Now showing items 1-17 of 17

  • Adsorption of Metal Atoms and Growth of Metal Nanostructures on Silicon Surface - STM Study 

   Defence status: DEFENDED
   Alexandridis, Michael (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 12. 2021
   Chování kovů III (Al) a IV (Sn) skupiny na povrchu Si(100) bylo studováno metodou skenovací tunelové mikroskopie v teplotním rozmezí 115 K až 350 K. Vývoj délek cínových řetíšků při pokojové a vyšší teplotě byl studován ...
  • Adsorption of Metal Atoms and Growth of Metal Nanostructures on Silicon Surface - STM Study 

   Defence status: RECOGNIZED
   Alexandridis, Michael (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 1. 2022
   Chování kovů III (Al) a IV (Sn) skupiny na povrchu Si(100) bylo studováno metodou skenovací tunelové mikroskopie v teplotním rozmezí 115 K až 350 K. Vývoj délek cínových řetíšků při pokojové a vyšší teplotě byl studován ...
  • Analýza fluktuací tunelového proudu v STM 

   Defence status: DEFENDED
   Sopoušek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Práce se zabývá analýzou fluktuací tunelového proudu v skenovací tunelovací mikroskopii (STM). Je studována dynamika atomů Sn na povrchu Si (111) 7x7 za použití časového záznamu tunelového proudu. Z jeho zpracování jsou ...
  • Early stages of indium growth on the Si (100) surface 

   Defence status: DEFENDED
   Javorský, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Samo-organizované řetízky z atomů kovů III a IV skupiny na povrchu Si(100)-2×1 jsou předmětem výzkumu pro možné aplikace v nanosoučástkách. V této disertační práci pomocí skenovací tunelové mikroskopie (STM) experimentálně ...
  • Interaction of group III and IV metals with Si(100) surface in temperature range from 20 to 800K 

   Defence status: DEFENDED
   Setvín, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   1 Title: Interaction of group III and IV metals with Si(100) surface in temperature range from 20 to 800 K Author: Martin Setvín Department: Departement of Surface and Plasma Science Supervisor of the doctoral thesis: Doc. ...
  • Manipulace s atomy na povrchu křemíku pomocí rastrovacího tunelového mikroskopu 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Michael (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Modification of silicon surfaces for selective adsorption 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Práce se zabývá adsorpcí ftalocyaninů na cínem a indiem pasivovaných površích křemíku Si(111) s rekonstrukcí √3 × √3 při pokojové teplotě. Pomocí skenovací tunelové mikroskopie byly získány atomárně rozlišené obrázky ...
  • Studium adsorpce a mobility atomů Al na povrchu Si(100) 

   Defence status: DEFENDED
   Majer, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Tématem práce je r st hliníkových útvar jednorozm rných etízk na povrchu Si(100). Pomocí STM byly zm eny r stové charakteristiky Al na Si(100) p i pokojové a vy í teplot a r zných hodnotách pokrytí. Výsledky jsou diskutovány ...
  • Studium adsorpce atomů kovů na povrchu Si(111) 7x7 pomocí STM 

   Defence status: DEFENDED
   Setvín, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
   Cílem práce je studium přeskoků jednoho atomu stříbra mezi adsorpčními pozicemi uvnitř půlcely povrchu Si(111) rekonstrukce 7×7. Z jejich studia je možné určit aktivační energie a frekvenční prefaktory pro přeskoky mezi ...
  • Studium adsorpce kovů na Si(100)2×1 pomocí STM při nízkých teplotách 

   Defence status: DEFENDED
   Majer, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Práce se zabývá přípravou UHV aparatury umožňující měření skenovacím tunelovým mikroskopem při nízkých teplotách a studiem jednorozměrných hliníkových struktur na povrchu Si(100)2 × 1. Byla provedena kalibrační měření ...
  • Studium heteroepitaxe kovů na povrchu Si(100)2x1 pomocí STM 

   Defence status: DEFENDED
   Javorský, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Studium interakce hrotu rastrovacího tunelového mikroskopu s atomy kovu na povrchu křemíku 

   Defence status: DEFENDED
   Turčinková, Dana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
  • Studium mobility atomů kovů na povrchu Si(100) pomocí STM 

   Defence status: DEFENDED
   Rozbořil, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Práce se zabývá studiem difúze kovů III. a IV. skupiny na povrchu Si(100). Jsou popsány tři různé metody, jak je možné určit hodnoty difúzních bariér a diskutovány neshody v publikovaných výsledcích. Růst hliníku na Si(100) ...
  • Studium pohyblivosti atomů kovů na povrchu Si(100)2×1 pomocí STM 

   Defence status: DEFENDED
   Rozbořil, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Studium růstu 1-D struktur obsahujících atomy kovů III a IV skupiny pomocí STM 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Michael (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 9. 2011
   Práce se zabývá studiem struktur Al a Sn na povrchu Si(100) s rekonstrukcí 2$\times$1 pomocí STM. Jsou studovány zvláštnosti zobrazování a morfologie kovových struktur. Z STM měření jsou pro Al a Sn získány růstové ...
  • Štúdium adsorpcie a pohyblivosti molekúl ftalocyanínov na pasivovanom povrchu kremíku pri zníženej teplote pomocou STM 

   Defence status: DEFENDED
   Szabo, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Práca sa zaoberá prípravou experimentu pre štúdium adsorpcie molekúl ftalocyanínu na povrchu kremíka pasivovaného cínovou rekonštrukciou. Hlavnou používanou experimentálnou technikou je zobrazovanie povrchu skenovacím ...
  • Vliv snižování teploty povrchu křemíku Si(100) na morfologii růstu kovu při malém pokrytí 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Práce se zabývá studiem růstu cínových řetízků na povrchu Si(100) připravovaných napařováním při teplotách nižších než pokojová. Pomocí skenovací tunelové mikroskopie (STM) byly ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV