• Arnošt Oliva (1875 - 1954) katecheta, katolický novinář a redaktor 

   Defence status: DEFENDED
   Romanovský, Dmytro (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   ARNOŠT OLIVA (1875 - 1954) CATECHIST, CATHOLIC JOURNALIST AND EDITOR This final work deals with a life and a work of a catechist, a catholic journalist, a contributing editor and a catholic priest, Arnošt Oliva. The aim ...
  • Církev, jak ji žil a myslel Oto Mádr 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Zeman, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Práce přináší prezentaci implicitní ekleziologie teologa a kněze Oto Mádra. Upozorňuje v rámci Mádrova života na jeho důrazy, sleduje, co je přínosné a nadčasové, a ukazuje, kde je třeba pokračovat v domýšlení postojů. ...
  • De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pluhař, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Diplomová práce "De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského" se zabývá jedním dnes trochu opomíjeným tématem věčného světa. V polovině 13 století se jednalo o velký intelektuální spor. Výsledkem tohoto dialogu bylo vyjasnění ...
  • Dynamická kognitivní struktura jako základ metody v teologii 

   Defence status: DEFENDED
   Regner, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Cílem dizertace je zodpovědět otázku, nakolik systematizace procesu lidského poznání může být základem pro teologickou metodu v postmoderní době. Hlavním předmětem bádání je především takzvaná "dynamická kognitivní struktura", ...
  • Eklesiologie Antonína Salajky (1901-1975) 

   Defence status: DEFENDED
   Nosek, Lukáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 6. 2011
   Eklesiologie Antonína Salajky (1901-1975) Disertační práce představuje eklesiologickou analýzu publikací prof. Antonína Salajky (1901-1975). První část se zaměřuje na biografii tohoto autora. Byl první českým katolickým ...
  • Farní společenství u kostela sv. Ignáce z Loyoly v Praze v letech 1950-1990 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vittek, Emanuel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Diplomová práce Farní společenství u kostela svatého Ignáce z Loyoly v Praze v letech 1950- 1990 pojednává, jak již hlásá název, o dějinách farního společenství během komunistického režimu. Studovány jsou dějiny kostela ...
  • František Norbert Hrachovský, O.Praem (1879-1943) 

   Defence status: DEFENDED
   Severin, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   ThDr. František Norbert Hrachovský, O.Praem (1879-1943) byl řeholním knězem z kláštera premonstrátů v Nové Říši a je zařazen do beatifikačního procesu Pavel Souček a druhové premonstráti z Nové Říše. Předkládaná práce ...
  • František Žák SJ (1862-1934) a teologie stvoření 

   Defence status: DEFENDED
   Žák, František (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Diplomová práce je zaměřená na osobnost Františka Žáka SJ (1862-1934) a jeho teologii stvoření. V první kapitole se zaměřím na vlastní životní příběh Františka Žáka. Představím jeho zásadní životní momenty a na jejich ...
  • Jan Merell (1904-1986) 

   Defence status: DEFENDED
   Sedlák, Zdeněk (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Diplomová práce vznikla jako výstup z inventarizace archivního fondu Jan Merell v dokumentačním středisku Centra dějin české teologie. Úvodní studie nabízí přehled o životě prof. Jana Merella, českého kněze, biblisty, ...
  • Jaroslav V. Sedláček (1860 - 1925), biblista a jazykovědec 

   Defence status: DEFENDED
   Solničková, Klára (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Diplomová práce pojednává o životě a díle předního českého biblisty, orientalisty a pedagoga české teologické fakulty Karlo-Ferdinandovy Univerzity v Praze, Jaroslava Sedláčka (1860-1925). Práce je členěná do dvou hlavních ...
  • Jazyk moderní apologie u C. S. Lewise 

   Defence status: DEFENDED
   Šmejdová, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 2. 2019
   ThLic. Bc. Barbora Šmejdová Název práce: Jazyk moderní apologie u C. S. Lewise Anotace Disertační práce se zabývá otázkou, jaký by měl být jazyk apologetiky v současném světě, aby bylo možné komunikovat obsah křesťanské ...
  • Jiří Reinsberg (1918-2004) ve světle písemné pozůstalosti 

   Defence status: DEFENDED
   Fořt, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Předkládaná práce je archivní pomůckou archivního fondu, tvořeného písemnou pozůstalostí Jiřího Reinsberga, českého kněze, významného činitele liturgického hnutí a obnovy, skauta, spisovatele a publicisty. Kromě základních ...
  • Josef Konstantin Miklík CSsR (1895-1966): život a dílo 

   Defence status: DEFENDED
   Machek, Vít (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 1. 2017
   Anotace: Obsahem diplomové práce je spolehlivé rozlišení života a díla dvou kněží a členů kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů), kteří žili a působili v první polovině 20. století v české provincii a jejichž ...
  • Kostel svatého Ignáce z Loyoly v Praze v letech 1950-1990 

   Defence status: DEFENDED
   Vittek, Emanuel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   Diplomová práce Farní společenství u kostela svatého Ignáce z Loyoly v Praze v letech 1950-1990 pojednává o dějinách farního společenství během komunistického režimu. Studovány jsou dějiny kostela samotného, duchovní správy, ...
  • Legio Angelica - historie a inspirace pro výchovu ministrantů 

   Defence status: DEFENDED
   Ettler, Dominik (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   Tato práce je zaměřena na výchovu ministrantů v Legio Angelica. Toto sdružení bylo založeno v roce 1929 emauzských benediktinem P. Methodem Klementem (1889-1979). Působilo do roku 1948 a dalo katolické církvi v Československu ...
  • Pavel Jan Souček O.Praem. (1877-1943) 

   Defence status: DEFENDED
   Lajčák, Ján (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   This Thesis focuses on an important personality of Premonstratensian Canonry in Nová Říše, that is Abbot Pavel Jan Souček, who passed away together with the group of his confraters in 1943 in the concentration camp in ...
  • Polemiky Antonína Lenze s Alfonsem Šťastným z Padařova 

   Defence status: DEFENDED
   Mikeš, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
   POLEMIKY ANTONÍNA LENZE S ALFONSEM ŠŤASTNÝM Z PADAŘOVA Jan Mikeš Práce je věnována polemikám teologa Antonína Lenze se svobodným myslitelem Alfonsem Šťastným z Padařova, které vznikaly v 80. letech 19. století. Spisy Alfonse ...
  • Povolání ženy ve filosofické a teologické reflexi Edith Steinové 

   Defence status: DEFENDED
   Smolová, Helena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 2. 2014
   The presented doctoral dissertation titled "The Vocation of a Woman in the Philosophical and Theological Reflection of Edith Stein" characterizes the development of the anthropological concept of Edith Stein ...
  • Původ a cíl člověka: Kompatibilita křesťanské zvěsti v interpretaci Tomáše Akvinského s pojetím evoluční psychologie 

   Defence status: DEFENDED
   Fuchsová, Aneta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Cílem práce je srovnat dva rozdílné pohledy na lidskou přirozenost: pohled křesťana poučený teologickou morálkou a pohled nevěřícího člověka, který se zabývá původem a cílem lidského bytí. Tyto dva pohledy budou reprezentovány ...
  • Snubní význam těla dle katechezí Jana Pavla II. 

   Defence status: DEFENDED
   Atanasova, Lucia (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV