• Bytové spoluvlastnictví: Srovnání právní úpravy vybraných institutů v zákoně č. 72/1994 Sb. a v zákoně č. 89/2012 Sb. 

   Defence status: DEFENDED
   Engelová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 12. 2013
   After nearly a decade of efforts the work on the New Civil Code (NCC) was crowned. New Civil Law was published in the Collection of Laws as Law No. 89/2012 Coll. and its efficiency is determined for 1st January 2014. In ...
  • K některým otázkám nájmu a převodu vlastnictví družstevních bytů 

   Defence status: DEFENDED
   Vaníčková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 7. 2009
   134 Summary The submitted intensive work consists of an extensively processed subject matter in three chapters and 128-pages of my writing. The contents of which is not only extremely interesting, but also very up-to-date. ...
  • Majetková účast člena v bytovém družstvu 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
  • Majetková účast člena v bytovém družstvu 

   Defence status: DEFENDED
   Abrhámová, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
  • Majetková účast člena v bytovém družstvu 

   Defence status: DEFENDED
   Šefraný, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 4. 2007
  • Majetková účast člena v zemědělském družstvu 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
   Majetková účast členů v družstvu je jedním ze základních principů, na nichž družstevnictví stojí. Toto však po dlouhou dobu neplatilo na našem území. Obnovu majetkové účasti v družstvech přinesla s definitivní platností ...
  • Ochranná známka - pojem, druhy a práva majitele 

   Defence status: DEFENDED
   Křivánek, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 1. 2006
  • Ochranné známky - pojem, druhy, práva majitele 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vašíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 3. 2007
  • Organizace a činnost družstevní záložny (komparace právní úpravy v zahraničí a v České republice s ohledem na členství v Evropské unii) 

   Defence status: DEFENDED
   Bízek, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 1. 2007
  • Orgány bytového družstva 

   Defence status: DEFENDED
   Brož, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 6. 2006
  • Orgány družstva 

   Defence status: DEFENDED
   Slánský, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Tato práce pojednává o družstvu, konkrétně jeho orgánech. Problematika družstev je českým právním řádem upravena velmi povrchně. Vyvstává zde proto řada otázek a nedostatků. Cílem této práce je nalézt řešení těchto problémů ...
  • Orgány družstva 

   Defence status: DEFENDED
   Moroz, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 1. 2006
  • Orgány družstva 

   Defence status: DEFENDED
   Tyl, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 5. 2006
  • Orgány družstva 

   Defence status: DEFENDED
   Pytela, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 1. 2011
   Družstvo je významnou právnickou osobou. Činnosti, jež jsou předmětem úpravy družstev, by šlo jen těžko nahradit jiným způsobem, jako například substitucí obchodními společnostmi. Proto bylo a i nadále bude družstvo součástí ...
  • Orgány společenství vlastníků jednotek a jejich rozhodování 

   Defence status: DEFENDED
   Holá, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   SHRNUTÍ Tato diplomová práce pojednává o orgánech společenství vlastníků jednotek a o způsobu, jakým takové orgány rozhodují, se zaměřením na časté výkladové problémy, které v praxi v souvislosti s touto problematikou ...
  • Orgány společenství vlastníků jednotek a jejich rozhodování 

   Defence status: DEFENDED
   Bednář, Oldřich (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 1. 2013
   - Governing Bodies of the Unit Owners' Association and Their Decision- Making The aim of my thesis is to analyze the system of governing bodies of the unit owners' association, their decision-making, powers and liability. ...
  • Porovnání právní úpravy členství a orgánů bytového družstva s úpravou ve společenství vlastníků jednotek 

   Defence status: DEFENDED
   Mravec, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 12. 10. 2010
   Závěr Bytové družstevnictví má v našich zemích dlouholetou tradici. Po obou světových válkách pomáhalo s obnovou bydlení. Velkou zásluhu na tom měl i postoj státu k této formě bydlení v období socialismu. Na závěr nelze ...
  • Porovnání právní úpravy ochrany práv členů bytového družstva a společenství vlastníků jednotek 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Právní řády snad všech zemí se snaží vytvářet vhodné podmínky pro zajištění základní lidské potřeby bydlení. Cílem této práce je poskytnout rozbor a srovnání ochrany práv členů bytových družstev a vlastníků jednotek ve ...
  • Porovnání právní úpravy ochrany práv členů bytového družstva a společenství vlastníků jednotek. 

   Defence status: DEFENDED
   Štorkánová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   72 Z á v ě r Po podrobném prostudování celé problematiky ochrany práv členů bytového družstva a práv členů společenství vlastníků jednotek je možno téměř jednoznačně dojít k závěru, že právní úprava ochrany práv členů ...
  • Práva a povinnosti člena společenství vlastníků jednotek 

   Defence status: DEFENDED
   Brinda, Pavol (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   87 5 Závěr Každá problematika, která se alespoň minimálně dotýká bydlení je velmi citlivá a veřejností pozorně sledovaná. Zvlášť vnímaným tématem je vlastnictví bytů a nebytových prostor, včetně práv a povinností z tohoto ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV