Now showing items 1-20 of 62

  • Americko-ruské smlouvy o omezení zbrojení a odzbrojení a kontrola jejich dodržování 

   Defence status: DEFENDED
   Šilha, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   This thesis deals with the issue of verification of compliance of the treaties on reduction of armaments and disarmament concluded between the United States and the Soviet Union (now Russian Federation) in the period from ...
  • Aspekty registrace plavidel v mezinárodním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Mládek, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 5. 2013
   Název diplomové práce: Aspekty registrace plavidel v mezinárodním právu (oblast mezinárodního práva mořského a registrace námořních plavidel) (Aspects of the registration of vessels in the International Law) Abstrakt: Spolu ...
  • Dynamické aspekty diplomatického protokolu 

   Defence status: DEFENDED
   Šanc, Viktor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 1. 2006
  • Instrumenty donucení mezinárodních organizací vůči svým členským státům. Příklad konfliktu o Náhorní Karabach. 

   Defence status: DEFENDED
   Klepš, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 5. 2012
   v českém jazyce Cílem této diplomové práce je zodpovědět otázku, jak mohou mezinárodní organizace (OSN, Rada Evropy a OBSE) účinně regulovat konflikty mezi svými členskými státy, respektive jakými nástroji jsou za tímto ...
  • Jaderné zbraně a úloha mezinárodní agentury pro atomovou energii 

   Defence status: DEFENDED
   Lišuchová, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 1. 2006
  • Jurisdikční imunita států 

   Defence status: DEFENDED
   Kvaček, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 6. 2017
   Předkládaná diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část je zaměřena na výklad státní jurisdikční imunity a je rozčleněna na několik kapitol, z nichž je každá věnována konkrétním tématům spojeným s danou ...
  • Konflikt v Sýrii - Důvody a legalita vstupu vybraných aktérů 

   Defence status: DEFENDED
   Tříska, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 26. 9. 2022
   Conflict in Syria - Reasons and legality of the participation of selected entities Abstract The aim of this diploma thesis is to provide some insight into the legality of the participation of selected entities in the syrian ...
  • Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení 

   Defence status: DEFENDED
   Bříza, Vlastislav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 3. 3. 2010
   V rámci širšího pojetí kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení se predkládaná práce soustredí zejména na otázky spojené se zákazem jaderných zkoušek, nešírením jaderných zbraní a vytvárením zón bez jaderných ...
  • Mezinárodně právní ochrana bezpečnosti civilního letectví 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Mirka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 9. 2013
   Mezinárodněprávní ochrana bezpečnosti civilního letectví. Tato práce vychází z myšlenky, že povinnost států chránit civilní letectví před protiprávními činy, zejména teroristickými útoky, má své meze. Omezení vyplývají z ...
  • Mezinárodně právní otázky spojené s postavením státu Izrael 

   Defence status: DEFENDED
   D´Evereux, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 5. 2020
   International Legal Issues Related to the Status of the State of Israel Abstract The emergence and continued existence of the State of Israel, which is completely surrounded by Arab neighbors, may be one of the main causes ...
  • Mezinárodně-právní postavení osob zadržovaných na americké základně Guantanamo Bay na Kubě 

   Defence status: DEFENDED
   Kotek, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   The thesis discusses the problem of application of international humanitarian law to american concept of "Global War on Terror" in international example of Guantanamo law and detainees. Although international humanitarian ...
  • Mezinárodněprávní aspekty ochrany civilního letectví před protiprávními činy 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 12. 2018
   International legal aspects of civil aviation security Summary The main focus of this thesis is to analyze the existing legal instruments that the international community has at its disposal in order to secure safe ...
  • Mezinárodněprávní aspekty vzniku státu Izrael 

   Defence status: DEFENDED
   Kumšta, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Resumé Mezinárodněprávní aspekty vzniku státu Izrael Práce se věnuje problematice státu coby subjektu mezinárodního práva a procesu jeho vzniku, konkrétně se pak zaměřuji na případ vzniku státu Izrael a jeho specifika. ...
  • Mezinárodněprávní aspekty záchranných operací na moři 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Mezinárodněprávní ochrana bezpečnosti civilního letectví 

   Defence status: DEFENDED
   Michálek, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Mezinárodněprávní ochrana bezpečnosti civilního letectví Abstrakt Předmětem této diplomové práce je právní úprava ochrany bezpečnosti v civilním letectví. Čtenáři se snaží poskytnout ucelený pohled na tuto problematiku ze ...
  • Mezinárodněprávní ochrana bezpečnosti civilního letectví (zejména před činy ohrožujícími bezpečnost letectví) 

   Defence status: DEFENDED
   Sendlerová, Ilona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 1. 2012
   Mezinárodněprávní ochrana bezpečnosti civilního letectví (zejména před činy ohrožujícími bezpečnost letectví). Tato práce se zabývá otázkami aktuální působnosti současných mezinárodněprávních prostředků ochrany bezpečnosti ...
  • Mezinárodněprávní ochrana bezpečnosti civilního letectví (zejména před činy ohrožujícími bezpečnost letectví). 

   Defence status: DEFENDED
   Horká, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Ve své diplomové práci se nejdříve snažím uvést čtenáře do historických počátků nezákonných činů proti civilnímu letectví, seznámit ho s pojmem ,,leteckého terorismu" a představit základní formy činů ohrožujících bezpečnost ...
  • Mezinárodněprávní ochrana klimatu 

   Defence status: DEFENDED
   Prokš, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Mezinárodněprávní ochrana klimatu Klíčová slova: mezinárodněprávní ochrana klimatu, Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, Kjótský protokol Abstrakt Cílem práce je rozbor mezinárodněprávní úpravy v oblasti ochrany klimatu. ...
  • Mezinárodní terorismus a jeho potlačování z hlediska obecného mezinárodního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Konečná, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 1. 2006
  • Neutralita ako medzinárodneprávny inštitút 

   Defence status: DEFENDED
   Hegedüsová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 2. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV