• 3D Genome Structure Visualisation 

   Defence status: DEFENDED
   Fléglová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
  • 3D structures of phosphorylation 

   Defence status: DEFENDED
   Kielarová, Anežka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Fosforylace je běžná post-translační modifikace proteinů využívaná téměř ve všech buněčných procesech. Přidání fosfátové skupiny na vedlejší řetězec aminokyseliny může z důvodu velikosti fosfátové skupiny a jejího negativního ...
  • Adaptor domains in signalling proteins: phosphorylation analysis and a role in mechanosensing 

   Defence status: DEFENDED
   Tatárová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 6. 2012
   P130Cas (Crk-associated substrate, CAS) je důležitým adaptorovým proteinem v integrínové signalizaci, který pozitivně ovlivňuje motilitu, invazivitu, proliferaci a přežívání buněk. CAS postrádá enzymatickou funkci, ale po ...
  • Anotace sekundární struktury 

   Defence status: DEFENDED
   Keil, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
  • Doménová a strukturní charakterizace tyrozinových fosforylačních míst proteinů v nádorových buňkách 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Dan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Fosforylace je důležitým mechanismem regulace funkce a aktivity proteinů. Fosforylace tyrosinu má zásadní roli v signálních drahách. U mnoha nádorových onemocnění byla zjištěna aberantní fosfotyrosinová signalizace. Má ...
  • Effects of phosphorylation on 3D conformation of proteins 

   Defence status: DEFENDED
   Tomčalová, Brenda (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Fosforylace je jedna z nejrozšířenějších proteinových posttranslačních modifikací. Pochopení funkce a regulace fosforylace je významné pro diagnózu a léčbu mnoha onemocnění. Tato práce shrnuje studie analyzující fosforylace ...
  • Existují sekvenční determinanty funkční divergence GTPáz? 

   Defence status: DEFENDED
   Kraus, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Malé GTPázy jsou významné proteiny ovlivňující řadu buněčných dějů. Ve své práci se zabývám porovnáním pěti nejvýznamnějších proteinových rodin malých GTPáz - Arf, Rab, Ran, Ras a Rho, abych identifikoval aminokyseliny ...
  • Fosforylace a její vliv na vznik rakoviny - bioinformatický pohled 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Nádorová onemocnění jsou častou příčinou smrti a jen v České republice ročně onemocní přes 70 tisíc lidí a více než 25 tisíc zemře. Tato onemocnění způsobují změnu buněčného metabolismu a jedním ze způsobů, jak se toto ...
  • Hidden Markov models as a tool for protein secondary structure prediction 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kraus, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Hidden Markov modely jsou ideálním nástrojem na analýzu sekvencí, proto se využívají i v predikci sekundární struktury proteinů. V současnosti existuje několik nástrojů k predikci sekundární struktury proteinů a část z ...
  • Identifikace transproteinových porů v proteinech 

   Defence status: DEFENDED
   Faltejsková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
  • In search of DUSP specificity 

   Defence status: DEFENDED
   Sladeček, Stanislava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Duálně specifické fosfatázy (DUSP) jsou enzymy, které defosforylují fosfoserinové/threoninové a fosfotryrozínové zbytky na jednom substrátu. Většina z nich specificky defosforyluje rodinu mitogeny-aktivovaných protein kináz ...
  • In silico predikce posttranslačních modifikací 

   Defence status: DEFENDED
   Basíková, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Posttranslační modifikace mají důležitou úlohu v regulaci buněčných pochodů včetně metabolismu, růstu, diferenciace, transkripční aktivace, membránového přenosu a buněčného stárnutí. Experimentální detekce PTM (zejména ...
  • Metódy pre určovanie homozygotných častí genómu 

   Defence status: DEFENDED
   Genči, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 6. 2021
   Práce pojednává o výskytu homozygotních částí genomu, jejich původu a způsobech jejich určení. Pomocí analýzy dvou vzorků poskytnutých Institute of Neurology, Uni- versity College London, se v ní sledují rozdíly v detekci ...
  • Moderní metody predikce sekundární struktury proteinů a jejich srovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Kraus, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   V současnosti existuje několik nástrojů k predikci sekundární struktury proteinů, většina moderních metod používá algoritmy, jako jsou skryté Markovovy modely nebo umělé neurální sítě. Ve své práci se proto pokusím s nimi ...
  • Porovnanie vplyvu fosforylácie tyrozínov SH3 domén na väzbu ich interakčných partnerov 

   Defence status: DEFENDED
   Tatárová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 6. 2010
   Pochopenie vplyvu fosforylácie na funkčnosť proteínu je veľmi dôležité z hľadiska formovania dynamických biologických procesov akými sú napr. umlčovanie génov, bunkový rast, diferenciácia alebo apoptóza. Táto práca sa ...
  • Role proteinů SNW/SKIP v sestřihu 

   Defence status: DEFENDED
   Hollá, Sandra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   SNW proteiny se řadí mezi jaderné esenciální faktory, jejichž název byl odvozen od konzervovaného motivu SNW, který nalezneme u jednotlivých zástupců napříč celou eukaryotní nadříší. SNW proteiny se podílí na regulaci mnoha ...
  • Structural characterisation of Prp45 and its interaction partners 

   Defence status: DEFENDED
   Kulhánková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Prp45 je SNW protein, který je součástí spliceozomu, a tedy se účastní sestřihu pre-mRNA na mRNA. Ve spliceozomu se Prp45 přidává před sestřihovými reakcemi jako součást NTC komplexu. Prp45 má několik známých interakčních ...
  • Strukturně- a sekvenčně-závislá identifikace funkčně významných aminokyselin v proteinové rodině. 

   Defence status: DEFENDED
   Peclinovská, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Skupina malých GTPáz tvoří přes dvacet proteinových rodin v super třídě P-loop a má v buňce velmi rozličné funkce. Malé GTPázy regulují tvorbu vezikulárních váčků, cytoskelet a jaderný transport. Podílejí se též na buněčné ...
  • Strukturní základy buněčné invasivity 

   Defence status: DEFENDED
   Hrčkulák, Dušan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Individuální buněčná invasivita může být améboidního a mezenchymálního typu. Mezenchymální invasivita je závislá především na formování adhezivních struktur, jako jsou podosomy, invadopodia a fokální adheze, na které je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV