Now showing items 1-20 of 42

  • Adaptace dítěte jiné národnosti v mateřské škole a problémy komunikace s rodiči 

   Defence status: DEFENDED
   Lenártová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 5. 2008
  • Bílá místa v přípravě učitelek mateřských škol 

   Defence status: DEFENDED
   Podpera, Milan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 5. 2008
   This graduation thesis analyses current situation in education of kindegartenrs in the Czech Republic. It compares separate types of techer's education with regard to kindergartener's balancing with contemporary legislative ...
  • Centra pro předškolní děti. Popis záměru a realizace projektu Magistrátu hlavního města Prahy v období 2009-2010 

   Defence status: DEFENDED
   Martinovská, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 1. 2012
   Název Centra pro předškolní děti. Popis záměru a realizace projektu Magistrátu hlavního města Prahy v období 2009 - 2010 Abstrakt Práce se zabývá novou formou předškolního vzdělávání. Centra pro předškolní děti (dále jen ...
  • Centrum pro předškolní děti 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Diplomová práce se zabývá nově vznikajícími formami veřejné předškolní výchovy. Cílem výzkumu bylo popsat a zhodnotit Centra pro předškolní děti, charakterizovat je a porovnat se systémem edukace v mateřských školách. ...
  • Co tvoří obraz mateřské školy v očích rodičů 

   Defence status: DEFENDED
   Šebestová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 1. 2013
   The choice of a nursery school is a first life step into the society. A daily schedule, age composition of educationalists, size of the facility or reachability from home are some of many criteria influencing parent's ...
  • Co tvoří obraz mateřské školy v očích rodičů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šebestová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Výběr mateřské školy je prvním životním krokem do světa. Vybírání mateřské školy dle programu, věkového složení pedagogického sboru, velikosti mateřské školy nebo dostupnosti od bydliště, jsou některé z mnoho kritérií, ...
  • Den předškolního dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
  • Dětské spontánní aktivity v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Stýblová, Renata (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Klíčová slova : spontánní - spontaneita, aktivita, režim dne, podmínky ( prostor, vybavení, postoj učitelky ), akceptace, empatie, autenticita, facilitace, gender identita Anotace: Práce se zabývá problematikou dětské ...
  • Dítě mladší 3 let v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Ryšavá, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   RYŠAVÁ, J. Dítě mladší 3 let v mateřské škole. Praha 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky. Vedoucí práce E. Opravilová. Práce sledovala specifiku výchovně ...
  • Herní prostory ve městě a jejich vybavení (se zaměřením na využití pro děti předškolního věku) 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Malvína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
  • Individuální vzdělávací plán pro děti s odloženou školní docházkou v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Niewaldová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 1. 2007
   péče o děti s odloženou školní docházkou. Většina učitelek mateřských škol, s kterými jsme hovořila odpovídala otevřené a ochotně se podělila se svými zkušenostmi. V některých případech, zejména při rozhovorech s některými ...
  • Integrace romských dětí v podmínkách institucionální předškolní výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Smékalová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   The theme of the graduation thesis is the integration of Roma children. It discusses contemporary possibilities of their institutional pre-school education, it attempts to summarize actual experiences and it attempts to ...
  • Konkretizace obsahu předškolního vzdělávání v individuálních rozvíjejících programech 

   Defence status: DEFENDED
   Razáková, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 1. 2007
   My dissertation focuses on individual development programs during pre-school education. The theoretical part defines the concept connected to the proprietary research in the practical part. I pay special attention to ...
  • Muž v předškolní výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Brož, František (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 5. 2008
   Bachelor paper envisages the phenomenon of men in a pre-school education. Defines differences of gender approaches, follows up the historical changes of man as a father, logs out and evaluates acting of man as a teacher ...
  • Nabídka zájmových činností pro děti předškolního věku se zaměřením na kroužky angličtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Vostruhová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
   Diplomová práce pojednává o některých aspektech zájmových činností, které jsou v současné době nabízeny dětem předškolního věku v části Prahy. Sleduje především nabídku volnočasových institucí a zabývá se otázkami kapacitní ...
  • Některé aspekty cizího jazyka v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Vosátková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
   The dissertation deals with some of the aspects of foreign languages in preschool education and is based on the practical experiences of teaching in the Czech Republic, England and France. The theoretical part of the diploma ...
  • Odklady školní docházky - průzkum v regionu Roudnice n. L. 

   Defence status: DEFENDED
   Pěnková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 5. 2006
   Every year the statistics show a rissing number of delay of school entry in whote-state average. How is the situation in this region, what are the most frequent causes? Does the region provide enough possibilities of ...
  • Organizace vzdělávání učitelů mateřských škol ve Francii v porovnání s Českou republikou 

   Defence status: DEFENDED
   Ouřadová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 1. 2006
  • Otázky veřejné péče (Děti do tří let) 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
  • Ověření Metodiky pro podporu individualizace předškolního vzdělávání v podmínkách mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Kováčová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 1. 2010
   Cílem diplomové práce je ověřit možnosti uplatňování empatie a akceptace při využití Metodiky pro podporu individualizace předškolního vzdělávání v podmínkách mateřské školy. V teoretické části je pojednáno individualizované ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV