• Analýza předmětů oboru Gymnastika v přípravě učitelů tělesné výchovy se zaměřením na sportovní gymnastiku 

   Defence status: DEFENDED
   Vorálková, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Title: The Gymnastics objects analysis in preparation of physical education teachers with focus on Artistic gymnastics. Thesis objective This thesis was aimed to determine the content of Artistic gymnastics as a part of ...
  • Analýza skoků v estetické skupinové gymnastice 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 26. 4. 2010
   Diplomová práce se zabývá skoky v estetické skupinové gymnastice. Hodnota zařazených skoků a jejich provedení se v tomto sportovním odvětví významně podílí na celkovém bodovém hodnocení skladby. Cílem práce je pomocí rozboru ...
  • Analýza soutěžních sestav step aerobiku soutěže "Žij pohybem" 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Název Práce Analýza soutěžních sestav step aerobiku soutěže Žij pohybem 2015 Cíl práce Cílem práce je na základě teoretických poznatků a 4 kritérií analyzovat tři sestavy step aerobiku a zjistit možný vývoj trendů úspěšnosti ...
  • Flexibilita ve vztahu k pohybu v gymnastických sportech 

   Defence status: DEFENDED
   Vosejpková, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Title: The relationship of flexibility and movement in gymnastic sports Aims: The purpose of this thesis is to demonstrate the importance of flexibility in relation to performance in gymnastic sports - artistic gymnastics, ...
  • Hodnocení vývojových tendencí ve fitness aerobiku 

   Defence status: DEFENDED
   Husáková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Title: Evaluation of Developmental Tendencies in Fitness Aerobic Goals: Based on the content analyses and timelines of successful professional choreographies from the World Championship 2006-2016, the aim of this work is ...
  • Hry pro vzdělávací program tanečního oboru základní umělecké školy 

   Defence status: DEFENDED
   Langrová, Ludmila (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 9. 5. 2017
  • Měření pohybové tvořivosti u žáků ve věku deset až dvanáct let 

   Defence status: DEFENDED
   Nosková, Věra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 4. 5. 2012
   Název práce: Měření pohybové tvořivosti u žáků ve věku deset až dvanáct let Cíl práce: Cílem práce je ověřit vliv mimoškolní pohybové aktivity na pohybovou tvořivost žáků ve věku 10 - 12 let. Prostřednictvím anketního ...
  • Model vzdělávání na dánské akademii sportu a tělesné výchovy Gerlev 

   Defence status: DEFENDED
   Kašpírková, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Nazev prace: Model vzdelavani na danske Akademii telesne vychovy a sportu Gerlev se specializaci tanec. Abstrakt: Diplomova prace pfinasi poznatky o alternativni forme vzdelavani na danske Akademii telesne vychovy a sportu ...
  • Modernizace hudebně pohybové výchovy v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kubaň, Antonín (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Název: Modernizace hudebně pohybové výchovy v mateřských školách Cíle: Hlavním cílem práce je vytvořit a ověřit komplexní intervenční výchovně vzdělávací program pro děti předškolního věku, zaměřený na všestranný rozvoj ...
  • Možnosti ovlivnění pohyblivosti v kyčelním kloubu v rámci výuky tělesné výchovy na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Komárková, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 9. 1. 2018
   Title: Possibilities of influencing mobility in the hip joint during physical education at elementary school. Objectives: Verification of the effectiveness of the proposed set of exercises applied in elementary school ...
  • Návrh inovace hudebně-pohybových her pro žáky základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Cvinerová, Katrin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 20. 1. 2021
   Název: Návrh inovace hudebně-pohybových her pro žáky základní školy Cíle: Vytvoření návrhu inovace hudebně-pohybových her v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Metody: Pro vypracování bakalářské ...
  • Návrhy půdorysných řešení ve skladbách aerobic fitness 

   Defence status: DEFENDED
   Kobelková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Název: Návrhy půdorysných řešení ve skladbách aerobic fitness Cíle práce: Zjistit v soutěžích FISAF fitness aerobic, podle předem stanovených kritérií, typy přechodů z útvaru do útvaru s nejvyšší mírou působivosti (efektem) ...
  • Objektivita hodnocení gymnastických výkonů ve vztahu ke změnám pravidel sportovní gymnastiky mužů 

   Defence status: DEFENDED
   Chrudimský, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Title: Objectivity of gymnasts' achievements judging in relation by Code of Points Men's Artistic Gymnastics changes The problem of our work is an objectivity of gymnastics way of ranking or judging. Analysis of results ...
  • Ověření intervenčních programů aerobiku 

   Defence status: DEFENDED
   Kovaříková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
   Vliv intervenčního programu Aerobics Body Express na svalovou sílu. Cíl: Cílem práce je ověřit účinnost intervenčního programu Aerobics Body Express a analyzovat jeho vliv na tři vybrané druhy svalové síly a tři svalové ...
  • Ověření rytmických schopností u vysokoškolských studentů v oblasti vzdělávání tělesná výchova a sport 

   Defence status: DEFENDED
   Kašparová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 25. 9. 2020
   The thesis is focused on creating a test battery for the sense of rhythm assessment for university students in the field of Physical Education and sport. Music-sports practice lacks such tests and so far it is forced to ...
  • Ověření rytmických schopností u vysokoškolských studentů v oblasti vzdělávání tělesná výchova a sport 

   Defence status: DEFENDED
   Kašparová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 16. 11. 2021
   Práce se zabývá vytvořením testové baterie pro posouzení rytmického cítění u vysokoškolských studentů v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport. Takové testy totiž hudebně-sportovní praxe postrádá a doposud je nucena ...
  • Ovlivnění držení těla klasickou baletní technikou 

   Defence status: DEFENDED
   Souchová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Název: Ovlivnění držení těla klasickou baletní technikou Cíl práce: Cílem práce bude posoudit, jestli dlouhodobá taneční příprava zaměřená na klasickou baletní techniku ovlivnila držení těla u vybrané skupiny tanečnic. ...
  • Ovlivnění úrovně hudebně pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň II. stupně ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 6. 3. 2020
   Title: Influencing the level of musical-movements abilities with a new programme of musical-movement education in girls on the secondary school. Objectives: The aim of the work is to verify how the newly created programme ...
  • Ovlivnění vybraných parametrů posturální stability prostřednictvím pohybového programu powerjóga u studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Feitová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Title: Effects of the power yoga exercise program on selected parameters of postural stability in students of the Faculty of Science of the Charles University in Prague. Objectives: The aim of the study was to analyze the ...
  • Plán sportovní přípravy pro soutěž TeamGym mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Duspivová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Title: The plan of sport training for TeamGym youth competition Objectives: The main object of the thesis is to create a set of methodical procedures for training the elements for the TeamGym competitions applicable to the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV