• Interkulturní komunikace blízkých kultur ve světle česko-polského příkladu 

   Šírová - Majkrzak, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Práce zasazuje problematiku česko-polských vztahů do oblasti interkulturní komunikace. Využití kulturologického přístupu k rozboru komunikace mezi kulturami umožňuje získat nový, celistvý pohled. Analyzovány jsou faktory ...
  • Interkulturní komunikace v kontextu kulturní politiky EU 

   Opatrný, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Interkulturní komunikace je v multikulturním prostředí Evropské unie mimořádně důležitým tématem. Disertační práce Interkulturní komunikace v kontextu kulturní politiky Evropské unie se proto zabývá možným vztahem mezi ...
  • Kulturní identita české emigrace v USA 

   Hakenová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 4. 2009
   Myslím, že stálo za to fenomén české emigrace do Spojených států prozkoumat v různých úhlech pohledu. Popsala jsem důvody, které emigranty vedly k osudovému rozhodnutí opustit rodnou zem. Poměrně podrobně j sem zachytila ...
  • Sociální reklama a sociální marketing 

   Grossová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 4. 2010
   V této práci jsem se věnovala sociálnímu marketingu s největším důrazem na fenomén specifického druhu reklamy. A to takovému druhu, který není, na rozdíl od reklamy komerční spojen s "tvrdým byznysem". Jedná se o reklamu ...
  • Vliv internetu na sociokulturní systém 

   Boháč, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Disertační práce Vliv internetu na sociokulturní systém se zaměřuje na výzkum způsobu sdílené orientace v novém (ve složitosti lidské existence) prostředí globálních kontextů, kterou nám poskytují zejména komunikační systémy ...
  • Využití efektů veřejných kulturních služeb v rozvojových strategiích měst 

   Dudová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 12. 2016
   Z. Dudová Využití efektů veřejných kulturních služeb v rozvojových strategiích měst Abstrakt Práce se zaměřuje na analýzu míry využití efektů veřejných kulturních služeb v rozvojových strategiích vybraných měst (Český ...
  • Výchovné a vzdělávací systémy z kulturologického hlediska 

   Pardeková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Cílem předložené práce bylo zpracování tématu výchovy a vzdělávání z kulturo logického hlediska. Tento přístup je autorkou považován za přínosný hned z několika důvodů. Umožňuje spojení poznatků různých vědních disciplin, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV