• Antické hudební nástroje s přihlédnutím k ikonografickým pramenům 

   Defence status: DEFENDED
   Waňousová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zaobírá antickými strunnými a perkusními hudebními nástroji, k nimž přidává ještě nesnadno zařaditelné hydraulické varhany. Ve své první části navazuje na bakalářskou práci Dechové nástroje antického ...
  • Antické lékařství a současná alternativní medicína 

   Defence status: DEFENDED
   Zvířecí, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Bakalářská práce pojednává o dějinách lékařství od pravěku po období závěru antiky a dále o léčivých preparátech původem převážně z rostlin používaných ve starověké medicíně v souvislosti s jejich dnešním významem v lidovém ...
  • Antické sklo na základě analýzy materiálu Národního muzea v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 16. 1. 2017
   The ancient glass collection of the National Museum has more than 200 completely intact and so far - beside few exceptions - unpublished vessels which encompass a wide chronological framework from the 5th century BC until ...
  • Antické vlivy na české a moravské kamenině a porcelánu z konce 18. století a 1. poloviny 19. století. 

   Defence status: DEFENDED
   Minaříková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Technika výroby měkké kameniny a porcelánu byla v Evropě objevena v průběhu 18. století. Předměty vyrobené z těchto materiálů dokládají společenské změny a rozvoj kultury stolování, ke které v průběhu tohoto století došlo. ...
  • Barvení látek v antice 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčiříková, Karolina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Práce se v krátkosti zabývá nejčastějšími textilními materiály používanými v období antiky, dále je zmíněna historie oboru barvířství, průběh barvířského procesu a používaných mořidel a barvicích materiálů. Prostor je ...
  • Chrámová architektura Velkého Řecka a srovnání s chrámy mateřského Řecka v 6. a 5. století př.Kr. 

   Defence status: DEFENDED
   Dobrovodská, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Magisterská práce se zabývá srovnáním řeckých chrámů v oblastech Velkého a mateřského Řecka, které pocházejí z období 6. a 5. století př. Kr. Úvodní kapitola se věnuje problematice řecké kolonizace v oblasti Sicílie a jižní ...
  • Císařská ikonografie za tetrarchie 

   Defence status: DEFENDED
   Kešner, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
  • Císařská propaganda se zaměřením na ženský prvek v portrétním umění 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Diplomová práce je zaměřena na císařskou propagandu v sochařství, na gemách a mincích. Soustředí se především na význam ženského prvku v propagandě, a proto popisuje, k jakým bohyním jsou přirovnávány císařovny a jakým ...
  • Císařský portrét od Augusta po Trajána 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 2. 2013
   Práce se zabývá zobrazením císařů a jejich manželek ve volném sochařství a na mincích. Časové období zahrnuje dobu Augustovu, vládu julsko-klaudijské dynastie, rok čtyř císařů, flavijskou dynastii a Nervu a Traiana z linie ...
  • Il commercio del marmo a Ravenna nella Tarda Antichità: i materiali del complesso di San Severo 

   Defence status: DEFENDED
   Tůmová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 10. 2013
   Předmětem dizertační práce je studium obchodních mechanismů pozdně antické Ravenny z hlediska množství, typu a provenience importovaných kamenných artefaktů (fragmenty architektonické dekorace, obkladových desek, opus ...
  • Dechové hudební nástroje antického Řecka a Říma 

   Defence status: DEFENDED
   Waňousová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Tato práce se zaobírá antickými dechovými hudebními nástroji, z nichž vybírá tři nejdůležitější - aulos, sýrinx a vojenské nástroje, kam řadí salpinx, lituus a bucinu. Každému z těchto nástrojů věnuje jednu kapitolu, v níž ...
  • Dionýsovská tématika na jihoitalských vázách 

   Defence status: DEFENDED
   Kalasová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 9. 2007
   Dionýsovská tématika na jihoitalské keramice patrí, vedle zobrazení mýtu, tragédií a scén z bežného života, k nejcastejším námetum. Její spektrum je natolik široké, že je velmi obtížné vytvorit její podrobnou schematizaci. ...
  • Egyptské vlivy na archaické kúroi 

   Defence status: DEFENDED
   Rubášová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   Předmětem mé práce je studium řeckých archaických mužských soch, použitých modelů, důvodů výběru těchto modelů archaickými sochaři, zdrojů umělecké tvorby starých Řeků a jejich motivů. Mým úkolem je zároveň snažit se o ...
  • Funerální náměty v řeckém vázovém malířství 

   Defence status: DEFENDED
   Honzl, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Tato práce se zabývá funerálními náměty objevujícími se v řeckém vázovém malířství od geometrického období do konce jihoitalské a sicilské červenofigurové produkce. V rámci dějin řeckého vázového malířství sleduje tendence ...
  • Ikonografie říčních a mořských monster v antickém umění 

   Defence status: DEFENDED
   Odler, Ján (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Táto práca sa zaoberá ikonografiou riečnych a morských monštier v antickom umení. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola sa venuje mytológii riečnych a morských božstiev, konkrétne štyrom vybraným príkladom ...
  • Jídelny v římských vilách a palácích 

   Defence status: DEFENDED
   Mecnarová, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   Tato práce se zabývá honosnými jídelními prostory v prostředí starověkého Říma. Popisuje různé varianty jídelen a jejich proměny v čase na základě archeologických pozůstatků a s ohledem na dochované literární a ikonografické ...
  • Kupole v římské a raně byzantské architektuře 

   Defence status: DEFENDED
   Souček, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
  • Motiv tance na červenofigurových vázách 

   Defence status: DEFENDED
   Strouhalová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Hlavním tématem této práce je tanec v antické Řecké společnosti, jeho podoby, druhy a vývoj v čase. Diskutována je reflexe na červenofigurové keramice, jsou uvedeny typy tančících figur na attické červenofigurové keramice. ...
  • Mytologické božstvá a bytosti spájané s vodou zobrazené na mozaikách z rímskej doby 

   Defence status: DEFENDED
   Odler, Ján (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Táto práca sa zaoberá výjavmi na mozaikách z rímskej doby. Konkrétne bohom a mytologickým postavám spojeným s vodou, ktoré sú na nich zobrazené. Diplomová práca je rozdelená do 10 kapitol. Prvá kapitola je venovaná mytológii ...
  • Nekropoly na území Vatikánu. Interpretácia výzdoby a jej paralely v rímskom umení. 

   Defence status: DEFENDED
   Michalcová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Obsahom predloženej diplomovej práce je pojednanie na tému "Nekropoly na území Vatikánu. Interpretácia výzdoby a jej paralely v rímskom umení." Diplomová práca sa člení na niekoľko častí, ktoré sú podrobnejšie rozobraté. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV