Now showing items 1-20 of 50

  • Analýza příjmení v Chrástu (u Plzně): geografické aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Kouba, Čestmír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   ANALÝZA PŘÍJMENÍ V CHRÁSTU (U PLZNĚ): GEOGRAFICKÉ ASPEKTY Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá geografickým využitím prostorových informací o příjmeních. Práce je založena na případové studii zájmové obce Chrást (u ...
  • Analýza regionální nezaměstnanosti v České republice během hospodářské recese 2008-2009 

   Defence status: DEFENDED
   Lavický, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Regionální míra nezaměstnanosti je jeden z nejpoužívanějších ukazatelů pro hodnocení obecných regionálních nerovností v České republice po roce 1989. Cílem předkládané práce je analyzovat faktory podmiňující variabilitu ...
  • Budování sociálního státu v rozvojových zemích: případová studie z indického venkova 

   Defence status: DEFENDED
   Kubelková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Příznivý makroekonomický růst řady rozvojových zemí je doprovázen voláním po sociálně spravedlivějším rozvoji. "Budování sociálního státu" přináší řadu významných změn v mnoha rozvojových zemích a systém sociální ochrany ...
  • České nevládní organizace a rozvojová intervence 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušek, Roman (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 6. 2006
  • Dlouhodobý vývoj naděje dožití ve světě 

   Defence status: DEFENDED
   Jílková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Na konci 18. století začala naděje dožití ve světě stoupat a stále roste. Tato práce charakterizuje její dlouhodobý vývoj s důrazem na období po roce 1800, přičemž jsou přiblíženy začátky soustavného růstu a jeho dynamika. ...
  • Efektivita projektů rozvojové pomoci a hodnocení vybraných projektů rozvojové pomoci ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Peštová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • Faktory ovlivňující využívání systémů pro hospodaření s dešťovou vodou pro domácí potřebu pitné vody ve venkovských oblastech rozvojových zemí 

   Defence status: DEFENDED
   Cahlíková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Tato diplomová práce pojednává o systémech pro sběr dešťové vody (RWH systémy), fungujících za účelem dodávat kvalitní pitnou vodu pro domácí spotřebu ve venkovských oblastech rozvojových zemí. Hlavním cílem práce bylo ...
  • Genderové nerovnosti v Keni 

   Defence status: DEFENDED
   Sehnalová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Diplomová práce se zabývá genderovými nerovnostmi v Keni. Cílem práce je určení pozice Keni ve Východoafrickém společenství dle genderových nerovností. Zmíněné postavení Keni mezi státy Východoafrického společenství je ...
  • Geografické aspekty ovocnářsko-zelinářského průmyslu: Česko v globálním kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Járová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Diplomová práce si klade dva základní cíle. Prvním cílem je analyzovat současný globální hodnotový řetězec ovoce a zeleniny a mezinárodní trh s jablky. Druhým cílem je provést analýzu hodnotového řetězce jablka v Česku a ...
  • Geografie příjmových nerovnoměrností ve světě 

   Defence status: DEFENDED
   Hasman, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   J. Hasman: Geografie příjmových nerovnoměrností ve světě 3 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá mezinárodní srovnatelností příjmových nerovnoměrností a analýzou faktorů ovlivňujících rozložení příjmu. Jejími hlavními ...
  • Globalizace, vojenská moc a stát 

   Defence status: DEFENDED
   Fendrych, Luboš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Cílem diplomové práce je testovat platnost predikcí teorií neorealismu, institucionálního neoliberalismu a kritické geopolitiky o dopadech ekonomické globalizace, respektive rovnováhy moci na strukturu ozbrojených sil ...
  • Hodnocení efektivnosti zahraniční rozvojové spolupráce Česka v období 1996-2010 

   Defence status: DEFENDED
   Peštová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   Předkládaná diplomová práce se zabývá efektivností bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Na základě odborné literatury zabývající se efektivností rozvojové spolupráce a pravidly pro správné ...
  • Hodnocení systému mezinárodní dělby práce pomocí analýzy sítí 

   Defence status: DEFENDED
   Skyva, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit systém mezinárodní dělby práce a jeho vývojové tendence pomocí analýzy sítí. Systém jednotlivých států je hodnocen strukturou podobností na základě jejich odvětvové specializace. ...
  • Hunger games: Discourses of the G7 New Alliance for Food Security and Nutrition in Africa 

   Defence status: DEFENDED
   Milerová Prášková, Dagmar (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 9. 2022
   The New Alliance for Food Security and Nutrition was launched in 2012 as the main G7 initiative to combat hunger in Africa. Its proclaimed objective was to facilitate cooperation between selected African countries and ...
  • Imaginative geographies of developing world: an analysis of practices in Czech geographic and travel magazines 

   Defence status: DEFENDED
   Winkler, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Tato studie se zabývá rolí současné cestopisné a cestovatelské literatury v jejich souvislosti s tvorbou a reprodukováním prostorové identity a imaginativní geografie ve vztahu k "rozvojovému světu". Používá metodu diskurzivní ...
  • The Inclusion of the Syrian Refugees in the Jordanian Labour Market 

   Defence status: DEFENDED
   Kvasničková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   This thesis aims to look at the inclusion of the Syrian refugees in the Jordanian labour market. By using a theory of planned behaviour as a framework combined with other development theories, the thesis defines three ...
  • Inkluze osob se zdravotním postižením do projektů české zahraniční rozvojové spolupráce 

   Defence status: DEFENDED
   Janušová, Nela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
   This thesis deals with the issue of inclusion of persons with disabilities in development cooperation projects. The first part of this thesis justifies the importance of the chosen topic. Based on the sources available and ...
  • Intervence využívající "komunitou vedeného přístupu k celkové sanitaci" (CLTS) v rozvojových zemích: analýza zkušeností z praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Ficek, František (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Intervence využívající "komunitou vedeného přístupu k celkové sanitaci" (CLTS) v rozvojových zemích: analýza zkušeností z praxe Téměř jedna miliarda lidí v rozvojových zemích stále nemá přístup k základním sanitačním ...
  • Konvergence zemí a regionů EU: empirická analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Smíšek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
  • Land grabbing (uchvácení půdy) v rozvojových zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Hučík, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Cílem této práce je podat souhrn současných poznatků a informací o land grabbingu, tedy o rozsáhlých záborech půdy pro zemědělské účely, a to zejména v rozvojových zemích. Tyto investice jsou vynakládány z řady různých ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV