• Analýza rozptylu při nesplnění předpokladu homoskedasticity 

   Zavadilová, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   Metoda nazvaná analýza rozptylu jednoduchého třídění nabízí způsob, jak testovat rovnost středních hodnot několika nezávislých náhodných výběrů. Zároveň však vyžaduje, aby náhodné výběry pocházely z normálního rozdělení a ...
  • Analýza rozptylu při nesplnění předpokladu normality 

   Kika, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Tato bakalářská práce pojednává o metodě analýzy rozptylu jednoduchého tří- dění, která slouží k porovnávání středních hodnot několika nezávislých náhodných výběrů. Nejprve je uvedena klasická teorie se všemi svými předpoklady ...
  • Aplikace EM-algoritmu 

   Komora, Antonín (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   EM algoritmus je velmi cenným nástrojem pro výpocty statistických problému, kde nám nejsou k dispozici všechna data. Jedná se o iteracní algoritmus, který v prvním kroku hledá odhady chybejících hodnot na základe podoby ...
  • Dvouvýběrový T-test v případě nestejných rozptylů 

   Kurková, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
  • Jádrové odhady hustoty 

   Révészová, Libuša (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Existují různé způsoby odhadu hustoty. Skupina metod, které odhadují hustotu jako funkci samotnou se nazývají neparametrické metody odhadu hus- toty. Jednou z takových neparametrických metod je jádrový odhad. Tato práce ...
  • Jednovýběrový test v případě různých rozptylů 

   Jindrová, Linda (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
  • Kalibrační odhady ve výběrových šetřeních 

   Klička, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   V této práci se zabýváme odhady populačního úhrnu s využitím pomoc- ných informací. V práci je popsán obecný regresní odhad a předpoklady, za kterých je splněna asymptotická normalita tohoto odhadu. Dále jsou zde po- psány ...
  • Kellyho kritérium 

   Kálosi, Szilárd (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   V předložené práci se věnujeme Kellyho strategii, která je jednoduchým návodem, jak zvolit sázený podíl kapitálu při hraní hazardních her, které mají kladnou střední hodnotu. V první části práce seznámíme čtenáře s ...
  • Leveneův test shodnosti rozptylů 

   Hrochová, Magdalena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá Leveneovým testem shodnosti rozptylů k nezávislých náhodných výběrů a jeho modifikacemi. V úvodu práce je popsána analýza rozptylu (ANOVA - z anglického ANalysis Of VAriance) testující rovnost ...
  • Metoda maximální věrohodnosti pro pozorování, která nejsou stejně rozdělená nebo nezávislá 

   Kielkowská, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   V práci se zabýváme metodou maximální věrohodnosti pro pozorování, která jsou nezávislá, ale nejsou stejně rozdělená. V první části jsou stanoveny podmínky pro konzistenci a asymptotickou normalitu maximálně věrohodných ...
  • Metody statistické inference založené na matici vzdáleností 

   Solnický, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Při analýze dat pocházejících z oblasti ekologie často nelze použít tradičních mnohorozměrných metod. Použití koeficientů nepodobnosti a matice vzdáleností představuje způsob, jak tento problém vyřešit. V této práci ...
  • Metody umělé inteligence a jejich využití při predikci 

   Šerý, Lubomír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Název práce: Metody umělé inteligence a jejich využití při predikci Autor: Lubomír Šerý Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Ing. Marek Omelka, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti ...
  • Narozeninový problém a jeho modifikace 

   Petrík, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
  • Náhodná procházka 

   Baňasová, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Náhodná prechádzka je známy matematický model využívaný v rôznych vedeckých odvetviach. Cieľom tohto textu je vysvetliť a ukázať vzťah medzi základnými vlastnosťami jednoduchej náhodnej prechádzky. Práca zhŕňa viaceré ...
  • Paradoxy v teorii pravděpodobnosti a matematické statistice 

   Klouparová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Práce se zabývá vybranými paradoxy dotýkající se her. Nejprve se věnuji paradoxu přímo z teorie her a ilustruji jej na hře o počítání prstů a válečné problematice o záchraně bomby. Ukáži, že to, co se na první pohled zdá ...
  • Parciální a podmíněné korelační koeficienty 

   Říha, Samuel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
  • Pearsonův korelační koeficient a jeho využití ve statistice 

   Németh, Richard (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Cílem této práce je určení asymptotického rozdělení výběrového korelačního koeficientu bez předpokladu normality a prozkoumat následné d ůsledky tohoto rozdělení na běžně užívané sta- tistické testy nezávislosti a intervaly ...
  • Poissonovská aproximace 

   Klikáč, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá počítáním pravděpodobností s využitím Po- issonova rozdělení a ukazuje, kdy lze použít aproximace Poissonovým rozdělením. V první kapitole jsou shrnuty poznatky týkající se Poissonova ...
  • Poissonovská aproximace 

   Klikáč, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
  • Profilová věrohodnost 

   Pejřimovský, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá statistickou metodou zvanou profilová věrohodnost. Používáme ji například při odhadování neznámých parametrů za přítomnosti rušivých parametrů, sestavování intervalů spolehlivosti nebo ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV