Now showing items 1-20 of 106

  • Analýza, příprava a realizace vodáckých akcí 

   Defence status: DEFENDED
   Lukešová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 6. 5. 2008
   Title of theme Planning, preparation and realisation ofthe river operation (trips). Aim ofwork The creation of a material, which reflects current trends of water tourism, summarizes legislative conditions and demands ...
  • Beneficiární vlastník v daňovém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Olšarová, Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Diplomová práce: Beneficiární vlastník v daňovém právu Abstrakt v českém jazyce S pojmem beneficiární vlastník se nejčastěji setkáme v daňovém právu. Při splnění určitých podmínek umožňuje tento institut daňovým poplatníkům ...
  • Bibliografie českých učebnic přírodopisu 

   Defence status: DEFENDED
   Horníková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 1. 2014
  • Biologické a edukační uplatnění QR kódů 

   Defence status: DEFENDED
   Kršková, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Práce se zabývá zkoumáním možnosti využití QR kódů ve vzdělávání a v terénu na území České republiky. Ve druhé kapitole je na základě poznatků shromážděných z dostupných pramenů podán přehled historie vzniku QR kódů, jsou ...
  • Botanická ilustrace - mechorosty 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   This diploma thesis deals with Bryophyta studies as a part of curriculum at primary schools as well as at lower and upper grammar schools. It determines the field of studies and the expected outcomes in the Human and Nature ...
  • Bryologicky zaměřená exkurze na území Dolského mlýna pro žáky ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Davídková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   The aim of this thesis was to carry out an analysis of primary school textbooks considering bryophytes and bracken, as well as to plan a biological excursion in the area of Dolský Mlýn which would include mapping the ...
  • Daň darovací, dědická a z převodu nemovitostí v České republice a sousedních státech 

   Defence status: DEFENDED
   Jarabicová, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 1. 2009
   Záver Ako som spomínala na nejednom miesto mojej práce, v Českej republike prebiehajú neustále diskusie o budúcnosti transferových daní. Nejedná sa len o teoretické rozpravy, ale za posledných pár rokov bolo v Parlamente ...
  • Daň z finančních transkací 

   Defence status: DEFENDED
   Rychtaříková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Cílem diplomové práce je přiblížení koncepce daně z finančních transakcí s jejími historickými kořeny. Hlavní náplň práce spočívá především v deskripci daně z finančních transakcí v rámci zamýšlené posílené spolupráce ...
  • Daň z příjmů právnických osob 

   Defence status: DEFENDED
   Popová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 9. 2014
   1 RESUMÉ Daň z příjmů právnických osob Cílem mé diplomové práce na téma "Daň z příjmů právnických osob" je nastínit aktuální úpravu daně z příjmů právnických osob a zhodnotit nejdůležitější změny týkající se zákona č. ...
  • Daň z příjmů právnických osob a implementace směrnic Evropského společenství 

   Defence status: DEFENDED
   Pech, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
  • Daňová soustava a dohody o zamezení dvojího zdanění 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   1 Abstrakt: Daňová soustava a dohody o zamezení dvojího zdanění Tato diplomová práce na téma "Daňová soustava a dohody o zamezení dvojího zdanění" se zabývá praktickou stránkou problematiky výhodnosti využití mezinárodní ...
  • Daňové aspekty finančního a operativního leasingu 

   Defence status: DEFENDED
   Machek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   The present thesis analyzes the statutory regulation of leasing transactions in the Czech Republic, both from the perspective of the general legislation and from the perspective of the tax laws. Since operating and finance ...
  • Daňové aspekty holdingových společností Německa a Nizozemí ve vztahu k ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Ryneš, Oto (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Tato diplomová práce se skládá z teoretického popisu daňového pozadí německých a nizozemských holdingových společností ve vztahu k České republice. Práce analyzuje jednotlivé příjmy, které holdingové společnosti generují, ...
  • Daňové aspekty nakládání s nemovitostmi v kontextu vybrané zahraniční právní úpravy 

   Defence status: DEFENDED
   Břeň, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   75 Nájem nemovitostí je od DPH osvobozen pokud výslovně není zařazen zákonem do základní sazby, která se uplatní pro příklad u pronájmu prostorů k parkování vozidel (garáže, parkoviště), kempování, nebo dále snížené sazby ...
  • Daňové aspekty vlastnictví nemovitostí - komparace české a německé právní úpravy 

   Defence status: DEFENDED
   Lippert, Miloš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 5. 2006
  • Daňové sústavy vybraných krajín Európskej únie 

   Defence status: DEFENDED
   Balvan, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
  • Druhy rostlin uváděné v učebnicích ZŠ a SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Škrdlová, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
  • Ekologická daňová reforma 

   Defence status: DEFENDED
   Vinický, Robert (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 11. 2009
  • Eskymácké obraty 

   Defence status: DEFENDED
   Klein, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 2. 5. 2007
  • Freestyle na divoké vodě 

   Defence status: DEFENDED
   Migdauová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 3. 5. 2010
   Název práce Freestyle na divoké vod Cíl práce Zpracování tématu freestyle na divoké vod . Práce by m la poskytnout základní informace o historii a vývoji tohoto sportu a do sou asnosti. Metoda Zpracování informací z ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV