• Asistent pedagoga ve školách pro sluchově postižené v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   V této bakalářské práci se zabývám legislativním ukotvením a reálným postavením asistenta pedagoga a osobního asistenta u osob se sluchovou vadou ve výchovně vzdělávacím procesu. Zaměřuji se především na pracovní náplň a ...
  • Baby signs 

   Defence status: DEFENDED
   Makovská, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis, principy, postupy, výsledky, výhody, a možnosti využití komunikačních metod Baby Signs a Znakování s miminky, které k rané komunikaci se slyšícím dítětem užívají vedle mluvených ...
  • Frekvenční analýza tvarů ruky ve vybraných slovnících českého znakového jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   in English This work focuses primarily on the handshapes and their frequency in the selected Czech sign language dictionaries. The main aim was to analyze the occurence of handshapes in two types of Czech sign language ...
  • Hamburský notační systém 

   Defence status: DEFENDED
   Schovánková, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Bakalářská práce se zaměřuje na popis Hamburského notačního systému - jak na teoretickou stránku, tak na praktické využití pro český znakový jazyk. Hamburský notační systém je systém, který se dá využít pro zápis všech ...
  • Korpusy znakových jazyků 

   Defence status: DEFENDED
   Ondráčková, Zdenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   The purpose of this thesis is to describe specifics of sign languages corpora creation and structure and to design a form of a corpus of Czech Sign Language. These specifics are illustrated on two specific foreign corpus ...
  • Makaton 

   Defence status: DEFENDED
   Vostalová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 2. 2011
   V této bakalářské práci se zabývám popisem alternativních a augmentativních forem komunikace. Zaměřuji se především na komunikační systémy, které využívají manuální aktivity. Hlavním tématem práce je Makaton, komunikační ...
  • Neslyšící-jazyková a kulturní menšina 

   Defence status: DEFENDED
   Komárková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   The aim of this work is to provide comprehensive view of the deaf as languagecultural minority. The thesis is divided into four parts, each covering different topič. The first part explains what the criteria for considering ...
  • Norský znakový jazyk - historie a současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Kloučková, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   The bachelor's thesis focuses on history and current status of Norwegian Sign Language, one of the oldest and largest minority languages in Norway. The aim of the thesis is to give a chronological overview of the main ...
  • Postupná modifikace českého znakového jazyka v komunikaci s neslyšícími s progredující vadou zraku 

   Defence status: DEFENDED
   Kalendová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Bakalářská práce popisuje modifikace českého znakového jazyka užívané v komunikaci s neslyšícími s různými stupni progredující vady zraku. Teoretická část blíže představuje modifikovaný a taktilní znakový jazyk, jelikož ...
  • Sign Writing 

   Defence status: DEFENDED
   Václavíková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato bakalářská práce popisuje způsob fungování notačního systému SignWriting a jeho aplikaci na český znakový jazyk. SignWriting je notační systém, který umožňuje graficky zaznamenat znakové jazyky. Znakové jazyky jsou ...
  • Specifické poruchy učení u dětí se sluchovým postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Kotková, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   (česky): Bakalářská práce pojednává o specifických poruchách učení u dětí se sluchovým postižením, tedy neslyšících i nedoslýchavých. Cílem práce je popsat současný stav bádání v oblasti specifických poruch učení u sluchově ...
  • Učební pomůcky ve výuce zeměpisu na základních školách pro sluchově postižené - návrh multimediální pomůcky 

   Defence status: DEFENDED
   Drozdová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Cílem mé bakalářské práce je navrhnout multimediální pomůcku pro oblast obecného zeměpisu pro žáky základních škol pro sluchově postižené. Při zpracování návrhu multimediální pomůcky se zaměřím především na vizuální ...
  • Vyjádření záporu v českém znakovém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Hendrychová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 2. 2011
   This bachelor thesis is the first material focused on the expression of negation in Czech sign language. It shows the most frequent mediums of manual and non-manual negation excerpted from the recording of natural ...
  • Znakované systémy angličtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   Cílem bakalářské práce je popsání znakovaných systémů americké angličtiny, konkrétně systémů Seeing Essential English (SEE 1), Signing Exact English (SEE 2), Linguistics of Visual English (L. O. V. E.), Signed English (SE) ...
  • Znaky států Evropy v českém znakovém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchařová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
   Zeměpisná vlastní jména tvoří nepochybně důležitou součást lexika každého jazyka, a to jak jazyka mluveného, tak i znakového. Ve znakových jazycích tato oblast nebyla dosud podrobně popsána. Pokud byly výzkumy různých ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV