Now showing items 1-20 of 115

  • Administrátoři in materialibus v českých diecézích 

   Defence status: DEFENDED
   Olekšák, Michal (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Bakalářská práce: Administrátoři in materialibus v českých diecézích Michal Olekšák Abstract Bachelor thesis "Administrators in materialibus in Czech dioceses" is dealing with the issues connected to the activity of ...
  • Analýza českých pomůcek pro kajícníky vydaných po roce 1990 

   Defence status: DEFENDED
   Kunc, Ondřej (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Název Analýza českých pomůcek pro kajícníky vydaných po roce 1990. Anotace Tématem diplomové práce je popis a vyhodnocení příruček pro kajícníky, které byly vydány v České republice po roce 1990. Pomůcky pro kajícníky mají ...
  • Apologie josefínských náboženských reforem po nástupu Leopolda II. 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Markéta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 1. 2013
   Diplomová práce vychází ze spisu Kontrast zwischen den Grundsätzen des Prälatenstandes in Böhmen und jenen der auf Veranlassung Kaisers Leopold II. als Großherzog von Toskana im Jahre 1786 gehaltenen Diözesansynode zu ...
  • Aspekty volby životního stavu u zasvěcených osob 

   Defence status: DEFENDED
   Rathouský, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Resumé RATHOUSKÝ Pavel : Aspekty volby životního stavu u zasvěcených osob. Praha 2010. Bakalářská práce. Karlova univerzita v Praze. Katolická teologická fakulta. Katedra pastorálních oborů a právních věd. Vedoucí práce : ...
  • Člověk a svět práce 

   Defence status: DEFENDED
   Vraný, Boleslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   1 Bachelor thesis "Humans and the World of Work" examines the relation of spiritual life and daily work, as well as the possibility of connecting them. It understands "work" as an employment or entrepreneurial activity in ...
  • Doprovázení handicapovaných a jejich rodin 

   Defence status: DEFENDED
   Honová, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   Diplomová práce Doprovázení handicapovaných a jejich rodin se zabývá těžkými zkouškami, kterým jsou vystaveni rodiče po narození dítěte s postižením. Vzhledem k náročnosti situace, která není jednorázová, ale dlouhodobá, ...
  • Doprovázení jako prostředek k integraci žáka s autistickými rysy ve škole i společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Honová, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 7. 2. 2008
   ATTENDING AS THE MEANS OF INTEGRATION OF A STUDENT WITH AUTISTIC TRAITS AT SCHOOL AND IN THE SOCIETY The present thesis clarifies the term pastoral ministry and the principles of attending the ill and disabled people. It ...
  • Druhý vatikánský koncil v textech časopisu Duchovní pastýř 

   Defence status: DEFENDED
   Březinová, Lada (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 9. 2015
   Druhý vatikánský koncil v textech časopisu Duchovní pastýř Bakalářská práce se zabývá publikovanými texty o Druhém vatikánském koncilu na stránkách časopisu Duchovní pastýř s podtitulem měsíčník pro katolické duchovenstvo ...
  • Duchovní a duševní zralost člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Brunová, Jana Magdaléna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 1. 2015
  • Duchovní péče o osoby s duševními poruchami 

   Defence status: DEFENDED
   Trefil, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 6. 2009
   Bakalářská práce DUCHOVNÍ PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI Autor práce: Ing. Petr Trefil Vedoucí práce: Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. PRAHA 2009 Resumé Cílem bakalářské práce s názvem "Duchovní péče o osoby s duševními ...
  • Duchovní péče ve třech pražských nemocnicích 

   Defence status: DEFENDED
   Pilnáčková, Božena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   Bakalářská práce Duchovní péče ve třech pražských nemocnicích Božena Pilnáčková 2013 Abstract Spiritual care for the sick is not a standard part of all health facilities. The thesis describes the spiritual care in terms ...
  • Duchovní potřeby hospitalizovaných pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Vyšínová, Libuše (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 14. 6. 2007
   The goal of bachelor's thesis deals with the spiritual needs of the patients in hospital and it refers to an importance of human spirituality at the time of beeing ill. In the thesis there are given details of spiritual ...
  • Duchovní smysl poutí dnes 

   Defence status: DEFENDED
   Adamcová, Alena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 2. 2012
   Alena Adamcová Bakalářská práce Duchovní smysl poutí dnes Anotace Bakalářská práce pojednává o pouti jako duchovním fenoménu doby, který má vliv na duchovní život poutníka a je přínosem pro okolí, se kterým se poutník ...
  • Evangelii nuntiandi v některých evengelizačních metodách 

   Defence status: DEFENDED
   Myslivec, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 1. 2015
   Práce představuje zásady evangelizace uvedené v apoštolské exhortaci Evangelii nuntiadi, zároveň tyto zásady vyhledává, nachází a popisuje v současných evangelizačních přístupech. Evangelizace vychází z pojmu evangelium, ...
  • Evangelizace v některých novodobých hnutích 

   Defence status: DEFENDED
   Špaňhel, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 1. 2021
   Evangelization in some recent Movements Abstract The aim of work Evangelization in some recent Movements is to map the lives of selected movements with a broad scope in relation to their evangelistic activities in society. ...
  • Farní tým Vranov nad Dyjí 

   Defence status: DEFENDED
   Ščotková, Stanislava (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 9. 2009
   1 RÉSUMÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE STANISLAVA ŠČOTKOVÁ FARNÍ TÝM VRANOV NAD DYJÍ FATYM Vranov nad Dyjí je společenství katolických kněží, jáhnů a jejich dalších spolupracovníků. Tato bakalářská práce má přispět k zmapování činnosti ...
  • Hlavní úkoly pastorační péče o seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Čepelková, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 8. 11. 2007
   Resumé diplomové práce Veronika Čepelková: Hlavní úkoly pastorační péče o seniory Úvodní kapitola diplomové práce se nejprve zabývá definováním stárnutí. Toto definování ukazuje, že pojem stárnutí se dotýká každého člověka ...
  • Inspirace dílem Richarda Rohra v pastoraci v naší zemi 

   Defence status: DEFENDED
   Simonis, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
   1 Resumé Záměrem této diplomové práce je uvést čtenáře do problematiky života mužů, zejména laiků v církvi a prozkoumat možnost jejich pastorace u nás, která se nabízí především prostřednictvím díla františkána P. Richarda ...
  • Inspirace spirituality svatého Vincence de Paul pro dnešní evangelizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Majerčíková, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   Bakalářská práce: Jana Majerčíková INKULTURACE EVANGELIA VINCENTSKÉ SPIRITUALITY DO PROSTŘEDÍ FRANCIE 17. STOLETÍ. V bakalářské práci jsem se pokusila nastínit, jak vincentská spiritualita přispěla k inkulturaci evangelia ...
  • Islám a křesťanství se zohledněním ženské otázky. Srovnávací studie 

   Defence status: DEFENDED
   Ujhelyiová, Zuzana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Resumé Zuzana Ujhelyiová Islám a křesťanství se zohledněním ženské otázky Srovnávací studie Diplomová práce Tato studie se zabývá křesťanstvím a islámem s cílem představit tato náboženství se zohledněním postavení žen v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV