• Alena Slezáková a její postavení v médiích. Životopisná studie 

   Defence status: DEFENDED
   Zavřelová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   Thesis Alena Slezáková and her position in media. Biographical study deals with career of a journalist, who has witnessed during her activie years in media important events of Czech and Czechoslovakian history. Since the ...
  • Analýza měsíčníku Roš chodeš (1990-2015) 

   Defence status: DEFENDED
   Bronec, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Anotace: Diplomová práce "Analýza měsíčníku Roš chodeš (1990-2015)" si klade za cíl analyzovat židovský časopis Roš chodeš spolu s dalším židovským periodikem Maskilem. Teoretická část přináší obecné informace o židovském ...
  • Česká internetová periodika - porovnání jejich zpravodajských postupů a míra závislosti na tištěném médiu 

   Defence status: DEFENDED
   Pavec, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
  • Deník Echo24 

   Defence status: DEFENDED
   Schoberová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato práce pojednává o internetovém deníku Echo24. Jedná se o nově zřízený portál, a tak se zde zaměřuji na okolnosti jeho vzniku, které jsou nestandardní a zajímavé. Spolu s vlastnickou strukturou jsou zde představeni i ...
  • Elena Lacková - romská publicistka, spisovatelka a média 

   Defence status: DEFENDED
   Steklá, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 31. 1. 2006
  • Etické kodexy v soudobém českém mediálním systému 

   Defence status: DEFENDED
   Horáčková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Master's Thesis focuses on current position of ethics in the Czech media. The main subject is the code of ethics (or code of conduct). The first part of the thesis offers a theoretical background of the topic. I am pursuing ...
  • Fejeton v Lidových novinách od roku 1990 do roku 1993 

   Defence status: DEFENDED
   Krutilek, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Diplomová práce "Fejeton v Lidových novinách od roku 1990 do roku 1993" pojednává o zakotvení tohoto tradičního publicistického žánru v nově vznikajícím mediálním a společenském prostředí začátku 90. let 20. století. Hlavní ...
  • Fenomén otcovství v časopisech pro ženy 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
  • Fenomén sexu v časopisech Elle a Maxim 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabě, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   In the introduction to this work I presented my survey topic. I was interested in how life-style magazines Elle and Maxim represent male and female sexuality. The purpose of this work was to characterize the relations of ...
  • Fenomén skinheads v českých tištěných médiích na přelomu tisíciletí (v letech 2000 a 2001) 

   Defence status: DEFENDED
   Hrábek, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
  • Gay Pride: mediální obraz homosexuality v českých médiích na příkladu pochodu homosexuálů 

   Defence status: DEFENDED
   Strnadová, Mirka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   This thesis describes the reflection of homosexuality in Czech media on the example of marches of homosexuals. Firstly I clarify the main terms and the differences between them, then I focus on the history of perception ...
  • Gul'ka nerobí rozdiely - Vojna očami súčasných českých reportérok 

   Defence status: DEFENDED
   Molcsánová, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Diplomová práce se zabývá mentálním zdravím válečných novinářek v období, kdy toto povolání prochází výraznými změnami. V teoretické části si práce klade ambice stručně popsat hlavní vývojové body tohoto povolání od jeho ...
  • Informování o médiích v podání Britských listů a Neviditelného psa 

   Defence status: DEFENDED
   Jiřička, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
  • Internetová podoba časopisu Reflex: posun v pojetí žurnalistické práce? 

   Defence status: DEFENDED
   Konečná, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 1. 2013
   The goal of this Bachelor's dissertation named Reflex Magazine Online: Progress in journalism? is to compare the printed and the online version of Reflex magazine. The first part of the thesis is divided into three chapters: ...
  • Jan Petránek a jeho pozice v médiích. Životopisná studie. 

   Defence status: DEFENDED
   Fejtková, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   (abstrakt) Diplomová práce s názvem Jan Petránek a jeho pozice v médiích. Životopisná studie. pojednává o životě a publicistické činnosti novináře Jana Petránka. Text odborné stati, jenž se věnuje rozsáhlému časovému období ...
  • Jsou české lifestylové časopisy jen nositelem reklamy? 

   Defence status: DEFENDED
   Samšuková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   (abstrakt) Bakalářská práce "Jsou české lifestylové časopisy jen nositelem reklamy?" hodnotí obsah dvou českých lifestylových magazínů - JOY a Harper's Bazaar. Vychází z hypotézy, že české lifestylové magazíny jsou přesyceny ...
  • Komparace stálých rubrik časopisu Tramp a časopisu Puchejř 

   Defence status: DEFENDED
   Šuhajová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 15. 6. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním stálých rubrik prvorepublikového trampského časopisu Tramp a trampského časopisu Puchejř, který vychází v současnosti. Prvorepublikový a současný tramping se od sebe v mnoha ...
  • Komparace úvodníků a editorialů v týdenících Reflex a Echo s důrazem na proměnlivost žánrů 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   This bachelor's thesis deals with the introductory of úvodník and editorial. It presents their different interpretations and characteristics and aims to determine whether it can be distinguished as two specific genres, or ...
  • Kreslené politické komentáře: svoboda projevu a obvinění z difamace 

   Defence status: DEFENDED
   Hořavová, Tatiana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 17. 6. 2011
   Tato práce se zabývá žánrem kresleného politického komentáře, což je žánr, kterému se v současnosti nevěnuje příliš pozornost. Práce se snaží zmapovat jak minulost, tak dnešní pozici žánru a popsat jeho funkce a možnosti; ...
  • Kyberzdrojování v médiích Královéhradeckého kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Rambousková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   The reason for creating this thesis was my own journalistic work in MF DNES newspaper in Královéhradecký region between 2010 and 2017. As a social networks user I found I use those networks as a tool for my work. I analyzed ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV