Now showing items 1-20 of 37

  • Aktuální stav eGovernmentu na vybraných krajských úřadech v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kudrna, Čeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   This diploma thesis entitled The current situation of eGovernment in selected regional offices in the Czech Republic is centered on actual state of electronic public administration at Czech regional offices. Author of the ...
  • Alternativní online marketing digitálních infoproduktů 

   Defence status: DEFENDED
   Šebor, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   This diploma thesis introduces alternative online marketing of digital infoproducts, it's position in the marketing area and it's advantages. Explains and evaluates principles and techniques of alternative online ...
  • Audit znalostního managementu 

   Defence status: DEFENDED
   Kubálková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   (in English): The thesis investigates knowledge management in the context of information science and human resources management strategy. It includes (1) analysis of the current status of knowledge management and the ...
  • Bannerová reklama na Internetu: Minulost, přítomnost, budoucnost 

   Defence status: DEFENDED
   Pastuchová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Cílem této diplomové práce je podrobné představení problematiky bannerové reklamy, vysvětlení klíčových pojmů spjatých s tímto fenoménem a seznámení s historií, současností i novými trendy v této oblasti. Součástí je ...
  • Digitální propast v Africe a způsoby překlenutí 

   Defence status: DEFENDED
   Balhar, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 9. 2009
   Cílem bakalářské práce je popsat a zhodnotit digitální propast na černém kontinentu a představit projekty zaměřené na boj s tímto problémem. Úvodní kapitola vymezuje pojem digitální propast, uvádí její příčiny, důsledky a ...
  • Fenomén digitální propasti v době rozvoje demasifikovaných médií 

   Defence status: DEFENDED
   Pečiva, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Závěrečná práce se zabývá zmapováním využití síťových médií jako jednoho z nástrojů politické komunikace během událostí, které jsou nazývány arabské jaro (arabské revoluce). Vychází z hypotézy, že někteří lidé v nedemokratických ...
  • Finanční služby v prostředí nových médií 

   Defence status: DEFENDED
   Dubois, Julien (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Bc. Julien Dubois Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Diplomová práce Finanční služby v prostředí nových médií Financial services in the new media environment Abstrakt v anglickém jazyku Abstract in English This ...
  • Informace jako ekonomický statek, hodnota a role informace na trzích. Teorie a praxe ekonomie informací: nové aplikace ekonomických mechanismů 

   Defence status: DEFENDED
   Jarmarová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Tématem diplomové práce je ekonomie informací, hodnota a role informace na trzích s ohledem na vývoj informačních technologií. Práce je rozdělena do třech hlavních kapitol. První část přináší ucelený pohled na problematiku ...
  • Informace jako ekonomický statek. Hodnota a role informace na finančním trhu 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Diplomová práce popisuje roli a hodnotu informací na finančních a kapitálových trzích. Vychází z toho, že z informacemi a nabytými znalostmi by mělo být zacházeno jako s aktivy. Práce popisuje, jak je s těmito aktivy ...
  • Informační asymetrie v ekonomice a příklady jejich vlivu na trzích 

   Defence status: DEFENDED
   Šindelář, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Tématem práce je charakteristika vývoje ekonomie informací, zejména teorie asymetrických informací, a vliv informačních asymetrií na jednání účastníků tržních vztahů. Prvotním cílem práce bylo vytvořit komplexní obraz ...
  • Informační ekonomika a její aplikace v oblasti vzdělávání informačních pracovníků 

   Defence status: DEFENDED
   Dohnalíková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Thesis "Information economics and its potential in education of information specialists" aims to define the basic assumptions and concepts of this area of human knowledge, to analyze the state of the information economics ...
  • Informační management orgánů ústřední státní správy (komparativní studie) 

   Defence status: DEFENDED
   Šidlichovská, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 11. 2010
   The rigorous thesis is focused on information management of central state administration and on a way of analysing it. In the first part initial insight into the problem is provided and essential specifics which are related ...
  • Internet jako nástroj komunikace neziskových organizací 

   Defence status: DEFENDED
   Kopencová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   Diplomová práce popisuje možnosti využití prostředí internetu pro marketingové a fundraisingové aktivity neziskových organizací v České republice s důrazem na kvalitu webových prezentací neziskových organizací. Za tímto ...
  • Internetová reklama jako nástroj současného marketingu v informační společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Šílová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Práce se zabývá internetovým marketingem a poukazuje na vývoj internetové reklamy. Významná část práce je věnována současným trendům marketingu na internetu, zejména kontextovým reklamním systémům. Rozebírány jsou i modely ...
  • Koncepce překlenování digitálních propastí 

   Defence status: DEFENDED
   Antonů, Vilém (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Cílem této diplomové práce je zmapování fenoménu digitálních propastí (digital divide) a koncepcí, které přispívají k jejich překlenutí. Nejprve je zde pojednáno o vývoji informační společnosti a jím ovlivněném vývoji ...
  • Krizová komunikace firmy skrze sociální média 

   Defence status: DEFENDED
   Píšťková, Jindra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
  • M-commerce jako nový fenomén nakupování 

   Defence status: DEFENDED
   Dlouhá, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   (česky): Práce se zabývá fenoménem m-commerce. Ve stručné historii je popsán vývoj a zlomové okamžiky pro rozvoj tohoto segmentu a jeho následná adaptace. Dále je pojednáno o typech transakcí, které jsou přes mobilní ...
  • Malé a střední podniky v informační ekonomice - vliv ICT na konkurenceschopnost 

   Defence status: DEFENDED
   Tomečková, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Práce se zabývá vlivem informačních a komunikačních technologií na konkurenceschopnost podniků v informační ekonomice. Úvodní část práce obecně definuje informační společnost a vysvětluje základní terminologii ve vztahu k ...
  • Nové trendy v systémech pro platby za digitální obsah 

   Defence status: DEFENDED
   Horáčková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Diplomová práce je zaměřena na nové trendy v systémech pro platby za digitální obsah. V úvodní kapitole jsou stručně popsány stávající druhy elektronických platebních systémů. Další část práce představuje zahraniční výzkumy ...
  • Paradox produktivity v kontextu informační společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníčková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Tématem diplomové práce je využití informačních a komunikačních technologií a hodnocení efektivnosti investic do těchto technologií v podnikové sféře se zaměřením na české prostředí. Základním cílem je shrnout teoretické ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV