• Alfred Schütz - filosofie a sjednocení společenských věd 

   Defence status: DEFENDED
   Špecián, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 23. 3. 2011
  • La conception du quotidien 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 30. 6. 2010
   Pojetí každodennosti ve filosofii Emmanuela Levinase v dialogu s Martinem Heideggerem Pojetí každodennosti u Levinase nám ukazuje, že svět, s nímž jsme nejvíce obeznámeni a na nějž jsme nejvíce zvyklí, nemusí být pojímán ...
  • Časovost u Maurice Merleau-Pontyho, Od vnímání k dějinnému subjektu 

   Defence status: DEFENDED
   Turínek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Záměrem předkládané práce je pojednat o časovosti v raném díle francouzského fenomenologa Maurice Merleau-Pontyho, především v jeho stěžejní práci Fenomenologii vnímání. Času zde Merleau-Ponty rozumí jako pohybu časení, ...
  • De l'émergence de l'Europe comme question 

   Defence status: DEFENDED
   Arens, Nicolas (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 20. 8. 2009
   In this thesis we attempt to reveal Patočka's conception of the idea of Europe and his vision of the Post-European world. According to Patočka, Europe is based on the idea of the "empty freedom", which had ...
  • De l'intentionnalité au sentir: la conscience non-intentionnelle dans la philosophie d'Emmanuel Lévinas 

   Defence status: DEFENDED
   Detistova, Anastasia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 20. 8. 2009
   This thesis attempts to reveal Levinas' conception of sensibility which aims to separate hylé and morphé of Husserl's intentionality in order to discover non-intentional sensibility irreductible to intentional ...
  • De la phantasía en phénoménologie 

   Defence status: DEFENDED
   Fazakas, István (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 21. 11. 2019
   RESUME (FRANÇAIS): Dans le présent travail, nous partons de la thèse selon laquelle un changement du concept du phénomène - comme celui qui s'est accompli dans les dernières décennies dans la phénoménologie contemporaine ...
  • Funkce řeči u Husserla a Merleau-Pontyho 

   Defence status: DEFENDED
   Puc, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Funkce řeči u Husserla a Merleau-Pontyho Tématem práce je proměna intencionální funkce řeči mezi E. Husserlem a M. Merleau-Pontym. Intencionální funkcí řeči máme na mysli proměnu vyjadřovaného smyslu, kterou zapříčiňuje ...
  • Husserl a neurofenomenologie: Epoché, interview, praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Ježek, Rostislav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   Bc. Rostislav Ježek Diploma thesis - Husserl and neurofenomenology: Epoché, interview, practice Abstract The theme of this work is conception of practical usage of epoché in phenomenology, where epoché is carried out by ...
  • L'itinéraire de la signifiance éthique dans Autrement qu'être ou au-delà de l'essence d'Emmanuel Levinas 

   Defence status: DEFENDED
   Bierhanzl, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 15. 9. 2012
   The paper here presented attempts to retrace the course of the ethical signifying. Although the main characteristic feature of this movement of signifying is the « for-the-other », we show that following the double ...
  • Jevení a spása. Subjektivita v materiální fenomenologii Michela Henryho 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   Disertační práce zkoumá možnosti fenomenologické filosofie zabývat se otázkou spásy v křesťanském smyslu s ohledem na projekt materiální fenomenologie Michela Henryho. Poslední trojice knih Michela Henryho znamenala v jeho ...
  • Der Mensch in Leben 

   Defence status: DEFENDED
   Held, Lukas Amadeus (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   The object of our master-thesis is to draw a comparison between Michel Henry's phenomenology of life and Hans Blumenberg's philosophical anthropology, in order to show that both philosophies can enrichen each other and ...
  • Merleau-Pontyho dialog s vědou 

   Defence status: DEFENDED
   Lockenbauer, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Cílem tohoto textu je nastínit způsob, jakým Merleau-Ponty pojímal na počátku své filosofické dráhy vědecké myšlení. V rámci své filosofické pozice odmítá takové pojetí vědy, které z ní činní nástroj k odhalení reálně ...
  • Možnosti etiky ve filosofii Martina Heideggera 

   Defence status: DEFENDED
   Wheeler, Tamara Anne (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
  • Phénomène, sens et substrat - pour une métaphysique phénoménologique 

   Defence status: DEFENDED
   Michel, Beat (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 3. 10. 2020
   Phenomenon, sense and substrate - the case for a phenomenological metaphysics What is the substrate of consciousness, or what is it that "makes consciousness"? Asking this question amounts to not being satisfied with an ...
  • Phénoménologie de l'espace politique chez Maurice Merleau-Ponty et Jan Patočka 

   Defence status: DEFENDED
   Di Fazio, Caterina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
   Phenomenology of Political Space Phenomenology of Political Space is an attempt to provide both a genealogical and a phenomenological account of a subject that philosophy rarely confronts, namely political space. Our ...
  • Phénoménologie du Toucher: Lectures éthiques de paradigmes discontinus 

   Defence status: DEFENDED
   Molina García, Erika Natalia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 15. 12. 2018
   Phenomenology of touch. Ethical readings on discontinuous paradigms. Touch is not only the sense that allows us to appreciate shapes and textures. It is also the sense that allows us to feel the tenderness of a caress or ...
  • Pojem objektu v Husserlově fenomenologii a jeho předobraz v Aristotelově Metafyzice 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Zavřel, Viktor (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 19. 11. 2021
   The presented dissertation aims to present the concept of an object, which we can observe in Husserl's phenomenological philosophy. It highlights the four basic meanings of an object and tries to connect them. This work ...
  • Le problème de l'immanence chez Deleuze lecteur de Sartre 

   Defence status: DEFENDED
   Soskin, Jonathan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
   Jonathan Soskin June 2012 Master Erasmus Mundus Europhilosophie The problem of immanence in Deleuze's reading of Sartre Abstract This paper intends to explore, more partly than partially, the relationship between the ...
  • Problém vztahu části a celku u Christiana Ehrenfelse a Edmunda Husserla 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušek, Hynek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Cílem této práce bylo předznačit prostor vyhrazený motivům, kvůli nimž se na konci 19. století zčistajasna vynořila řada koncepcí tvarových kvalit,figurálních momentů,fundovaných obsahů či jak jinak jejich autoři nazývali ...
  • Předreflexivní sebevztah vědomí a konstituce "Já". Husserl a Sartre 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušek, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   The study concentrates on possible connection between phenomenological thought of Edmund Husserl and Jean-Paul Sartre by focusing on the way by which each of them frames pre-reflexive self-awareness of consciousness and ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV