• Genetický polymorfizmus biotransformačních enzymů a riziko vzniku karcinomu pankreatu v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Vrána, David (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Genetický polymorfizmus biotransformačních enzymů a riziko vzniku karcinomu pankreatu v České republice Úvod: Karcinom pankreatu patří díky své prognóze k jednomu z největších problémů současné onkologie. Postihuje nejčastěji ...
  • Inženýrskogeologická a geotechnická problematika zakládání těžce zatížených podlah halových objektů 

   Defence status: DEFENDED
   Chvílová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato diplomová práce se věnuje problematice zakládání velkoplošných průmyslových podlah z geologického, inženýrskogeologického a geotechnického hlediska. Snaží se poukázat na typické příčiny, kvůli kterým dochází k problémům ...
  • Inženýrskogeologické poměry výstavby nového úseku D8 v okolí Řehlovic 

   Defence status: DEFENDED
   Kuře, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Cílem této diplomové práce je zhodnocení inženýrskogeologických poměrů výstavby nového úseku D8 v okolí Řehlovic formou mapy inženýrskogeologických poměrů v měřítku 1 : 5000 a dále pak posouzení stability zemního tělesa - ...
  • Inženýrskogeologické problémy liniových silničních a železničních staveb 

   Defence status: DEFENDED
   Janků, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Diplomová práce pojednává o problematice inženýrskogeologických problémů liniových dopravních staveb, konkrétně silnic a železnic. V první části je autorem navržena typologie potenciálních inženýrskogeologických problémů, ...
  • Klinicko-genetické aspekty familiárního výskytu karcinomu prsuFrekvence rekurentních mutací v genech BRCA1 a BRCA2 v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Matějů, Martin (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   Úvod: Nejvýznamnějšími geny spojovanými s hereditárním karcinomem prsu a ovarií jsou BRCA1/2 a vliv na zvýšení rizika se předpokládá též u NBN. Cílem této práce je stanovit frekvenci rekurentních mutací BRCA1/2 v neselektovaném ...
  • Monitoring sedání násypů dopravních staveb 

   Defence status: DEFENDED
   Karlín, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Diplomová práce pojednává o geotechnickém monitoringu sedání podloží u dopravních staveb, konkrétně silnic a dálnic v České republice. V první části je uveden soupis procesů a postupů při návrhu a výstavbě násypů. Druhá ...
  • Monitoring sedání podloží násypů dopravních staveb 

   Defence status: DEFENDED
   Karlín, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Během každé dopravní stavby se využívá násypů, proto je důležité vykonat podrobný geologický průzkum. Úkolem průzkumu je stanovení vlastností základové půdy (podloží) pro tyto násypy, mosty a jiné objekty závislé na zatížení. ...
  • Případy inženýrskogeologických problémů rodinných domů a obdobných malých staveb 

   Defence status: DEFENDED
   Botlíková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 6. 2009
  • Sesuvy na dopravních stavbách v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Zimola, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Sesuvy na dopravních stavbách v České republice Abstrakt Konstrukce dopravních staveb se na první pohled nemusí vždy zdát složitá, ale i tak při výstavbě nebo i později mohou snadno vzniknout problémy v podobě svahových. ...
  • Stabilita svahů v okolí ledovců ve vysokých pohořích světa 

   Defence status: DEFENDED
   Honzejková, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   The bachelor thesis deals with the collection of examples, information and data concerning the slope instability around the glaciers of the high mountains of the world. The introductory part introduces the main problems ...
  • Stabilitní poměry sesuvného svahu v údolí Jíloveckého potoka v Semilech 

   Defence status: DEFENDED
   Kujan, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá stabilitními poměry sesuvného svahu "U Čtrnácti pomocníků", který se nachází v severovýchodní části města Semily v Libereckém kraji. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické ...
  • Svahové pohyby na Semilsku 

   Defence status: DEFENDED
   Kujan, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   V této práci se autor zabývá svahovými pohyby, kterými je postihována oblast v okolí řeky Jizery v blízkosti města Semily v Libereckém kraji. Cílem práce je shromáždění co nejvíce dostupných zdrojů o daném tématu a zhodnocení ...
  • Vodní poměry na sesuvné lokalitě Třebenice u Lovosic 

   Defence status: DEFENDED
   Botlíková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 6. 2007
  • Vplyv klimatického faktora na vznik svahových pohybov 

   Defence status: DEFENDED
   Olejár, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   NÁZOV VPLYV KLIMATICKÉHO FAKTORA NA VZNIK SVAHOVÝCH POHYBOV ABSTRAKT Svahové pohyby sú rozdelené do viacerých skupín, a to buď podľa rýchlosti, spôsobu pohybu, poprípade podľa faktorov, ktoré spôsobujú ich vznik. Klimatické ...
  • Vrtná technika a technologie ve vztahu k inženýrské geologii 

   Defence status: DEFENDED
   Šula, Igor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Práce podává informace provázející světem vrtných průzkumných prací v geologii, ať už se jedná o podání historického kontextu vrtných prací v daleké minulosti a jejich účelovosti, tak o snahu přivést čtenáře do složitosti ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV