• The Becomings of Narrative: Transformation and Transmutation in the Tibetan and Mongolian 'Enchanted Corpse' Cycle 

   Defence status: DEFENDED
   Mikos, Rachel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Cíl této práce spočívá v zkoumání narativy původně indického cyklu příběhu o Kouzelné mrtvole (sanskrt: Vetālapañcavinśati, tibetština: ro sgrung, mongolština: siditu' kegu'r-un u'liger) v jejím překladání a kulturním ...
  • "Dom" v kontextu tradiční mongolské medicíny 

   Defence status: DEFENDED
   Kordíková, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 9. 2013
   Cílem této diplomové práce bylo vymezit základní obrysy tradičních mongolských léčebných směrů s důrazem na nebuddhistické tradice léčby. Hlavní pozornost byla věnována léčebnému směru "dom", který stojí na hranici mezi ...
  • Historický vývoj Ulánbátaru 

   Defence status: DEFENDED
   Hřebačková, Sabina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   (in English): The bachelor thesis deals with the historical development of Ulan Bator from its early beginning till today. First, it briefly describes the development of architecture in Mongolia before Mongols founded the ...
  • Hudební výuka evropského typu v moderním Mongolsku 

   Defence status: DEFENDED
   Havláková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Bakalářská práce se v rámci tématu hudební výuka evropského stylu v moderním Mongolsku zabývá mongolskou operou a soustředí se na mongolskou národní operu Tři smutné pahorky. První hlavní kapitola pojednává o vzniku a ...
  • Mongolská hra "šagaj" 

   Defence status: DEFENDED
   Bučková, Darima (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
  • Mongolská jurta v kontextu tradiční mongolské kultury 

   Defence status: DEFENDED
   Unurjargal, Munkhtuya (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Tato bakalářská práce se zaměřuje zejména na popis mongolské jurty. Rozebírá mongolskou jurtu v jednotlivých historických obdobích, jež byla podstatná pro její vývoj. Značnou část práce tvoří také několik příkladů mongolského ...
  • Mongolská kinematografie v letech 1936-1991 

   Defence status: DEFENDED
   Chačatrjan, Arevik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 2. 2009
   Cílem této práce je popsat vznik a vývoj mongolské kinematografie od začátku 20. století do roku 1991. V první kapitole jsem rovněž stručně popsala vývoj mongolské kinematografie po rozpadu socialismu v roce 1990 a její ...
  • Mongolská tradiční a současná svatba 

   Defence status: DEFENDED
   Čelikovská, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   Mongolian traditional and contemporary wedding This bachelor thesis characterises traditional and modern wedding in Mongolia, describes wedding traditions and includes current social problems arising from unconventional ...
  • Mongolská tradiční obuv 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíčková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 9. 2010
   V této práci se zabývám především popisem mongolských tradičních bot, což řeším v první a zároveň největší kapitole. Popisuji jejich části, zdobení a ponožky, které se společně s těmito botami nosí. Po té hovořím o ...
  • Mongolský hrdinský epos "Negen zuun tavin tavan nasyg nasalsan Chogšin Luu Mergen chaan". Jazyk a poetika mongolské hrdinské epiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kočková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Hrdinská epika nejrozmanitějších dob a národů již dlouhá léta poutá pozornost badatelů. Je specifickým žánrem ústní lidové slovesnosti, rozšířeným po celém světě, a přestože se v různých kulturních oblastech liší, vykazuje ...
  • Mongolský tanec 

   Defence status: DEFENDED
   Fritscherová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Název práce: Mongolský tanec Autor: Jana Fritscherová Vedoucí práce: PhDr. Alena Oberfalzerová, Ph.D. Abstrakt: V předkládané práci se zabývám popisem a moderním vývojem tradičních tanců hlavních mongolských etnik. Především ...
  • Mongolský tradiční oděv 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíčková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Anotace: Tato práce se zaměřuje především na popis mongolského tradičního oděvu. Představuje jeho současný střih a strukturu. Rozebírá tradiční oděv v jednotlivých historických obdobích, jež byly podstatné pro jeho vývoj, ...
  • Mongolský tradiční zápas 

   Defence status: DEFENDED
   Blažek, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 2. 2019
   Mongolian traditional wrestling - abstract: This bachelor thesis deals with depiction of Mongolian traditional wrestling as a sport discipline and cultural phenomenon of Mongolian and Eurasian nomads. The aim of the thesis ...
  • Motivace pojmenovávání ve vlastních jménech mongolských nomádů (některé projevy nazírání světa mongolských nomádů na základě sémantického rozboru osobních jmen a místních názvů) 

   Defence status: DEFENDED
   Obrátilová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Na základě sémantického rozboru vybraných mongolských vlastních osobních, místních a pomístních jmen zaznamenává práce nejdůležitější tématické okruhy, které se v mongolských vlastních jménech objevují. S přihlédnutím ke ...
  • Nejvýznamější toradžské rituály a jejich dnešní podoba 

   Defence status: DEFENDED
   Budimanová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
   Předkládaná práce s názvem Nejvýznamnější toradžské rituály a jejich dnešní podoba pojednává o etniku Toradžů, jež obývá provincii Tana Toraja v jižní části indonéského ostrova Sulawesi. Práce se zabývá toradžskou kulturou ...
  • Nejvýznamější toradžské rituály a jejich dnešní podoba 

   Defence status: RECOGNIZED
   Budiman, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 2. 2009
   The presented doctoral thesis called The Most Important Toraja Rituals and Their Current Form deals with the ethnic group of Toraja, who inhabit the province of Tana Toraja, located in the southern part of the Indonesian ...
  • Některé projevy tradičního nazírání světa v komunikaci mluvčích mongolského jazyka (Vybraná témata krizových situací) 

   Defence status: DEFENDED
   Obrátilová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 9. 2018
   Disertační práce Eva Obrátilová Některé projevy tradičního nazírání světa v komunikaci mluvčích mongolského jazyka (Vybraná témata krizových situací) Abstrakt Tato disertační práce si klade za cíl popsat některá specifika ...
  • Onomatopoie a mimetika v korejštině 

   Defence status: DEFENDED
   Ferklová, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 30. 9. 2010
   V teto praci jsou analyzovana korejska onomatopoie a mimetika, pro nez je uzfvan zastresujfcf termfn slova zobrazujfcf. Po definici onomatopoif a mimetik jsou posouzeny hlavnf argumenty jejich rozdflne klasifikace jako ...
  • Reflexe vztahu člověka a koně v ústní tradici Mongolska a Východního Slovenska 

   Defence status: DEFENDED
   Miškaňová, Ľudmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   Význam koně v životě a kultuře kočovných společností je známou skutečností. Koní se týká velká část mongolských orálních tradic a folklóru. Kůň však hraje důležitou roli i v orální tradici usedlých evropských národů. ...
  • Současná výtvarná scéna v Ulánbátaru 

   Defence status: DEFENDED
   Prachařová, Rebeka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 3. 2012
   Bakálářská práce se zabývá průzkumem výtvarné scény v Ulánbátaru, zaměřuje se na malířství a podává analýzu jeho současného stavu. Nejprve stručně popisuje dějiny mongolského malířství od 16. století a vznik tradičního ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV