Now showing items 1-20 of 103

  • 1968: Masakr v Tlatelolco pohledem zpravodajských služeb a diplomatické mise Spojených států amerických v Mexiku 

   Defence status: DEFENDED
   Vlach, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   (in English): This diploma thesis deals with events related to student protests in 1968 in Mexico during which occurred a violent suppression of demonstrations against a rigid political system controlled by the PRI for ...
  • The 20th century muralism in Mexico 

   Defence status: DEFENDED
   Binková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce Práce ...
  • The 20th century muralism in Mexico 

   Defence status: RECOGNIZED
   Binková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
   As I was trying to suggest in this text, the cultural value of mural production is political in the sense that it responds to interests and motives of the social world and intends to transform the space which it occupies. ...
  • Alois Richard Nykl a jeho pohled na Mexiko 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Novotná, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   Diplomová práce se zabývá rozborem nevydaného cestopisného díla z prostředí Mexika českého cestovatele, novináře, orientalisty a polyglota Aloise Richarda Nykla. Kritika pramene je provedena tak, aby co nejvíce odhalila ...
  • Antilská a surinamská migrace do Nizozemí. Příspěvek ke studiu mezikontinentální migrace na přelomu 20. a 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Sobotková, D.E.A., Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
   V posledních desetiletích se stala velice aktuálním doslova globálním evropským politickým problémem otázka migrace a s ní souvisejících témat, zejména integrace migrantů do většinových společností cílových zemích. Migrace ...
  • Asijská menšina v Peru 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kaňáková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The beginnings of Asian immigration to Latin America dates back to the early 19th century and with its significance ranks among the most compelling migration processes in Latin American history. One of the main centers of ...
  • Asijská menšina v Peru 

   Defence status: DEFENDED
   Kaňáková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   Počátky asijské imigrace do Latinské Ameriky sahají do první poloviny 19. století a svým významem se řadí mezi nejvýraznější migrační procesy v latinskoamerických dějinách. Jedním z hlavních center asijské menšiny se stalo ...
  • Britská diplomacie a emancipace regionu Río de la Plata 1806-1828 

   Defence status: DEFENDED
   Levák, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 11. 2010
   Rigorózní práce Britská diplomacie a emancipace regionu Río de la Plata, 1806 - 1828 předkládá analýzu diplomatického působení Velké Británie v regionu Río de la Plata v období válek za nezávislost Latinské Ameriky. Vedle ...
  • Cestovatel Čeněk Paclt (1813-1887) - první Čech na pěti kontinentech z pohledu historické antropologie 

   Defence status: DEFENDED
   Kříž, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   This dissertation analyzes the life of Czech traveler Čeněk Paclt (1813 - 1887), who was born in the town of Turnov. Čeněk Paclt belongs to the most famous Czech travelers. He is also the first Czech, who has provably ...
  • Cestovní ruch v nejvýznamnějších latinskoamerických turistických destinacích (Mexiko a Karibská oblast) 

   Defence status: DEFENDED
   Verbová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Předmětem diplomové práce "Cestovní ruch v nejvýznamnějších latinskoamerických turistických destinacích (Mexiko a Karibská oblast)" je popis a analýza cestovního ruchu v zemích Latinské Ameriky. Zabývá se především ...
  • Checoslovaquia y el Cono Sur 1945-1989 

   Defence status: DEFENDED
   Zourek, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 2. 2014
   Disertační práce Československo a Cono Sur 1945-1989 je věnována analýze politických, ekonomických a kulturních vztahů mezi významnou zemí východního bloku a třemi státy, které se nacházejí v nejjižnější části jihoamerického ...
  • Czechoslovak-Cuban Cinematic Cooperation in the 1960s 

   Defence status: DEFENDED
   Matušková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   The study analyzes the largely understudied cinematic cooperation between Czechoslovakia and Cuba in the first decade following the Cuban Revolution. It is based mostly on archival documents from the former Central ...
  • Czechoslovak-Spanish relations (1918-1977) 

   Defence status: DEFENDED
   Timko, Maroš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 11. 2022
   The dissertation focuses on Czechoslovak-Spanish relations between 1918-1977. The main focus of the thesis is the research of the Spanish communist exile in post-war Czechoslovakia and the Slovak and Czech anti-communist ...
  • Černošská otázka na Kubě a ve Spojených státech v 60. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Brychtová, Michala (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 2. 2010
   Tématem diplomové práce je černošská otázka na Kubě a ve Spojených státech v 60. letech 20. století. Jejím cílem je analyzovat řešení černošské otázky na pozadí historických událostí v obou zemích a následnou komparací ...
  • Česká imigrace do Chile v 1. polovině 20. století. 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 4. 2. 2016
   Ačkoli je česká imigrace do Latinské Ameriky ve 20. století relativně dobře zdokumentovaný fenomén, naskýtají se zde stále oblasti, které vybízejí k podrobnějšímu prozkoumání. Jednou z nich je české vystěhovalectví do Chile ...
  • Česká imigrace v Chile po roce 1948 

   Defence status: DEFENDED
   Žofka, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   diplomové práce Diplomová práce s názvem "Česká imigrace do Chile po roce 1948: Tři případové studie" se zabývá emigrací občanů tehdejšího Československa do Latinské Ameriky, konkrétně pak právě do Chile, které vedle dalších ...
  • Československá emigrácia v Argentíne v textoch českých cestovateľov prvej tretiny dvadsiatého storočia 

   Defence status: DEFENDED
   Kallová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 2. 2010
   Jadrom práce je analýza prací českých cestovateľov, eventuálne memoárov českých vysťahovalcov do Argentíny, ktorí popisujú situáciu v tejto krajine v prvých troch dekádach 20. storočia. Jedná sa hlavne o práce cestovateľov ...
  • Československo - venezuelské vztahy v letech 1945 - 1968 

   Defence status: DEFENDED
   Maternová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Abstakt Práce analyzuje dosud prakticky neprobádané téma vztahů Československa a Venezuela v období 1945 - 1968, přičemž pozornost je věnována diplomatickým a hospodářským vztahům. Ohled je brán nejen na vliv vnitropolitické ...
  • Československo a Argentina mezi válkami 

   Defence status: DEFENDED
   Padrtka, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 2. 2010
   Práce se zabývá tématem československo-argentinských vztahů v období let 1918-1939 s důrazem na díla a zážitky vystěhovalců nebo cestovatelů ve sledovaném údobí, vystěhovalectvím Čechů do Argentiny a diplomatickými vztahy .
  • Československo a Kuba v letech 1959 - 1962 

   Defence status: DEFENDED
   Bortlová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 12. 2010
   Práce analyzuje dosud málo probádané téma vztahů Kuby a Česko-slovenska v prvních letech kubánské revoluce (konkrétně 1959-1962). Opírá se především o archivní dokumenty tehdejšího čs. komunistického vedení, ministerstva ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV