• Antireligoznaja propaganda na stranicach žurnala "Bezbožnik" 

   Defence status: DEFENDED
   Kishkina, Aleksandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Diplomová práce je věnována analýze protináboženské propagandy, kterou vedla bolševická vláda ve 20. a 30. letech na příkladu materiálů otištěných v časopise Bezbožnik. V práci je nastíněn historický kontext sovětské ...
  • Člověk, stát a právo v myšlení Pavla Novgorodceva 

   Defence status: DEFENDED
   Zemánek, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Práce se zabývá dílem ruského právního filosofa P. I. Novgorodceva s důrazem na koncepty přirozeného práva, společenského ideálu, individualismu, liberalismu, právního státu a demokracie. Novgorodcevova interpretace uvedených ...
  • Filosofické dílo Nikolaje Losského 

   Defence status: DEFENDED
   Haicl, Matouš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Práce představuje filosofický systém Nikolaje Losského. Jsou uvedeny základní biografické údaje a poté je Losského filosofie vykládána z hlediska tří oblastí - gnozeologie, metafyziky a etiky. Losskij budoval svůj systém ...
  • Filosofie dějin Lva Gumiljova 

   Defence status: DEFENDED
   Šmejkal, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Práce je věnovaná filosofii dějin Lva Nikolajeviče Gumiljova, jeho teorii etnogeneze a pasionarity. Práce nejdříve stručně představuje život a dílo tohoto myslitele, následně se zaměřuje na podněty, které předcházely hlavní ...
  • Filosofie pedagogiky Sergeje Gessena 

   Defence status: DEFENDED
   Slobodová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Práce se zaměřuje na osobnost Sergeje Iosifoviče Gessena, ruského filosofa a emigranta, který v meziválečné době působil v Československu. Hlavním účelem je představit Gessenovu filosofii pedagogiky, a to především ...
  • Generální ředitel Škodových závodů v Plzni Vilém Hromádko a jeho obchodní vztahy se Sovětským svazem 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   The thesis is focused on Vilem Hromadko, an engineer who had a signifiant influence on industrial production in former Czechoslovakia, but also in Poland and USSR. During his life, Vilem Hromadko met J. V. Stalin in person, ...
  • Národní idea v pojetí Ivana Iljina 

   Defence status: DEFENDED
   Zemánek, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Práce se zabývá dílem ruského myslitele I. A. Iljina s důrazem na sociální a politickou filosofii. Vzhledem k provázanosti a koherenci celého myslitelova díla je prostor věnován rovněž výkladu Iljinovy metafyziky, gnoseologie ...
  • Obraz malen'kogo čeloveka v tvorčestve N.V. Gogolja i A.P. Platonova 

   Defence status: DEFENDED
   Yakubenkova, Yulia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   and key words This bachelor thesis is an attempt at a detailed analysis of the term «little man». The first chapter includes coherent reviewing of different aspects of general formulation of the term. The second chapter ...
  • Obstojatel'stva vozniknovenija Russkoj pravoslavnoj cerkvi zagranicej 

   Defence status: DEFENDED
   Vydrin, Dmitry (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Práce se zabývá okolnostmi vzniku Ruské církve v zahraničí. V úvodní části stručně popsana situace Ruské pravoslavné církve před a po revoluci 1917 včetně rozkolů vzniklých v té době a pojednáno o historie vzniku ruské ...
  • Odraz ideologie československo-sovětského přátelství na příkladu pražského metra 

   Defence status: DEFENDED
   Razumňak, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This bachelor thesis introduces a reflection of period ideology and influence of the Soviet Union on Prague underground. Special chapter will be devoted to the influence of communistic and Soviet ideology on underground ...
  • Opinion and Attitude Formation by Russian Youths on the Fall of the USSR and the following 1990s 

   Defence status: DEFENDED
   Storozheva, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   The purpose of the research work was to discover and describe the main characteristics of young people's ideas about the collapse of the USSR and the 1990s in Russia as well as to define the specific features of opinion ...
  • Pojetí česko-ruských vztahů v díle A. V. Florovského 

   Defence status: DEFENDED
   Dopitová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 1. 2020
   This diploma thesis deals with a Russian historiographer Antonij Vasilyevich Florovsky and his contribution to the research of Czech-Russian relations. The aim of the work is to acquaint the reader with the content of his ...
  • Pojetí revoluce v díle N. A. Berďajeva 

   Defence status: DEFENDED
   Belinson, Maria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Tato práce se věnuje studiu pojetí revoluce v díle ruského filosofa N.A. Berd'ajeva. Nejprve je načrtnuta celková charakteristika díla tohoto filosofa a zvláštní pozornost je věnována jeho stylu. Hlavním cílem práce je ...
  • Pojetí ruské literatury v díle N. J. Osipova 

   Defence status: DEFENDED
   Bažantová, Natalia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   Práce je věnována osobnosti jednoho z představitelů vědecké inteligence z bývalé Ruské říše, ruskému psychiatrovi Nikolaju Jevgrafoviči Osipovovi. Zaměřuje se na jeho život, činnost v Československu, a hlavně na pojetí ...
  • Rusko v pojetí A. I. Gercena 

   Defence status: DEFENDED
   Kožíšková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá různými variantami pojetí Ruska formulovanými ve filosoficko- publicistickém a v prozaickém díle významného ruského myslitele 19. století A. I. Gercena, který působil v Rusku a následně jako ...
  • Rusko-řecké vztahy v 19. století. Osobnost Ioannise Kapodistriase 

   Defence status: DEFENDED
   Palečková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   (česky): Bakalářská práce se zaměřuje na rusko-řecké vztahy v 19. století s důrazem na osobnost Ioannise Kapodistriase. Je rozdělena do čtyř tematických celků. V prvním je nastíněn vznik prvního řeckého státu v novodobých ...
  • Ruský nihilismus a jeho reflexe ve vybraných antinihilistických románech 

   Defence status: DEFENDED
   Krotil, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   Tato práce pojednává o fenoménu ruského nihilismu a o jeho reflexi ve vybraných antinihilistických románech. Práce se nejprve zabývá ruským nihilismem a objasňuje jeho vznik, vývoj a projevy. Dále pojednává o antinihilistickém ...
  • Současná imigrace občanů Ruské federace do České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Pits, Anastasia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 26. 1. 2022
   Tématem této diplomové práce je současná imigrace ruských občanů do České republiky. Na téma je nahlíženo především v kontextu demografického deficitu a stárnutí populace. Ruská imigrace v České republice má dlouholetou ...
  • Spolková činnost ruskojazyčné menšiny v současné Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Šnajdrová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Bakalářská práce se věnuje tématu spolkové činnosti ruskojazyčné menšiny v současné Praze. Práce se zabývá zmapováním vývoje ruské imigrace na území dnešní České republiky během 20. století, a dále současným stavem ruské ...
  • Srovnání ruské a české recepce Korolenkovy prózy Slepý hudebník 

   Defence status: DEFENDED
   Vyhnálková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This thesis focuses on the elaboration and subsequent comparison of the Russian and Czech reception of the prose The Blind Musician by Russian writer Vladimir Galaktionovich Korolenko. The first chapters contain a brief ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV