Now showing items 1-20 of 51

  • Aktivace neuroglií po epileptickém statu vyvolaném intracerebroventrikulární aplikací 4-aminopyridinu u potkana. 

   Defence status: DEFENDED
   Uttl, Libor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Epilepsie je chronické onemocnění, které je charakterizováno výskytem spontánních epileptických záchvatů. Toto onemocnění postihuje 1 % světové populace. Pro studium epilepsie je nezbytný dostatek vhodných modelů, které ...
  • Akutní neurozánětlivá reakce po fokální mozkové ischémii 

   Defence status: DEFENDED
   Ambrož, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Název práce: Akutní neurozánětlivá reakce po fokální mozkové ischémii Cíle práce: Cílem této diplomové práce je zhodnotit neurozánětlivou reakci po mozkové fokální korové ischemizaci. Dále seznámení se s metodou zobrazení ...
  • Angiogeneze v okrajových částech mozkové ischemie 

   Defence status: DEFENDED
   Nulíčková, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 11. 5. 2011
   Název práce: Angiogeneze v okrajových částech mozkové ischémie Cíle práce: Cílem mé diplomové práce bylo určit parametry angiogeneze po mozkové ischemii, která byla způsobena u sedmidenních mláďat potkana fototrombotickou ...
  • Anterográdní tracing - metoda pro detekci přestavby nervových drah při lokální lézi CNS 

   Defence status: DEFENDED
   Krausová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 5. 10. 2009
   Cíl práce: Vytvořit vhodnou metodiku pro barvení komisurálních vláken a její další využití pro hodnocení plasticity nervové tkáně a ověřit pomocí anterográdního traceru detekci vláken z místa aplikace traceru do kontralaterální ...
  • Biomechanika reflexní lokomoce 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchařová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 13. 5. 2008
   Biomechanics of reflex locomotion - electromyographic analysis author: Lenka Kuchařová summary: Vojta method is not yet in the professional world fully accepted, especially for the lack of conclusive studies that corroborate ...
  • Changes in motor function and seizure susceptibility after photothrombic ischemic stroke in immature rat 

   Defence status: DEFENDED
   Brima, Tufikameni (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   i | P a g e ABSTRACT Changes in motor function and seizure susceptibility after photothrombic ischemic stroke in immature rat Perinatal stroke is a common cerebrovascular disorder affecting one in every 4000 births, typically ...
  • Damage to oligodendrocytes and axons following endothelin 1 - induced focal cerebral ischemia 

   Defence status: DEFENDED
   Brožíčková, Carole (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 13. 5. 2008
   Aims: The purpose of this study was to characterize the regional patterns of neuronal and axonal injury in immature rats following FCI. Methods: Experiments were performed in Wistar rats on postnatal day 12 and 25. FCI was ...
  • Dekompozice signálu v povrchové elektromyografii 

   Defence status: DEFENDED
   Vodhánilová, Edita (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Předložená práce se zabývá dekompozicí elektromyografického signálu na jednotlivé sekvence akčních potenciálů. Velikost a tvar akčních potenciálu mohou poskytnout důležité informace o neuromuskulární funkci. V teoretické ...
  • Detekce změn neuronálních drah po lézi CNS pomocí dextran aminu. 

   Defence status: DEFENDED
   Muchová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 12. 5. 2010
   Souhrn Název práce: Detekce změn neuronálních drah po lézi CNS pomocí dextran aminu. Cíl práce: Vypracovat metodiku pro značení drah pomocí látky přenášené axonálním anterográdním transportem a porovnat iontoforetickou a ...
  • Diskriminace EMG signálu jednotlivých svalů předloktí z povrchové EMG. 

   Defence status: DEFENDED
   Krásná, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 6. 10. 2011
   SOUHRN Název práce: Diskriminace EMG signálu jednotlivých svalů předloktí z povrchové EMG Souhrn: Lokalizace elektrod pro snímání svalů předloktí pomocí povrchové elektromyografie dosud není přesně popsána. Při výzkumech ...
  • Důsledky experimentálně vyvolané perinatální mozkové ischemické léze 

   Defence status: DEFENDED
   Bahníková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 26. 1. 2016
   1 Abstrakt Název: Důsledky experimentálně vyvolané perinatální mozkové ischemické léze. Cíle: Diplomová práce si klade za cíl představit problematiku a analyzovat aktuální poznatky z oblasti perinatálních mozkových poškození, ...
  • Effect of carbon dioxide on neurovascular coupling during cortical epileptic activity in rats. 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 12. 5. 2010
   Aim: The aim of the study is to investigate the effect of CO 2 on neurovascular coupling in response to epileptiform activity after trancallosal electric stimulation in rats. Methods: Adult albino rats (250-350g, n=6) were ...
  • Electrophysiological Models of Seizure like Activity for NO Detection in Vitro 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 12. 5. 2010
   SOUHRN Název práce: Elektrofyziologické modely epileptické aktivity pro detekci NO in vitro Vedoucí diplomové práce: MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. Katedra anatomie a biomechaniky FTVS UK Oddělení vývojové epileptologie FGÚ ...
  • Farmakologické ovlivnění neurologického deficitu u modelu fokální mozkové ischémie u potkana 

   Defence status: DEFENDED
   Eliášová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Title: Neurological deficit after focal cerebral ischemia in rats - pharmacological intervention Objectives: The goal of the thesis was to determine the effect of 7-nitroindazole, a selective inhibitor of neuronal nitric ...
  • Frekvenční analýza EMG dat u silových trojbojařů 

   Defence status: DEFENDED
   Kofránková, Vlasta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Název: Frekvenční analýza EMG dat u silových trojbojařů Cíle: Cílem této práce je v teoretické části popsat svalovou aktivitu a její měření po- mocí elektromyografie, popsat vztahy mezi parametry EMG signálu a jejich vztah ...
  • Funkční důsledky perinatální hypoxie-ischémie u potkana 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   Název: Funkční důsledky perinatální hypoxie-ischémie u potkana Cíle: Cílem diplomové práce je sestavit sadu behaviorálních testů pro efektivní zhodnocení motorických a kognitivně-behaviorálních schopností dospělých zvířat ...
  • Funkční testování po experimentálně vyvolané fokální mozkové ischémii u laboratorního potkana 

   Defence status: DEFENDED
   Vyletělová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   Title: Functional assessment after experiemantally induced focal cerebral ischemia in rat. Objectives: The aim of this diploma thesis was to design and test a set of motor tests, which provide an effective assessment of ...
  • Fyziologie hematoencefalické bariéry 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kellner, Patrik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Práce se zaobírá tématem hematoencefalické bariéry. Hematoencefalická bariéra je fyziologická bariéra oddělující oběhový systém od mozku, v místě jejich vzájemné konfrontace. Podstatou bariéry je udržování homeostázy a ...
  • Fyziologie hematoencefalické bariéry 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kellner, Patrik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Práce se zaobírá tématem hematoencefalické bariéry. Hematoencefalická bariéra je fyziologická bariéra oddělující oběhový systém od mozku, v místě jejich vzájemné konfrontace. Podstatou bariéry je udržování hoemostázy a ...
  • Fyziologie hematoencefalické bariéry 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kellner, Patrik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 5. 2021
   This thesis takes on the theme of blood-brain barrier. Blood-brain barrier is a physiological barrier, that divides the circulatory system from brain, in place of their confrontation. Barriers main task is to maintain ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV