• Molekulární mechanismus regulace funkce neutrální trehalasy Nth1 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Miroslava (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Enzym neutrální trehalasa (Nth1, EC 3.2.1.28), pocházející z kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae, pomáhá těmto organismům přežít v nepříznivých životních podmínkách. Nth1 hydrolyticky štěpí zásobní a ochranný disacharid ...
  • Příprava a charakterizace neutrální trehalasy pro strukturní studie 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Předkládaná diplomová práce je součástí projektu, jehož cílem je vyřešení struktury trehalasové domény neutrální trehalasy Nth1 pocházející ze Saccharomyces cerevisiae. Hlavním cílem této diplomové práce je příprava nových ...
  • Studium faktorů ovlivňující vazebnou specifitu 14-3-3 proteinů. 

   Defence status: DEFENDED
   Veisová, Dana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 10. 2013
   111 10. Souhrn Proteiny 14-3-3 jsou dimerní molekuly s charakteristickým tvarem a velikostí okolo 30 kDa vyskytující se ve všech eukaryotických organismech. Zastávají klíčové role v rozmanitých buněčných procesech, jako ...
  • Studium interakcí DNA-vazebné domény proteinu FOXO3 s nízkomolekulárními látkami 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejš, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Tato diplomová práce je součástí projektu, jehož cílem je vývoj nízkomolekulárních látek schopných inhibovat interakci lidského transkripčního faktoru FOXO3 s DNA. Hlavním cílem této diplomové práce je charakterizace ...
  • Studium molekulárních mechanismů regulace signálních proteinů 

   Defence status: DEFENDED
   Kylarová, Salome (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   CZ Předložená práce se zabývá studiem regulačních mechanismů dvou důležitých signálních proteinkinas a slibných cílů terapeutického zásahu, ASK1 a CaMKK2. Proteinkinasa ASK1 je důležitým členem MAP3K proteinkinasové rodiny. ...
  • Studium stability katalytické domény neutrální trehalasy pomocí diferenční skenovací fluorimetrie 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Předkládaná bakalářská práce je součástí projektu, jehož záměrem je krystalizace trehalasové domény neutrální trehalasy Nth1 ze Saccharomyces cerevisiae. Hlavním cílem této bakalářské práce je optimalizace purifikačního ...
  • Úloha Bmh proteinů v regulaci kvasničného enzymu neutrální trehalasy Nth1. 

   Defence status: DEFENDED
   Macáková, Eva (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 12. 2013
   116 9. Souhrn Neutrální trehalasa 1 je kvasničný enzym z rodiny hydrolas, který katalyzuje štěpení trehalosy na dvě molekuly glukosy. Trehalosa je neredukující disacharid, který slouží v buňkách kvasinek jako zdroj uhlíku ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV