Now showing items 1-20 of 87

  • Adaptace klientů Domova Pod Lipami v chráněném bydlení 

   Defence status: DEFENDED
   Svrčková, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   Chráněné bydlení je pobytová služba určena osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby při obstarávání základních denních aktivit. Smyslem chráněného bydlení je umožnit lidem s postižením ...
  • Asistent pedagoga v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Mušinská, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
   V loňském roce jsem absolvovala Kurz speciální pedagogiky pro asistenta pedagoga. Překvapilo mě, kolik asistentů má v práci problémy, s učiteli i se žáky. Rozhodla jsem se, že vyberu čtyři asistenty a udělám s nimi rozhovory. ...
  • Autismus a strukturované učení 

   Defence status: DEFENDED
   Hemmerová, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 6. 2011
  • Autorita vedoucího v (skautském) oddílu ve srovnání s autoritou rodičovskou 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíc, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 1. 2009
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice autority ve společnosti i u jednotlivce. Téma je soustředěno na autoritu rodičovskou a na autoritu vedoucího ve skautském oddíle s mírným rozšířením na vychovatele obecně. ...
  • Canisterapie a hipoterapie jako léčebné metody u lidí s postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Pittnerová, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Práce, Canisterapie a hipoterapie jako léčebné metody u lidí s postižením, popisuje dvě alternativní zooterapie - canisterapii a hipoterapii. Nejprve se v teoretické rovině zaměřuje na průběh terapií, na výběr vhodných ...
  • Caritas Haus St. Hedwig v Bad Steben: problematika náročných životních situací 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   Text se zabývá náročnými životními situacemi v životě jedince v kontextu rodinného systému. Objasněny jsou jednotlivá teoretická východiska s důrazem na fenomén krize a nastíněny jsou její projevy, důsledky v různých ...
  • Cesta k ľuďom - využitie metódy zážitkovej pedagogiky pre integrovanú skupinu 

   Defence status: DEFENDED
   Brázdilová, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Cieľom bakalárskej práce Cesta k ľudom je charakterizovať využitie zážitkovej pedagogiky pre integrovanú skupinu. Teoretická čásť je venovaná fenoménu integrácie a zážitkovej pedagogike ako výchovnej metóde. Praktická čásť ...
  • Charakteristika cílové skupiny NZDM na příkladu klientů klubu Vrtule 

   Defence status: DEFENDED
   Tuzarová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Bakalářská práce "Charakteristika cílové skupiny NZDM na příkladu klientů klubu Vrtule" je zaměřena na charakteristiku neorganizované mládeže navštěvující nízkoprahový klub Vrtule. Pojednává o mladých dospívajících lidech ...
  • Co zásadně ovlivnilo rodiče dětí se sluchovým postižením při výběru typu komunikace? 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Spálenková, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   Práce se zabývá způsoby vzdělávání dětí se sluchovým postižením. Jejím cílem je zjistit jak se rozhodují rodiče při volbě jazykového kódu pro své neslyšící děti. Uvádí rozdělení sluchových vad a také představuje různé ...
  • Co zásadně ovlivnilo rodiče dětí se sluchovým postižením při výběru typu komunikace? 

   Defence status: DEFENDED
   Spálenková, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Práce se zabývá způsoby komunikace s dětmi se sluchovým postižením. Jejím cílem je zjistit, jak se rozhodují rodiče při volbě jazykového kódu pro své neslyšící děti. Uvádí rozdělení sluchových vad a stručně se zmiňuje o ...
  • Diagnostika specifických poruch učení a chování a ovlivnění vývoje dětí s těmito poruchami 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Zdeňka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Tato práce se zabývá diagnostikou a nápravou specifických poruch učení a chování. Je určena rodičům a vychovatelům dětí s těmito poruchami. Východiskem této práce je skutečnost, že specifické poruchy učení se nemusejí ...
  • Dítě s ADHD v mladším školním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Johnová, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Tato práce pojednává o problematice dětí s ADHD a věnuje se především tomu, jakým způsobem k nim přistupovat a jaké prostředí je pro ně vhodné, aby se jejich obtíže zmírnily. V první kapitole uvádím základní informace ...
  • Dobrovolnický program "Otevřené dveře": Dobrovolníci v Domově Pramen 

   Defence status: DEFENDED
   Langerová, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
  • Dopravní výchova dětí s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Runštuková, Stanislava (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
  • Dospělí lidé s autismem 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 2. 2008
   Práce je rozdělena do tří částí (plus přílohy). První část shrnuje obecné poznatky o autistické poruše. Popisuje její typické symptomy v komunikaci, emocích, sociálním chování, myšlení a smyslovém vnímání. Nejsou opomenuty ...
  • Edukace a výchova dítěte s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Šoukal, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   Tato bakalářská práce je o sedmnáctiletém Petrovi postiženém mentální retardací a dětskou mozkovou obrnou. Chodí do speciální školy v Praze, kde zároveň pracuji i já jako asistent pedagoga. Bude zde popsána charakteristika ...
  • Individuální vzdělávací plán pro dítě s mentální retardací v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Matějovská, Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tato bakalářská práce s názvem Individuální vzdělávací plán pro dítě s mentální retardací v předškolním věku se zabývá různými aspekty při sestavování individuálního vzdělávacího plánu. Nejprve porovnává vývoj intaktního ...
  • Integrace dítěte s Dětskou mozkovou obrnou 

   Defence status: DEFENDED
   Burešová, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   V této práci se zabývám integrací dítěte s dětskou mozkovou obrnou v mateřské škole. Je rozdělena do VII částí. Ve II. - IV. části se věnuji teorii, zatímco V. a VI. část je praktického charakteru. V rámci teorie popisuji ...
  • Integrace dítěte s postižením do běžné mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Ottová, Jitka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou školní integrace tělesně postižené dívky do běžné mateřské školy. V mé práci bych se ráda zaměřila na vyjasnění pojmů týkajících se pojmu zdravotní postižení, integrace, ...
  • Interpretace pohádek z pohledu waldorfské pedagogiky 

   Defence status: DEFENDED
   Pelikánová, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 3. 2006
   Cílem mé práce je ukázat pozitivní vliv pohádek na dětskou duši a její vývoj z pohledu WP. Do práce zařadím několik pohádek s výkladem, které ukazují skrytou morální hodnotu. Musím však předem říci, že se s názorem waldorfské ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV