• Adenosinergní signalizace: role v neuroprotekci a neurodegeneraci 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   The aim of this bachelor thesis is to describe basic and the most important mechanisms of adenosine signaling, especially in the central nervous system, where the purine nucleoside adenosine plays important role like ...
  • Adenosinové receptory a transportéry v srdci potkana: vliv adaptace na chronickou hypoxii 

   Defence status: DEFENDED
   Neumannová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   1. Abstrakt Adaptace na chronickou hypoxii je vedle ischemického preconditioningu jedním ze dvou známých kardiprotektivních mechanismů. Přesné molekulární základy těchto procesů však stále nejsou úplně vysvětleny. Existují ...
  • Analýza markerů oxidativního stresu v mozku potkana: vliv maternální separace 

   Defence status: DEFENDED
   Pallag, Gergely (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 2. 2019
   Adverse events that cause stress during the early stages of life may alter the normal development of the brain and neuroendocrine system and increase the vulnerability of the individual to various disorders. Chronic stress ...
  • Antinocicepční a neurotoxické účinky opioidů 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   1. Abstrakt Léčebné vlastnosti opioidů jsou známy již více než dvě tisíciletí. Mechanismy spojené s jejich analgetickými účinky byly však z velké části dešifrovány teprve až v posledních 20 letech. Existuje několik typů ...
  • Apoptóza v myokardu potkana: vliv morfínu 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 5. 2013
   1. Abstrakt Cílem této diplomové práce bylo studium exprese proteinů účastnících se apoptotického procesu v myokardu potkana v souvislosti s podáváním malých (0,1 mg/kg; 1 mg/kg) a velkých (10 mg/kg) dávek morfinu. Malé ...
  • Beta-adrenergné receptory a ich desenzitizácia 

   Defence status: DEFENDED
   Biriczová, Lilla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   β-Adrenergné receptory (β-AR) sú s G-proteínmi asociované receptory (GPCR), široko prítomné v živočíšnom organizme a sprostredkujú katecholamínovú dráhu, ktorá vedie k najrôznejším fyziologickým odpovediam. Do rodiny β-AR ...
  • Beta-adrenergní signalizace v centrálním nervovém systému 

   Defence status: DEFENDED
   Čočková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
  • Beta-adrenergní signalizace v myokardu potkana při dlouhodobém podávání morfinu 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 5. 2013
   1. Abstrakt Cílem této práce bylo zhodnotit vliv nízkých dávek (0,1 mg/kg, 1 mg/kg, 1 mg/kg na den po dobu 28 dní + 7 dní abstinence) a vysokých dávek (10 mg/kg na den po dobu 10 dní) morfinu na signalizaci, která je ...
  • Cell signalling and molecular complexes of the TRH receptor 

   Defence status: DEFENDED
   Drastichová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
   1 Summary The first part of this thesis is preoccupied with the identification of protein alterations in the membrane fraction of HEK293-E2M11 cells after prolonged TRH treatment. The isolated membrane fraction enriched ...
  • Chiral perturbation theory and the decay π0 -->e+e- 

   Defence status: DEFENDED
   Vaško, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
  • Chiral Perturbation Theory and the Low Energy Phenomenology of Pseudoscalar Mesons 

   Defence status: DEFENDED
   Kolesár, Marián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
  • Construction of pseudoscalar meson amplitudes in chiral perturbation theory using a dispersive approach 

   Defence status: DEFENDED
   Zdráhal, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 4. 2012
   Title: Construction of pseudoscalar meson amplitudes in chiral perturbation theory using a dispersive approach Author: Martin Zdráhal Department: Institute of Particle and Nuclear Physics, Faculty of Mathematics and Physics, ...
  • Endogenní opioidy a jejich fyziologický význam 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Tato práce se zabývá vlivem endogenního opioidního systému na fyziologické procesy. Látky opioidní povahy a jejich receptory se nachází nejen v centrální, ale i periferní nervové soustavě, stejně jako i v dalších tkáních. ...
  • Fyziologické účinky amfetaminů a molekulární mechanismy jejich působení 

   Defence status: DEFENDED
   Vyvadilová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Amfetaminy jsou psychostimulanty centrální nervové soustavy, které vyvolávají pocit zvý ené energie, bla ený pocit a euforii. Jejich u ívání má adu fyzických a psychických ú ink , jako jsou nevolnost, zvý ený krevní tlak ...
  • Fyziologický význam beta1- a beta2-adrenergních receptorů v srdečním svalu 

   Defence status: DEFENDED
   Hahnová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
  • Ischemický conditioning na dálku: principy a mechanismy 

   Defence status: DEFENDED
   Chmelířová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Ischemický conditioning na dálku, nebo také ischemický remote conditioning, je experimentální léčebná metoda sloužící k ochraně srdce (nebo jiných orgánů) proti ischemicko-reperfuznímu poškození. Na rozdíl od klasického ...
  • Kanabinoidní signalizace a její fyziologický význam 

   Defence status: DEFENDED
   Pavluch, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
   Lidská společnost je ve styku s kanabinoidními látkami již od starověku. Ať už lidé využívali rostlinnou biomasu nebo bylinné léčitelství, bylo konopí vždy předmětem diskuzí. Poznatky objasňující molekulární principy účinku ...
  • Klinický význam a mechanismy působení morfínu a methadonu 

   Defence status: DEFENDED
   Slušná, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Cílem této bakalářské práce bylo shromáždit poznatky týkající se klinického významu opioidních léčiv, konkrétně morfinu a methadonu, a jejich mechanismu působení. Informovanost zdravotnického personálu i laické veřejnosti ...
  • Kompartmentalizace beta-adrenergního signálního systému v srdečních buňkách: vliv hypoxie 

   Defence status: DEFENDED
   Karlovská, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Cílem této práce bylo studium změn ve vybraných systémech, ke kterým dochází u buněčné linie kardiomyoblastů H9c2 po vystavení snížené hladině kyslíku na 2 % po dobu 24 hodin. Sledovány byly změny v kompartmentalizaci ...
  • Lagrangians for effective field theories and their properties 

   Defence status: DEFENDED
   Trnka, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 1. 2014
   Název práce: Studium efektivních Lagrangianů a jejich aplikace Autor: Jaroslav Trnka Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí disertační práce: RNDr. Jiří Novotný, CSc., ÚČJF Abstrakt: V této práci studujeme různé ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV