicátých let, ...
  • Komparativní studium současného vtipu u vybraných jihoslovanských národů 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Tématem práce je komparativní studium současného vtipu u vybraných jihoslovanských národů, jejím cílem je kategorizace a rozbor v současnosti vyprávěných vtipů z oblastí Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny a Slovinska. ...
  • Korčulská Moreška 

   Defence status: DEFENDED
   Brčičová, Paula (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Korčulská moreška Práce předkládá téma mečového tance morešky na Korčule. Stranou zájmu nezůstávají ani mečové tance podobného typu jinde ve světě. Práce seznamuje především s moreškou korčulskou, jejím vznikem a rozvojem ...
  • Novodobá svatba v Bělehradě a Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Igić, Vanja (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Cílem této bakalářské práce je ukázat soudobé svatební obyčeje v Bělehradě a Praze na pozadí typické starosrbské a staročeské svatby. Práce se především podrobně zabývá popisem tradičních svatebních zvyků, které přetrvaly ...
  • Obraz Bosňáka a osmanské Bosny v literatuře Srbsky píšících autorů po r. 1914 

   Defence status: DEFENDED
   Akritidisová, Rita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Diplomovou práci lze zařadit svým zaměřením mezi kulturněhistorické práce. Nabízí pohled na zobrazení osmanské Bosny a Bosňáka v literatuře srbsky píšících autorů po roce 1914. Materiálem pro zkoumání jsou povídky a romány ...
  • Obraz města v dílech současných chorvatských autorů. Záhřeb Eda Popoviće a Roberta Perišiće - skutečnost či iluze 

   Defence status: DEFENDED
   Stuchlík, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Diplomová práce Obraz města v dílech současných chorvatských autorů-Záhřeb Eda Popoviće a Roberta Perišiće-skutečnost či iluze je literárně-kulturologickou studií obrazu chorvatského hlavního města Záhřebu v dílech současných ...
  • Od intimního k veřejnému - konstituce a proměny "ženského psaní" v kontextu chorvatské literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Vasiljevičová, Dajana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Od intimního k veřejnému - konstituce a proměny "ženského psaní" v kontextu chorvatské literatury Autor: Dajana Vasiljevićová Bakalářská práce se zabývá "ženským psaním" v chorvatském prostředí, jeho konstituováním a ...
  • Poetika prózy Mirka Kovače v 60. a 70. letech 20. století. Cestou interpretace románu Má sestra Elida 

   Defence status: DEFENDED
   Machková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Tématem práce je rozbor poetiky prózy Mirka Kovače z období 60. a 70. let 20. století. Cílem této práce je především na základě interpretace románu Má sestra Elida přiblížit poetiku Kovačových děl. Stěžejní část je věnována ...
  • Postava čarodějnice v albánské kultuře v komparaci s dalšími státy na Balkáně 

   Defence status: DEFENDED
   Nushiová, Suzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Práce nahlíží do albánského folkloru a prostřednictvím pohádek, pověstí a ostatních žánrů lidové slovesnosti seznamuje čtenáře s postavou čarodějnice v albánském prostředí. Zaměřuje se především na to, jakou roli v těchto ...
  • Proměna obrazu ženy v chorvatské próze od realismu dodnes 

   Defence status: DEFENDED
   Vasiljevičová, Dajana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá obrazem ženy v chorvatské próze a jeho proměnami od realismu po současnost. Klade si za cíl popsat charakteristické rysy ženských postav v literatuře, především optikou feministické kritiky, a ...
  • Proměny etnického povědomí migrantů z vybraných zemí SFRJ v Dánsku 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastná, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Práce je zaměřena na diasporu ze zemí bývalé Jugoslávie, resp. její novou generaci v Dánsku. Působí na ni rodinné, institucionální, socio-kulturní a historické faktory a v neposlední řadě imigrační a integrační politika ...
  • Přijímání jinakosti - zobrazování sexuálních menšin v současném srbském, chorvatském a bosenském dokumentárním a hraném filmu 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 2. 2009
   Při studiu serbistiky a kroatistiky, při seznamování se s kulturou národů bývalé Jugoslávie a při cestách do těchto oblastí nás občas může zarazit skutečnost, jak jsou místní lidé neochotni tolerovat sexuální menšiny. Když ...
  • Ranko Marinković v českých překladech 

   Defence status: DEFENDED
   Zámečníková, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Tato práce se zabývá tvorbou chorvatského autora Ranka Marinkoviće a mapuje především jeho díla vydaná v českém jazyce. Největší prostor je věnován dvěma nejvýznamnějším překladům - sbírce povídek Ruce a románu Kyklop.
  • Recepce a vývoj Sinjské Alky 

   Defence status: DEFENDED
   Oľhová, Ivona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Práce předkládá téma rytířského jezdeckého turnaje Sinjska alka, který se už po tři staletí odehrává v chorvatském městě Sinj. Práce se snaží i nezainteresovaného čitatele obeznámit ne jenom s tímto turnajem, ale také s ...
  • Reflexe realismu v srbském dramatu 

   Defence status: DEFENDED
   Sandev, Patrik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Cílem práce je co nejlépe zanalyzovat a zmapovat srbské dramatické prostředí během 19. století, především období realismu. Pokoušíme se zachytit jeho počátky, klíčové realistické prvky a jeho nejdůležitější rysy. Pozornost ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV