Now showing items 1-20 of 70

  • Ageismus a týrání seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Budilová, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Cílem práce je teoretické zmapování problematiky ageismu a jeho extrémní formy, kterou představuje týrání seniorů. V první části práce je věnován prostor popisu ageismu jako závažnému sociálnímu problému, který pojímá věk ...
  • Aktivizace seniorů v zařízeních sociální péče 

   Defence status: DEFENDED
   Javoříková, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   Shrnutí Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na téma aktivizace seniorů v zařízeních sociální péče. Cílem diplomové práce bylo popsat možnosti aktivizace seniorů v pobytových zařízeních sociální péče a zjistit, na kolik ...
  • Aktivní stáří 

   Defence status: DEFENDED
   Kunertová, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
  • Bezpečí seniorů v internetovém prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Burešová, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   DIPLOMOVÁ PRÁCE Bezpečí seniorů v internetovém prostoru Ing. Martina Burešová Praha 2015 Tématem mé práce je problematika využívání internetového prostředí seniory. Věnuji se přínosům a rizikům virtuálního prostoru. Popisuji, ...
  • Canisterapie u seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Svitáková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 6. 2022
   The diploma thesis Canistherapy in seniors discusses the utilisation and benefits of canistherapy for elderly clients. The theoretical part of the thesis characterizes the target group of seniors, their needs, issues and ...
  • Dobrovolnictví v péči o seniory v období pandemie Covid - 19 

   Defence status: DEFENDED
   Krátká, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Diplomová práce se zabývá tématem Dobrovolnictví v péči o seniory v období pandemie COVID-19. Teoretická část práce je zaměřena na obsah pojmu dobrovolnictví, jeho stručnou historii, legislativní ukotvení a také možné formy ...
  • Dopady dlouhodobého užívání konopných látek 

   Defence status: DEFENDED
   Horynová, Rebecca (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Diplomová práce byla rozdělena na dvě části. V první části se zabývala vybranými dopady dlouhodobého užívání konopných látek a základními pojmy jako je historie, způsoby aplikace, způsoby využití nebo legislativou. Pro ...
  • Duševně nemocní lidé a jejich postavení ve společnosti (od starověku po současnost) 

   Defence status: DEFENDED
   Fictumová, Regina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 5. 2008
   This work contains a deep study of status of mentally ill persons from antiquity till present. It closely analyses the understanding of abnormal mental manifestations during the ages. Mental disorders are as old as the ...
  • Fenomén dlouhověkosti 

   Defence status: DEFENDED
   Krejná, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Diplomová práce s názvem Fenomén dlouhověkosti si klade za cíl popsat a vymezit dnes velmi aktuální téma dlouhověkost. Zmíněn je zde především současný pohled na tento fenomén a také jeho historický vývoj. Práce se rovněž ...
  • Fenomén vdovství u starších žen 

   Defence status: DEFENDED
   Zmeškalová, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
   Diplomová práce "Fenomén vdovství ú starších žen" se věnuje problematice vdovství u starších žen žijící v České republice. Práce představuje specifické stránky stáří, zvláště adaptabilitu na změny, kvalitu a smysluplnost ...
  • Formy pomoci pečujícím o pacienta s demencí 

   Defence status: DEFENDED
   Götzingerová, Aneta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
  • HIV jako globální problém lidstva 

   Defence status: DEFENDED
   Zápotocká, Šárka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
  • Kvalita života onkologicky nemocných 

   Defence status: DEFENDED
   Petráková, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Bc. Michaela Petráková, Kvalita života onkologicky nemocných. Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. Předmětem diplomové práce je kvalita života onkologicky nemocných pacientů. V teoretické části jsou ...
  • Motivace pracovníků v hospicové péči 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázková, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
  • Možnosti využití logoterapeutických technik u klientů v residenční péči 

   Defence status: DEFENDED
   Mátisová, Lea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá možnostmi využití logoterapeutických technik u klientů v residenční péči. Poukazuje na důležitost mezilidských vztahů u dlouhodobě nemocných a umírajících lidí. Je zaměřena na sociální práci v ...
  • Naplňování psychosociálních potřeb pacientů léčebny dlouhodobě nemocných Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

   Defence status: DEFENDED
   Housková, Barbora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   The aim of the diploma thesis is to map out the subjective view of volunteers on the psychosocial needs of patients at the Long-term care department in the Královské Vinohrady Faculty Hospital. The work first focuses on ...
  • Názory dospívajících na problematiku seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Kosová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   v českém jazyce Diplomová práce se zabývá v teoretické i praktické rovině názory dospívajících na problematiku seniorů. Představuje charakteristiku dospívání a jeho etap. Popisuje základní fyzické, psychické, emocionální ...
  • Nové koncepty a modely péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Diplomová práce na téma Nové koncepty a modely péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Úvodní tři kapitoly se věnují problematice stáří a stárnutí, dále ...
  • Osobní asistence u osob se zrakovým postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Töpferová, Daniela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Diplomová práce s názvem " Osobní asistence u osob se zrakovým postižením" pojednává o osobách se zrakovým postižením a specifikách osobní asistence u této cílové skupiny. Nalezneme zde informace o zraku a jeho funkcích a ...
  • Péče o geriatrického pacienta, uspokojování jeho spirituálních potřeb ve zdravotnickém zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Došek, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   Tématem této práce Je problematika péče o geriatrického pacienta a spokojování jeho spirituálních potřeb ve zdravotnickém zařízení. Vzhledem k tomu, že spirituální, ale i biologické, psychické a sociální potřeby do značné ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV