• Alchymie v Ibn Chaldúnově pojetí středověké vědy 

   Defence status: DEFENDED
   Havlová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Souhrn Předkládaná bakalářská práce se zabývá pojetím alchymie v Ibn Chaldūnově Mukaddimě. V práci jsou analyzovány její kapitoly, které se alchymií přímo zabývají, a dále texty Ibn Chaldūnových předchůdců, které Ibn Chaldūn ...
  • Analýza procesu čtení v moderní spisovné arabštině v testových podmínkách 

   Defence status: DEFENDED
   Složilová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Tato disertační práce představuje výsledky výzkumného projektu, jehož hlavním cílem je analýza procesu čtení v moderní spisovné arabštině v testových podmínkách. Projekt vychází z platformy smíšeného výzkumu a jako hlavní ...
  • Anarchismus v arabské literatuře: radikální myšlení a jeho vliv na vývoj umění a literatury v Egyptě a Sýrii v první polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Krampera, Bohumír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 4. 2. 2016
   Předkládaná práce se zabývá vznikem a vývojem radikálního myšlení v Sýrii a Egyptě v první polovině 20. století a jeho interakcí s uměním a literaturou. Především se zaměřuje na vztah radikální levice a arabské obrody a ...
  • Arabská menšina v íránském Chúzistánu 

   Defence status: DEFENDED
   Yaka, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá arabskou menšinou v íránském Chúzistánu. Práce je založena na terénním výzkumu, provedeném během léta 2014 přímo v provincii Chúzistán. Některá data byla však získána od respondentů pomocí ...
  • The aspects of bilingualism in the literary works of Ahdaf Soueif 

   Defence status: RECOGNIZED
   Šindelářová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 10. 2008
   The central focus of this work is the aspects of bilingualism in the writings of the Egyptian writer Ahdaf Soueif. Bilingualism is a very broad topic and encompasses a large scale of cultural and linguistic connotations. ...
  • The aspects of bilingualism in the literary works of Ahdaf Soueif 

   Defence status: DEFENDED
   Šindelářová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 5. 2008
   The central focus of this work is the aspects of bilingualism in the writings of the Egyptian writer Ahdaf Soueif. Bilingualism is a very broad topic and encompasses a large scale of cultural and linguistic connotations. ...
  • Constructing Memory in Post-War Lebanese Novels 

   Defence status: DEFENDED
   Koutský, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 6. 2022
   Thesis abstract This thesis examines how contemporary Lebanese authors construct memory in post-Civil War Lebanese novels. In other words, focus is given to novels that deal with the psychological, social, confessional, ...
  • České překlady arabské prózy po roce 1945 

   Defence status: DEFENDED
   Kudláčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Překládaná práce sleduje vývoj českého uměleckého překladu z arabštiny v letech 1945-2005. Toto období vkládá do kontextu předchozích etap jak z hlediska překladu, tak z hlediska kulturních kontaktů s arabským světem. Všímá ...
  • České překlady arabské prózy po roce 1945 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kudláčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 4. 2011
   The present work provides a synoptic view of Arabic to Czech translation in the course of its history, paying special attention to translations of prose in the 1945/2005 period. The period is described in the context of ...
  • Irácká exilová literatura 

   Defence status: DEFENDED
   Klasová, Pamela Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Tato diplomová zkoumá dílo současného iráckého exilového spisovatele Ḥasana Blásima a zařazuje ho do rámce magického realismu. Zároveň argumentuje pro formálnější a širší definici magického realismu, která zahrnuje i svět ...
  • Kompoziční a tematická výstavba textu povídek Júsufa Idríse 

   Defence status: DEFENDED
   Provazníková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Bakalářská práce se věnuje uměleckému vývoji egyptského spisovatele Júsufa Idríse (1927-1991). Na základě dvou povídkových sbírek charakterizuje zejména proměny jeho přístupu od šedesátých do osmdesátých let 20. století. ...
  • Křesťanská spiritualita v moderní egyptské próze 

   Defence status: DEFENDED
   Rumpl, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Bakalářská práce se věnuje uchopení témat křesťanské spirituality a koptské identity v románech Chálatí Ṣafíja wa-ad-dajr (Moje teta Ṣafíja a klášter, 1991) a Ḥidžárat Búbillú (Apollónovy kameny, 1993) dvou významných ...
  • Kultúrna politika Kataru a otázka identity 

   Defence status: DEFENDED
   Nízka, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Diplomová práca sa zaoberá kultúrnou politikou Kataru a otázkou národnej identity. Hlavným cieľom bola analýza katarskej zahraničnej kultúrnej politiky a identifikácia jej základných pilierov, ktoré majú svetovej verejnosti ...
  • Literárna tvorba Mahmúda Darwíša 

   Defence status: DEFENDED
   Mišúnová, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   MIŠÚNOVÁ, Katarína: Literární tvorba Maḥmúda Darwíše. [Bakalárska práca]. - Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta; Ústav Blízkého východu a Afriky. - Vedúci práce: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D. Stupeň odbornej ...
  • Literární postavy v díle egyptské autorky Radwy Ášúr 

   Defence status: DEFENDED
   Pejcharová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 7. 12. 2006
   Cílem této diplomové práce je provést analýzu a charakteristiku vybraných povídkových sbírek a románů spisovatelky Racjwy cÁšúr, a to při použití sémiotické metody. Sémantický a sémiotický přístup představuje také základ ...
  • Magický realismus v perské a saúdské próze 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtíšková, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 9. 2016
   Disertační práce Magický realismus v perské a saúdské próze vychází z předpokladu, že fenomén magického realismu se neomezuje pouze na kultury zatížené dědictvím kolonialismu, ale je přenositelný na literární díla tvořená ...
  • Mahraganat jako generační výpověď mladých Egypťanů 

   Defence status: DEFENDED
   Kotalová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Mahragānāt je svébytný egyptský hudební žánr, který vznikl ke konci prvního desetiletí tohoto století v lidových čtvrtích Káhiry jako kulturní projev mladé generace egyptských mužů. Jeho význam překročil rámec taneční hudby ...
  • Metody imaginace v egyptském filmu 

   Defence status: DEFENDED
   Buchlová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Martina Buchlová Resumé Tato diplomová práce se zabývá rozborem metod filmové imaginace v egyptské kinematografii, a to na filmové adaptaci románu Bajna 'l-Qaṣrajn laureáta Nobelovy ceny za literaturu Nagība Maḥfūẓe. K ...
  • Nepolapitelná slova 

   Defence status: DEFENDED
   Kubát, Přemysl (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato práce nahlíží předislámskou arabskou poesii jako výtvor mysli písma neznalé, skrze zvětšovací sklo orálně-formulaické teorie, o jejíž aplikaci na předislámské texty se pokouší. Z mnoha aspektů největší pozornost je ...
  • Nepolapitelná slova. 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kubát, Přemysl (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 2. 2012
   This thesis views pre-Islamic Arabic poetry as a creation of oral mind, portraits it within the frame of oral-formulaic theory, which it attemps to apply on pre-Islamic texts. Among the aspects which were subjected to ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV