Now showing items 1-16 of 16

  • Časová souslednost v italštině a možnosti jejího překladu do češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 5. 9. 2022
   The bachelor thesis deals with the topic of the sequence of tenses in Italian and its translation into Czech. The sequence of tenses in Italian represents a means of expressing temporal relations between sentences in a ...
  • Člen určitý, neurčitý a nulový v italštině a němčině z perspektivy českých rodilých mluvčích 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Viktor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   Tato bakalářská práce si klade za cíl systematizovat poznatky o užití členu určitého, neurčitého a nulového v italském a německém jazyce. Teoretická část vychází z tradičních gramatik užívaných při výuce na středních a ...
  • Italská deminutiva a jejich české a portugalské protějšky 

   Defence status: DEFENDED
   Stuláková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   This thesis deals with the analysis of the Italian diminutives with the highest number of occurrences in the InterCorp parallel corpus and the subsequent analysis of their Czech translation counterparts. In the theoretical ...
  • Italská přísloví 

   Defence status: DEFENDED
   Vrecionová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   Práce analyzuje vzorek často užívaných přísloví současné italštiny získaných v dotazníku. První, teoretická část, se zabývá definicí a charakteristikou přísloví v kontextu jiných větných frazémů a stručně postihuje vývoj ...
  • Italské frazémy s komponenty z oblasti gastronomie e jejich české ekvivalenty 

   Defence status: DEFENDED
   Vrecionová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 1. 2023
   Tato práce zkoumá kulinářské frazémy či frazémy obecně související s jídlem v italštině a v češtině. V první části práce je stanoven teoretický rámec, který poskytuje vhled do české i italské terminologie, frazeologie a ...
  • Italské somatické frazémy a jejich české ekvivalenty 

   Defence status: DEFENDED
   Břenková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   This bachelor thesis deals with Italian somatic idioms and their Czech counterparts. Its aim is to verify the methodology and sources for the intended creation of the Italian-Czech phraseological dictionary on the basis ...
  • Kolokace adjektivum - substantivum v současné češtině a jejich italské ekvivalenty 

   Defence status: DEFENDED
   Vaculíková, Nela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 2. 2018
   Tato bakalářská práce se zabývá kolokacemi adjektivum - substantivum v současné češtině a jejich italskými ekvivalenty. V teoretické části jsou nejprve definovány některé pojmy (slovo, lexém, víceslovné pojmenování, parole ...
  • Pasivum v italštině a češtině z hlediska funkčních stylů 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Cílem této práce je teoreticky popsat opisné a zvratné pasivum v italském a českém jazyce, zjistit přibližnou frekvenci italského opisného pasiva v různých funkčních stylech pomocí paralelního korpusu InterCorp (verze 8) ...
  • Pomocná slovesa v současné italštině a němčině 

   Defence status: DEFENDED
   Ebrová, Agáta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá pomocnými slovesy v současné italštině a němčině. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První kapitola teoretické části přináší definici pomocného slovesa a dále se zabývá pomocnými ...
  • Problematika aspektu v italských pasivních konstrukcích na pozadí češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   The topic of this thesis is the verbal aspect in its complexity. The initial theoretical part aims to compare the differences in the notion of grammatical and lexical aspect in both Italian and Czech language and to highlight ...
  • Radost v italské a české frazeologii 

   Defence status: DEFENDED
   Břenková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   This diploma thesis deals with the emotion of joy in Italian and Czech phraseology. In the theoretical part, basic linguistic approaches to phraseology and idiomatics are discussed, including related concepts for the Czech ...
  • Specifika komunikace italských mluvčích na sociálních sítích 

   Defence status: DEFENDED
   Stuláková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá specifiky komunikace italských rodilých mluvčích v rámci jejich písemného projevu na sociálních sítích. V teoretické části této práce budou nejprve definovány některé pojmy související s ...
  • Víceslovné lexikální jednotky v Calvinově Il sentiero dei nidi di ragno a jejich protějšky v českém překladu 

   Defence status: DEFENDED
   Ebrová, Agáta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Tato diplomová práce je součástí širšího frazeologického projektu CREAMY (Calvino REpertoire for the Analysis of Multilingual PhraseologY) řešeného na římské univerzitě La Sapienza. Cílem práce bylo porovnat italské ...
  • Vyjadřování způsobu slovesného děje v češtině, italštině a francouzštině 

   Defence status: DEFENDED
   Štelbaská, Kristína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá vyjadřováním způsobu slovesného děje v češtině a italštině. V teoretické části práce popisuje problematiku aspektuálnosti, nejprve obecně a poté v obou analyzovaných jazycích. Práce vždy ...
  • Vyjádření mezivětných vztahů v italštině a češtině. Korpusová analýza některých typů italských subordinačních souvětí a jejich českých překladových protějšků 

   Defence status: DEFENDED
   Boudová, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá mezivětnými vztahy v českém a italském jazyce. První část práce se na problematiku mezivětných vztahů zaměřuje teoreticky. Nejprve jsou definovány základní pojmy jako věta a výpověď s ohledem ...
  • Vyjádření záporu v současné italštině a češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Jakšičová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   The current thesis deals with the ways of expressing negation in Italian and Czech and with their comparison. The theoretical part is based on synthesized information from several Italian and Czech grammar books and it ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV