Now showing items 1-20 of 45

  • Analýza rozptylu při nesplnění předpokladu homoskedasticity 

   Defence status: DEFENDED
   Zavadilová, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   Metoda nazvaná analýza rozptylu jednoduchého třídění nabízí způsob, jak testovat rovnost středních hodnot několika nezávislých náhodných výběrů. Zároveň však vyžaduje, aby náhodné výběry pocházely z normálního rozdělení a ...
  • Analýza rozptylu při nesplnění předpokladu normality 

   Defence status: DEFENDED
   Kika, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Tato bakalářská práce pojednává o metodě analýzy rozptylu jednoduchého tří- dění, která slouží k porovnávání středních hodnot několika nezávislých náhodných výběrů. Nejprve je uvedena klasická teorie se všemi svými předpoklady ...
  • Aplikace EM-algoritmu 

   Defence status: DEFENDED
   Komora, Antonín (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   EM algoritmus je velmi cenným nástrojem pro výpocty statistických problému, kde nám nejsou k dispozici všechna data. Jedná se o iteracní algoritmus, který v prvním kroku hledá odhady chybejících hodnot na základe podoby ...
  • Copula-based multivariate association measures and tail coefficients 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 10. 09. 2024
   Kika, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   The dependence structure of a d-variate random vector X is a very complex notion which is fully described by the distribution of the random vector. Alternatively, it suffices to look into the corresponding copula function ...
  • Dvojvýberový Wilcoxonov test v prípade existencie zhôd 

   Defence status: DEFENDED
   Kulla, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 7. 2020
   This work is devoted to the Wilcoxon rank-sum test in the presence of ties. In this work, asymptotic distribution of the Wilcoxon test statistic in the presence of ties is derived using well-known results about U-statistics. ...
  • Dvouvýběrový T-test v případě nestejných rozptylů 

   Defence status: DEFENDED
   Kurková, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
  • Edgeworthov rozvoj 

   Defence status: DEFENDED
   Dzurilla, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Táto práca sa zaoberá Edgeworthovým rozvojom pre aproximáciu rozdelenia odhadu parametra. Úloha práce je uviesť pojem Edgeworthov rozvoj, zaviesť jeho predpoklady a s nimi súvisiace termíny. Následne ukázať postup pre ...
  • Edgeworthův rozvoj 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dzurilla, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Táto práca sa zaoberá Edgeworthsovím rozvojom pre aproximáciu rozdelenia odhadu parametra. Úloha práce je uviesť pojem Edgeworthsov rozvoj, zaviesť jeho predpokaldy a s nimy súvisiace termíny. Následne ukázať postup pre ...
  • Glivenkova-Cantelliho věta a její zobecnění 

   Defence status: DEFENDED
   Pustějovský, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   V této práci se zabýváme Glivenkovou-Cantelliho větou a jejím zobecněním. Nejprve dokážeme klasickou verzi této věty s empirickou distribuční funkcí a jako její důsledek ukážeme stejnoměrnou konvergenci výběrových kvantilů ...
  • Intervalové odhady pre pomery 

   Defence status: DEFENDED
   Krett, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 6. 2021
   Táto práca sa venuje odvodeniu rôznych typov intervalových odhadov pre podiel stred- ných hodnôt. Zmyslom práce je aplikácia získaných teoretických poznatkov do problema- tiky triedenia odpadu, napríklad odhad hmotnosti ...
  • Jádrové odhady hustoty 

   Defence status: DEFENDED
   Révészová, Libuša (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Existují různé způsoby odhadu hustoty. Skupina metod, které odhadují hustotu jako funkci samotnou se nazývají neparametrické metody odhadu hus- toty. Jednou z takových neparametrických metod je jádrový odhad. Tato práce ...
  • Jednovýběrový test v případě různých rozptylů 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrová, Linda (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
  • Kalibrační odhady ve výběrových šetřeních 

   Defence status: DEFENDED
   Klička, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   V této práci se zabýváme odhady populačního úhrnu s využitím pomoc- ných informací. V práci je popsán obecný regresní odhad a předpoklady, za kterých je splněna asymptotická normalita tohoto odhadu. Dále jsou zde po- psány ...
  • Kellyho kritérium 

   Defence status: DEFENDED
   Kálosi, Szilárd (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   V předložené práci se věnujeme Kellyho strategii, která je jednoduchým návodem, jak zvolit sázený podíl kapitálu při hraní hazardních her, které mají kladnou střední hodnotu. V první části práce seznámíme čtenáře s ...
  • Leveneův test shodnosti rozptylů 

   Defence status: DEFENDED
   Hrochová, Magdalena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá Leveneovým testem shodnosti rozptylů k nezávislých náhodných výběrů a jeho modifikacemi. V úvodu práce je popsána analýza rozptylu (ANOVA - z anglického ANalysis Of VAriance) testující rovnost ...
  • Metoda maximální věrohodnosti pro pozorování, která nejsou stejně rozdělená nebo nezávislá 

   Defence status: DEFENDED
   Kielkowská, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   V práci se zabýváme metodou maximální věrohodnosti pro pozorování, která jsou nezávislá, ale nejsou stejně rozdělená. V první části jsou stanoveny podmínky pro konzistenci a asymptotickou normalitu maximálně věrohodných ...
  • Metoda převažování (kalibrace) ve výběrových šetřeních 

   Defence status: DEFENDED
   Michálková, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   V této práci se zabýváme převažováním v úloze odhadu úhrnu ve výběrových šetřeních. Cílem převažování je upravit strukturu vzorku tak, aby odpovídala struktuře populace (v daných pomocných proměnných). Shrnujeme výsledky ...
  • Metody statistické inference založené na matici vzdáleností 

   Defence status: DEFENDED
   Solnický, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Při analýze dat pocházejících z oblasti ekologie často nelze použít tradičních mnohorozměrných metod. Použití koeficientů nepodobnosti a matice vzdáleností představuje způsob, jak tento problém vyřešit. V této práci ...
  • Metody umělé inteligence a jejich využití při predikci 

   Defence status: DEFENDED
   Šerý, Lubomír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Název práce: Metody umělé inteligence a jejich využití při predikci Autor: Lubomír Šerý Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Ing. Marek Omelka, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti ...
  • Narozeninový problém a jeho modifikace 

   Defence status: DEFENDED
   Petrík, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV