• Analýza procesu čtení v moderní spisovné arabštině v testových podmínkách 

   Složilová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Tato disertační práce představuje výsledky výzkumného projektu, jehož hlavním cílem je analýza procesu čtení v moderní spisovné arabštině v testových podmínkách. Projekt vychází z platformy smíšeného výzkumu a jako hlavní ...
  • Anarchismus v arabské literatuře: radikální myšlení a jeho vliv na vývoj umění a literatury v Egyptě a Sýrii v první polovině 20. století 

   Krampera, Bohumír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 4. 2. 2016
   Předkládaná práce se zabývá vznikem a vývojem radikálního myšlení v Sýrii a Egyptě v první polovině 20. století a jeho interakcí s uměním a literaturou. Především se zaměřuje na vztah radikální levice a arabské obrody a ...
  • Arabská menšina v íránském Chúzistánu 

   Yaka, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá arabskou menšinou v íránském Chúzistánu. Práce je založena na terénním výzkumu, provedeném během léta 2014 přímo v provincii Chúzistán. Některá data byla však získána od respondentů pomocí ...
  • The aspects of bilingualism in the literary works of Ahdaf Soueif 

   Šindelářová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 5. 2008
   The central focus of this work is the aspects of bilingualism in the writings of the Egyptian writer Ahdaf Soueif. Bilingualism is a very broad topic and encompasses a large scale of cultural and linguistic connotations. ...
  • The aspects of bilingualism in the literary works of Ahdaf Soueif 

   Šindelářová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 10. 2008
   Tato diplomová práce se zabývá narativními díly egyptské autorky Ahdaf Suwěf (Ahdaf Soueif), jejíž literárním jazykem je angličtina. Práce se proto zaměřuje na aspekty dvojjazyčnosti a jejím cílem je zjistit, jakým způsobem ...
  • České překlady arabské prózy po roce 1945 

   Kudláčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 4. 2011
   Předkládaná práce sleduje vývoj českého uměleckého překladu z arabštiny v letech 1945- 2005. Toto období vkládá do kontextu předchozích etap jak z hlediska překladu, tak z hlediska kulturních kontaktů s arabským světem. ...
  • České překlady arabské prózy po roce 1945 

   Kudláčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Překládaná práce sleduje vývoj českého uměleckého překladu z arabštiny v letech 1945-2005. Toto období vkládá do kontextu předchozích etap jak z hlediska překladu, tak z hlediska kulturních kontaktů s arabským světem. Všímá ...
  • Irácká exilová literatura 

   Klasová, Pamela Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Tato diplomová zkoumá dílo současného iráckého exilového spisovatele Ḥasana Blásima a zařazuje ho do rámce magického realismu. Zároveň argumentuje pro formálnější a širší definici magického realismu, která zahrnuje i svět ...
  • Kompoziční a tematická výstavba textu povídek Júsufa Idríse 

   Provazníková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Bakalářská práce se věnuje uměleckému vývoji egyptského spisovatele Júsufa Idríse (1927-1991). Na základě dvou povídkových sbírek charakterizuje zejména proměny jeho přístupu od šedesátých do osmdesátých let 20. století. ...
  • Křesťanská spiritualita v moderní egyptské próze 

   Rumpl, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Bakalářská práce se věnuje uchopení témat křesťanské spirituality a koptské identity v románech Chálatí Ṣafíja wa-ad-dajr (Moje teta Ṣafíja a klášter, 1991) a Ḥidžárat Búbillú (Apollónovy kameny, 1993) dvou významných ...
  • Kultúrna politika Kataru a otázka identity 

   Nízka, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Diplomová práca sa zaoberá kultúrnou politikou Kataru a otázkou národnej identity. Hlavným cieľom bola analýza katarskej zahraničnej kultúrnej politiky a identifikácia jej základných pilierov, ktoré majú svetovej verejnosti ...
  • Literárna tvorba Mahmúda Darwíša 

   Mišúnová, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   MIŠÚNOVÁ, Katarína: Literární tvorba Maḥmúda Darwíše. [Bakalárska práca]. - Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta; Ústav Blízkého východu a Afriky. - Vedúci práce: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D. Stupeň odbornej ...
  • Literární postavy v díle egyptské autorky Radwy Ášúr 

   Pejcharová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 7. 12. 2006
   Cílem této diplomové práce je provést analýzu a charakteristiku vybraných povídkových sbírek a románů spisovatelky Racjwy cÁšúr, a to při použití sémiotické metody. Sémantický a sémiotický přístup představuje také základ ...
  • Magický realismus v perské a saúdské próze 

   Vojtíšková, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 9. 2016
   Disertační práce Magický realismus v perské a saúdské próze vychází z předpokladu, že fenomén magického realismu se neomezuje pouze na kultury zatížené dědictvím kolonialismu, ale je přenositelný na literární díla tvořená ...
  • Metody imaginace v egyptském filmu 

   Buchlová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Martina Buchlová Resumé Tato diplomová práce se zabývá rozborem metod filmové imaginace v egyptské kinematografii, a to na filmové adaptaci románu Bajna 'l-Qaṣrajn laureáta Nobelovy ceny za literaturu Nagība Maḥfūẓe. K ...
  • Nepolapitelná slova 

   Kubát, Přemysl (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato práce nahlíží předislámskou arabskou poesii jako výtvor mysli písma neznalé, skrze zvětšovací sklo orálně-formulaické teorie, o jejíž aplikaci na předislámské texty se pokouší. Z mnoha aspektů největší pozornost je ...
  • Nepolapitelná slova. 

   Kubát, Přemysl (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 2. 2012
   Tato práce nahlíží předislámskou arabskou poesii jako výtvor mysli písma neznalé, skrze zvětšovací sklo orálně-formulaické teorie, o jejíž aplikaci na předislámské texty se pokouší. Z mnoha aspektů největší pozornost je ...
  • Obraz pouště v moderní arabské povídce 

   Šifaldová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Tato diplomová práce zkoumá tématiku pouště jako literárního prostředí v moderní arabské povídce. Cílem je analýza krátkých povídkových textů zabývajících se problematikou pouště. K tomuto tématu bude přistupováno z hlediska ...
  • Obraz sexuality v moderním arabském románu 

   Jeníková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Předkládaná práce si kladla za cíl přinést ucelený obraz vývoje ztvárnění sexu a sexuality v moderním arabském románu a zasadit jej do kontextu doby, kultury a náboženství. Na zvoleném vzorku třiceti románů vydaných mezi ...
  • Obraz současné ženy v moderní egyptské próze 

   Godiveau, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá obrazem moderní egyptské ženy v prozaickém díle čtyř současných egyptských autorek: Hāly al-Badrī, Salwy Bakr, Muny Brins a Mīrāl al-Ṭaḥāwī. Na základě interpretace a analýzy šesti vybraných ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV